تحقیق مقاله رایگان علت گرایش کشور های درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: word کد فایل: 13338
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: اقتصاد
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان علت گرایش کشور های درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

  امروزه ، اندیشمندان اقتصادی براین باورند ، که کشورهای درحال توسعه انگیزه بیشتری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیدا کرده اند. اما باید اذعان نمود ، که این کشورها برای دست یابی به اهداف آزاد سازی تجارت ، هنوز راههای طولانی و دشواری را درپیش رو دارند و باید به این نکته نیز اشاره  نمود که توسعه تجارت با رشد اقتصادی درارتباط می باشد. وهمچنین آزادساری تجارت کشاورزی استفاده بیشتری را نسبت به آزادسازی سایر بخشهای اقتصادی مهیا می نماید، زیرا که درکشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از بخشهای دیگراقتصاد بنظر می رسد.

  تمامی کشورهای درحال توسعه به یک نسبت واندازه درفقر بسر نمی برند ونمی توان آنهارا جزء کشورهای وارد کننده محصولات غذائی مورد نظر قرار داد ، هرکدام ازآن کشورها ، ماهیت اقتصادی متنوع و گوناگونی داشته وتعداد زیادی هم جزء کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی هستند وازاین رو برقراری استراتژی توسعه اقتصاد باز وآزاد به لحاظ تاریخی مناسب ترین راهکار برای آینده این کشورها محسوب می گردد ، که توافقنامه سازمان تجارت جهانی ، به ایجاد یک محیط تجاری بین المللی عادلانه ، باز، شفاف و قانونمند اشاره می کند ، که برای کاهش فقر دراین کشورها امری حیاتی می باشد.

  بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند ، که با جهانی شدن تجارت ، کشورهای درحال توسعه به استفاده های باارزش زیادی خواهند رسید. باید توجه نمود که توسعه اقتصادی به رشد نیازدارد و دستیابی به بازارهای جهانی ، از شرایط اصلی ومهم برای رشد سریعتر بشمار می آید. بدین ترتیب ، کشورهای فقیر وتنگدست ، با آزاد سازی بازار جهانی به بیشترین بهره و سود دست می یابند. وبه صورت دیگر براثر عدم برقراری تجارت آزاد ، کشورهای تهیدست با بیشترین زیان مواجه خواهند گردید.

  اقتصاد دانان براین عقیده اند ، که در بسیاری از کشورهای فقیر ، کشاورزی منبع اصلی درآمد آنها می باشد، وحتی ضعیفترین آنها هنوز هم دربخش کشاورزی متمرکز گردیده اند. براین اساس ، کشورهائی که از اقتصاد بازوآزاد ، رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و استراتژی های توسعه استفاده نموده اند ، تقریبا" همواره موفقتر عمل نموده اند.

  اکنون ، کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ، جهت اجرای مفاد اعلامیه سازمان تجارت جهانی ، درخصوص تجارت آزاد گرایش بیشتری دارند، زیرا که درکشورهای درحال توسعه وسازمان تجارت جهانی ، آزاد سازی تجارت کشاورزی امری مهم وبسیار حیاتی بشمار می رود. چرا که حتی ضعیفترین کشورها ، دارای بیشترین وابستگی به بخش کشاورزی خود می باشند، که برقراری استراتژی رشد مبتنی برکشاورزی ، فقط بر اثرحضور فعالانه وعادلانه دربازارهای بین المللی ، موفقیت آمیز خواهد بود. باید به این نکته نیز اشاره نمود ،  که بدین منظور بایستی یک بازار جهانی کشاورزی عادلانه وقانونمند وجود داشته باشد تا کشورها ی درحال توسعه بتوانند به تمامی اهداف اقتصادی خود نائل گردند.

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان علت گرایش کشور های درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان علت گرایش کشور های درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان علت گرایش کشور های درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان علت گرایش کشور های درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان علت گرایش کشور های درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان علت گرایش کشور های درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان علت گرایش کشور های درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان علت گرایش کشور های درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان علت گرایش کشور های درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان علت گرایش کشور های درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت