تحقیق مقاله شناسامه کتاب

تعداد صفحات: 6 فرمت فایل: word کد فایل: 14298
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: کتابداری
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله شناسامه کتاب

  کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم در ابعاد 20*26 ساخته شده است جلد آن مصور می باشد. نوع کاغذ بکار رفته در کتاب سفید واز نوع کاغذ مرغوب می باشد. کتاب شامل 22 درس و هشت بخش به ترتیب زیر می باشد.

   خداشناسی – پیامبری- امامت – معاد- قرآن – آداب واخلاق – احکام – مراسمات- اجتماعی

  بررسی کتاب از لحاظ ساختار :

  بخش مقدماتی :

   الف : مقدمه : کتاب حاضر با آوردن مقدمه ای به شکل نوشتاری و مصور به بیان برخی نعمات خداوند بزرگ می پردازند واین مقدمه گل وگیاه – باران – بادها – و آسمان – به عنوان برخی از مدیه های آسمان (نعمت های ) الهی بیان شده اند کودک را با هدیه های آسمانی آشنا سازد .

  ب) فهرست عناوین : فهرست عناوین بصورت ناقص آورده شده شامل عنوان درس – شماره درس و صحفه آن ذکر شده است .

  بخش میانی :

  الف : مقدمه : مقدمه در ابتدایی 3 درس از این کتاببه شکل عکس بدون زیر نویس بیان شده است .

  درس (1)

  درس (15)

  درس (22)

  ب): متن اصلی واحد یاد گیری : در این قسمت طرح مفاهیم به صورت بیان داستان ، تصاویر و فعالیت هایی نظیر دوست داری برایت بگویم و من می توانم آمده است . همچنین محتوایی که دانش آموزدر کتاب کار به محتوای کتاب درس می افزاید هم جزوه متن اصلی واحد یاد گیری محسوب می شود. که طراحان چنین محتوایی بیشتر خود فراگیر ان هستند.

  ج): قسمت پایانی واحد یادگیری : فعالیت هایی که در کتاب کار برای دانش آموز آمده شده است و همچنین فعالیت های پایان هردرس را می توان به عنوان قسمت پایانی واحد یادگیری به حساب آورد. بخش پایانی : این کتاب بخش پایانی که شامل پیوستها ،منابع وماخذ و تمرینات دوره ای می شود را ندارد.

  پیشنهادات : در بخش مقدماتی لازم بود برای آشنایی معلمان واولیاء و خود دانش آموز چکیده ای از اهداف این درس نحوه ارزشیابی از این درس –تغییرات بوجود آمده در آن –زمان و مکان – انجام فعالیت های کتاب کار به عنوان مقدمه یا پیشگفتار یا سخنی با دبیران بیان شده است. همچنین در قسمت فهرست به صورت کامل بیان میشدیعنی ابتدا 8 بخش کتاب درسی معرفی می شدند سپس دروسی که مربوط به هر بخش بودند بعد از آن بخش بیان می شدند تا دانش آموز ومعلم یک ترتیب و توالی خاصی از کتاب در ذهن خود داشته باشد. در بخش پایانی کتاب جهت ارجاع دانش آموزان به بررسی منابع کاملتر بهتر بود فهرستی از کتاب های مرتبط با این درس آورده شود و همچنین برای تایید محتوای نوشتاری دروس بهتر بود در پابان کتاب فهرستی از منابع و مواخذه که از آنها استفاده شده بود آورده شود.

  بررسی کتاب درسی از بعد هدف:

  الف : بیان اهداف کلی در مقدمه اصلی کتاب :

  اهداف کلی کتاب درسی در مقدمه اصلی کتاب حاضر بیان نشد ه اند .

  ب): بیان هدف کلی در مقدمه واحد یادگیری :

  این معیار در درس (1)و (15)و(22) رعایت شدبه شرح زیر:

  در درس (1) که هدف کلی آن درک توانایی خداوند از نیازهای آدمی و توانایی در برطرف کردن این نیازها می باشد. هدف کلی به صورت یک تصویر از یک آلبوم عکس در مقدمه بیان شده است وکودک راوادار به تفکر در مورد عکس های گذشته خود می کند ونیز وادار به مرور تجریبات گذشته خود می نماید تا از طریق به توانایی خداوند ونیز بی نیاز های خود ببرد ونهایتا پی به توانایی خداوند در برطرف کردن نیازهای گذشته ، حال ، آینده انسان ببرد.

  در درس (15) که هدف کلی آن رعایت حقوق دیگران است هدف کلی درس به شکل یک تصویر ازیک خانه ماهرای در مقدمه واحد یادگیری آمده است که در دروس آن راساخته اند وافراد دیگری با بی توجهی به علاقه آنها نسبت به این خانه آن راخراب کردند وتصویر می خواهد این را بفهماند که نباید به حقوق دیگران تجاوز کنیم.

  در درس (22) که هدف کلی آن آشنایی با مذموم معاد است هدف کلی درس در قالب تصویری از سه دختر بچه که هر کدام به نوعی به مسئله معاد می اندیشند در مقدمه درس آورده شده است.

  ج) : بیان اهداف جزئی در هقدمه واحد یادگیری :

  می توان به دروس 1و15و22 اشاره کرد.

  اهداف جزئی در هقدمه هیچ یک از واحد های یادگیری این کتاب بیان نشده اند

  .

  د: بیان اهداف رفتار ی در مقدمه یادگیری :

  با توجه به اینکه اهداف رفتاری کتاب بیشتر به صورت نگرشی می باشند ودر حیطه عاطفی می باشند وممکن است نگرشی یک دانش آموز نسبت به یک موضوعی در مکان درس قابل سنجش واندازه گیری نباشد لذا اهداف رفتاری نگرشی رابیشتر در بیرون مدرسه باید سنجیده پس با توجه به ماهیت موضوع به ماهیت موضوع دروس اهداف رفتاری در مقدمه واحد یادگیری بیان نشده اند .

  ه: مراحمت وعدم صراحت اهداف:

  در همه دروس کتاب اهداف کلی به صورت صریح قابل فهم بیان شده اند به طور مثال:

  در دروس 20و21 اهداف با صراحت کامل بیان شده اند مثلا در دردرس 20 که هدف آشنایی با معاد وجهان آخرت وثبت اعمال ،در این دنیاست .

  هدف کلی با عنوان کسی مرا می بیند آورده شده است بعد چند تصویر آمده است تا مفهوم را برای کودک ساده کنند یعنی به کودک بفهماند که همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید ممکن است باغبان این عمل میوه چیدن ما را ببینید یا ناظم مدرسه این آشغال ریختن مرا ببیند سپس از این طریق پی به نظارت همیشگی خداوند بر کارهای مابندگان می برد .

  یا در درس 21 باز هدف آشنایی با معاد است با آوردن تصویری دانش آموزبه خوبی درک می کند و می فهمد که همانگونه که ما کمکها زیبا وایام خوش را ما ثبت و ضبط میکنیم و با دیدن دوباره آنها خوشحال می شویم در روز قیامت هم با دیدن اعمال خوبمان این خوشحالی به ما دست می دهد .

  پیشنهادات :در مورد بیان اهداف کلی در مقدمه اصلی کتاب لازم بود ابتدا کتاب فصل بندی شود و اهداف کلی کتاب در مقدمه کتلاب بیان میشد همچنین در ابتدائی هر فصل اهداف کلی وجزئی آن هم بیان می شد.

  بررسی ساختاراز بعدمحتوا :

  :1- تناسب محتوا با هدف :

  این معیار در کتاب حاضر به خوبی رعایت شده برای مثال :

  در درس (3) کودکی بر روی آب که هدف آن آشنایی با حضرت موسی وآسیه همسر فرعون می باشد محتوایی به شکل یک داستان کامل وقابل فهم وبا آوردن تصاویر واضح و روشن از صحنه های حادثه به خوبی کودک را در شرایط درک مفهوم داستان قرار میدهد ونیز با توجه فعالیت هائی که در کتاب کار برای این درس در نظر گرفته شده است محتوای موجود فراگیر را به خوبی به اهداف مورد نظر درس می رساند .یا در درس (17) رویا های من که هدف کلی آشنایی با امام دوازدهم صاحب الزمان می باشد محتوای موجود به شکل یک متن توصیفی همراه با یک تصویر از یک پسر بچه ای در حالت رویا قرار دارد تمام ویژگیهای دنیا پس از ظهور آقا امام زمان (عج) را توصیف می نماید

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله شناسامه کتاب

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله شناسامه کتاب, مقاله در مورد تحقیق مقاله شناسامه کتاب, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله شناسامه کتاب, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله شناسامه کتاب, تحقیق درباره تحقیق مقاله شناسامه کتاب, مقاله درباره تحقیق مقاله شناسامه کتاب, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله شناسامه کتاب, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله شناسامه کتاب, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله شناسامه کتاب
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت