تحقیق مقاله جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز

تعداد صفحات: 16 فرمت فایل: word کد فایل: 14771
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: آمار
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز

  مرکز دسته ها %فراوانی تجمعی فراوانی تجمعی % فراوانی نسبی فراوانی نسبی فراوانی مطلق  طبقات ردیف
  7 4 1 4 0.04 1 6-Aug 1
  9 12 3 8 0.08 2 8-Oct 2
  11 20 5 8 0.08 2 #### 3
  13 28 7 8 0.08 2 14-12 4
  15 48 12 20 0.2 5 16-14 5
  17 68 17 20 0.2 5 18-16 6
  19 100 25 32 0.32 8 20-18 7
  - - - - - 25 - جمع

   

  توضیح در رابطه با نمودار ها:

  نمودار ساقه و برگ:

  برای رسم نمودار ساقه و برگ ابتدا یک جدول فرعی رسم کرده وسپس در قسمت ساقه از کوچکترین و بزرگترین دهگان را به ترتیب از بالا تا پایین می نویسیم سپس یکان هر داده را در قسمت برگ مقابل دهگان آن می نویسیم.

  بعد از تکمیل شدن جدول فرعی قسمت برگ را از کوچک به بزرگ می نویسیم (از چپ به راست).

  توجه1:ساقه اعداد یک رقمی صفر است.

  توجه2:تعداد کل اعداد در قسمت برگ باید با تعداد داده ها برابر باشند.

   

  نمودار چند بر:

  برای رسم این نمودار روی محور افقی مرکز دسته ها و روی محور عمودی فراوانی مطلق جدا می شود نقاط هر طبقه در صفحه را مشخص می کنیم سپس آنها را به ترتیب به هم وصل می کنیم و به صورت نموداری نمایش می دهیم

   

  نمودار ستونی:

  در رسم این نمورار روی محور افقی مرکز دسته ها و روی محور قائم فراوانی مطلق طبقات نوشته می شود و سپس نقاط هر طبقه مشخص و به صورت مستطیلی نمایش می دهند.

   

  نمودار تجمعی:

  برای رسم این نمودار روی محور افقی مرکز دسته ها و روی محور قائم فراوانی تجمعیرا جدا می کنیم سپس نقاط هر طبقه را در صفحه مختصات معلوم کرده به یکدیگر وصل می کنیم و ابتدای آن را به محور افقی وصل می کنیم.

   

  نمودار دایره ای:

  در رسم این نمودار ابتدا کل فراوانی را بدست آورده سپس 360 درجه را بر کل فراوانی تقسیم می کنیم حاصل مقدار زاویه ایست که بر هر داده تعلق می گیرد.

  سپس حاصل این خارج قسمت را در فراوانی مطلق هر طبقه ضرب می کنیم که مقدار زاویه مرکزی برای هر گروه به دست می آید. برای اینکه بدانیم مقدار پوشش هر گروه بر روی دایره چه قدر است زاویه مرکزی متعلق به آن گروه را بر 360 تقسیم و در 100 ضرب می کنیم به عبارت دیگر درصد فراوانی هر گروه (طبقه) را محاسبه می کنیم.

   

  در صفحات بعدی انواع این نمودار ها برای دو جدول فراوانی دروس ریاضی و زبان کشیده شده است:

  (جداول و نمودار ها در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز

  فهرست:

   . جدول فراوانی .................................................................................      2

   . توضیح نمودارها ...............................................................................      3

   . نمودار ساقه و برگ ..........................................................................      4

   . نمودار ستونی ................................................................................      5

   . نمودار تجمعی ................................................................................      6

   . نمودار دایره ای ...............................................................................      7

   . محاسبات آماری .............................................................................      8

   . نتیجه گیری  ..................................................................................      9 

   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز, مقاله در مورد تحقیق مقاله جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز, تحقیق درباره تحقیق مقاله جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز, مقاله درباره تحقیق مقاله جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت