تحقیق مقاله نمودارها در مطالعات بهداشتی

تعداد صفحات: 7 فرمت فایل: word کد فایل: 14644
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: آمار
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله نمودارها در مطالعات بهداشتی

  نمودارهای‌ متناسب‌ با متغیرهای‌ کمی‌ ؛

  معمولا"از نمودار های‌ خطی‌ ، پلی‌گون‌ ، هیستوگرام‌ و در صورت‌ طبقه‌بندی‌ داده‌ها میتوان‌ از نمودارهای‌ستونی‌ و دایره‌ای‌ نیز استفاده‌ نمود.

   نمودار خطی(run chart) :

  برای‌ نشان‌ دادن‌ تغییرات‌ یک‌ متغیر در طول‌ زمان‌ بکار میرود.

  طریقه‌ رسم‌ :

  1 دو خط‌ عمود بر هم‌ به‌ عنوان‌ محور مختصات‌ رسم‌ می شود.

  2 در روی‌ محور افقی‌ زمان‌ مورد نظر نوشته‌ شده‌ و به‌ فاصله‌های‌ مساوی‌ تقسیم‌ می شود.

  3 در روی‌ خط‌ عمودی‌ فراوانی‌های‌ مشاهده‌ شده‌ نوشته‌ می شوند.

  4 در محل‌ تلاقی‌ خط‌ افقی‌ و عمودی‌ متناسب‌ با ویژگی‌ و فراوانی‌ یک‌ نقطه‌ گذاشته‌ می شود.

  5 نقطه‌ها با خط‌ مستقیم‌ به‌ هم‌ وصل‌ می شود

  مثال3 :

  جدول‌ ذیل‌ امتیاز ارزشیابی‌ خانه‌ های‌ بهداشت‌ استان‌ آذربایجان‌ شرقی‌ را در سالهای 1378_1373نشان‌ میدهد.

  (جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)

   نمودار هیستوگرام(نمودار پلکانی‌ فراوانی‌HISTOGRAM):

  برای‌ نشان‌ دادن‌ شکل‌ و مرکز یک‌ توزیع‌ و نحوه‌ پراکندگی‌ داده‌ها در مورد معمولا" متغیرهای‌ پیوسته‌ بکارمیرود .

  طریقه‌ رسم‌ نمودار هیستوگرام‌ :

  1 تشکیل‌ جدول‌ توزیع‌ فراوانی‌

  2 تعیین‌ دامنه‌ تغییرات‌

  3 تعیین‌ تعداد گروهها با استفاده‌ از جدول‌ ذیل‌ و تعداد داده‌ ها :

  تعداد گروهها را مساوی‌ ریشه‌ دوم‌ تعداد داده‌ ها در نظر میگیرند

   و یا از جدول‌ ذیل‌ با توجه‌ به‌ تعداد داده‌ها استفاده‌ میشود. 

  چگالی‌ فراوانی‌ = تعداد فراوانی‌ گروه‌ تقسیم‌ بر نسبت‌ بزرگتر بودن‌ فاصله‌ گروه‌

  5 رسم‌ دو محور افقی‌ و عمودی‌

  6 نوشتن‌ مقادیر ویژگی‌ در روی‌ محور افقی‌

  7 نوشتن‌ فراوانی‌ ها در روی‌ محور عمودی‌

  8 رسم‌ ستون‌ متناسب‌ با تعداد فراوانی‌ هر گروه‌

  9 وصل هر ستون‌ به‌ ستون‌ بعدی‌ ‌

  با استفاده‌ از فراوانی‌ نسبی‌ میتوان‌ دو یا چند هیستوگرام‌ را با هم‌ مقایسه‌ نمود.

  نمودار فراوانی‌ تجمعی(CUMULATIVE POLYGONE):

  پراکندگی‌ تجمعی‌ را بیان‌ میکند و میتوان‌ از فراوانی‌ تجمعی‌ ساده‌ و نسبی‌ در رسم‌ آن‌ استفاده‌ نمود.

  _ برای‌ نشان‌ دادن‌ پیشرفت‌ اجرای‌ یک‌ فعالیت‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ مفید است‌ .

  _ هرگز بسوی‌ پایین‌ میل‌ نمیکند .

  _ متغیرهای‌ کمی‌ پیوسته‌ بصورت‌ خطی‌ و یا منحنی‌ و متغیرهای‌ کمی‌ گسسته‌بصورت‌ پلکانی‌ نمایش‌ داده‌ میشوند .

  بر اساس‌ این‌ نمودارها میتوان‌ صدکهای‌ مختلف‌ مثل‌ صدک ‌ 25 ، 50 و ... را محاسبه‌ نمود

  (نمودار و جداول در فایل اصلی موجود است )

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله نمودارها در مطالعات بهداشتی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله نمودارها در مطالعات بهداشتی , مقاله در مورد تحقیق مقاله نمودارها در مطالعات بهداشتی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نمودارها در مطالعات بهداشتی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نمودارها در مطالعات بهداشتی , تحقیق درباره تحقیق مقاله نمودارها در مطالعات بهداشتی , مقاله درباره تحقیق مقاله نمودارها در مطالعات بهداشتی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نمودارها در مطالعات بهداشتی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نمودارها در مطالعات بهداشتی , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله نمودارها در مطالعات بهداشتی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت