تحقیق مقاله رایگان ترانس های جریان C.T

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: word کد فایل: 15509
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی الکترونیک
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان ترانس های جریان C.T

   

  ترانس های جریان
   
  C.T ها بصورت سری با شبکه قرار می گیرند و هدف عدم تاثیر ‍C.T بر روی شبکه است و به همین دلیل باید:
  1- امپدانسی مغناطیسی کنندگی C.T بسیار کم باشد.
  2- در حالت بی باری ثانویۀ C.T‍ باید حتما اتصال کوتاه گردد.
   
   
  دلایل اتصال کوتاه شدن ثانویۀ ‍C.T:

   

  در ترانس های جریان یا ‍C.T ها جریان اولیه تویط شبکۀ قدرت می شود و بار ‍‍C.T( امپدانسی که در ثانویۀ C.T قرار می گیرد نظیر آمپرمتر و رله) تاثیری بر روی جریان اولیه نداشته و جریان شبکۀ قدرت را تغییر نمیدهد زیرا این امپدانس در مقایسه با امپدانس بار شبکۀ قدرت مقدار ناچیزی است ,در حالتی که ثانویۀ C.T باز می باشد فلوئی که در هستۀ C.T بوجود می آید ناشی از جریان اولیه که همان شبکۀ قدرت است می باشد و بعلت اینکه جریانی در ثانویۀ ایجاد نمی شود که این ولتاژ می تواند سبب آسیب رساندن به عایق های ‍‍C.T‍‍ و در نهایت سبب منهدم شدن ‍‍C.T می شود, علاوه بر این القاء ولتاژ زیاد در ثانویۀ C.T می تواند خطرات جانی برای اپراتور پست که در ارتباط با تابلوهای فرمان است ایجاد نماید.
   
  *نکتۀ قابل توجه در مورد:
  در مورد ‍C.T ها این است که همیشه یک سر سیم پیچ ثانویۀ کلیۀ ترانسهای جریان را باید زمین کرد, علت این امر این است که در شرایط مختلف احتمال القاء ولتاژ بسیار زیاد در سیم پیچ ثانویه وجود دارد, از طرف دیگر از بین رفتن عایق بین ثانویه و اولیه می تواند برای افرادی که در حال کار کردن با دستگاه می باشند خطرناک باشد به این ترتیب زمین کردن ثانویه موجبات حفاظت افراد را فراهم می نماید.
  ملاحضات عمومی در مورد C.Tها:
   
  * از اولیۀC.T جریان شبکه عبور می کند. * جریان ثانویه در ‍‍C.T تابعی از جریان اولیه است.
  * بار ‍C.Tوسایل اندازه گیری و حفاظتی است.
  * از مهمترین مشخصات C.T lp/ ls است.
  * جریان ثانویۀ‍‍‍C.T ها معمولا یک و پنچ آمپر است.
  * تعداد کرهای C.T به شش تا هم می رسد.
  * جنس هستۀ C.T معمولا از سیلیکن ,آهن ,یا نیکل –آهن است.
   
  عایق های بکار رفته در C.T‍‍ ها:
   
  عایق خشک Low Voltage
  مقره چینی , عایق زرین قالب گیری شده Medium Voltage
  روغن و کاغذ آغشته به روغن High Extera High Voltage
   
  کمیات و مشخصات الکتریکی دقتی C.T ها:
  1- نسبت تبدیل جریان lp/ls
  2- بردن, امپدانس در ثانوبۀ C.T
  3- درصد اختلاف بین جریان نامی و جریان واقعی
  4- خطای جریان یا خطای نسبت تبدیل
  5- جابجایی در فاز جریان, اختلاف فاز بین 1p/1s
  6-خطای مرکب
  7- حد دقت جریان اولیه
  8- ضریب حد دقت نامی
  9- کلاس دقت
  10- سطح عایقی
  11- ولتاژ نامی
  12- حد حرارتی جریان کوتاه مدت) 1th)
  13- حد جریان دینامیکی Idyn
  14-ولتاژ شروع اشباع
   
   
  *دلیل عمدۀ خطا در C.T :
  امپدانس مغناطیس کنندگی و موءلفۀ جریان بی باری 10 است.
  *تفاوت عمدۀ ‍C.T ها و ترانس های قدرت:
  در نقطۀکار آنها می باشد.
  ترانسهای قدرت همیشه در زانوی منحنی کار می نمایند در حالیکهC.T باید دور از زانوی منحنی ناحیۀ عملکرد قرار داشته باشد تا خطای اندازه گیری کم شود مخصوصا در کرهایی از C.T که برای حفاظت استفاده می شوند نقطۀ کار ‍‍C.T باید بسیار پایین باشد تا هنگام بروز فالت ‍C.T به اشباع نرود.
  *نکته: C.T باید دارای هسته ای با ضریب نفوذپذیری بالا باشد که در نتیجه مقطع هسته بزرگتر می شود.
   
  *مکان نصب ‍C.T :
  1- ملاحظات فنی برای اندازه گیری و حفاظت
  2- طرح شینه بندی
  3- سهولت انجام تعمیرات
  5- ملاحظات اقتصادی
   
  هر C.T حداقل چهار کر دارد:
  1- یک کر برای اندازه گیری
  2- یک کر برای حفاظت اصلی
  3- یک کر برای پشتیبان
  4- یک کر برای حفاظت شین
  می دانیم که روغن C.T روغن بسته ای بوده که در طول عمر C.T نیاز به تعویض ندارد, پس اگر ‍‍ C.T دارای نشتی روغن گردد می بایستی در همان مراحل توسط اپراتور ایستگاه و در اسرع وقت به واحد تعمیرات اطلاع داد تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام گردد. زیرا اگر قسمتهای عایقی C.Tبدون روغن باقی بماند: C.Tدر مدت کوتاهی منفجر و خسارات زیادی را به تجهیزات جانبی وارد می کند. پس اپراتورهای هر شیفت باید نسبت به روغن C.Tبسیار حساس و هر گونه نشتی را بلافاصله به واحدهای ذیربط اطلاع دهند.پس موارد زیر از وظایف اپراتور هر شیفت می باشد:
  *در صورت وجود هر گونه نشتی از روغن ‍‍C.T مخصمصا از قسمت زیر مقره ها و یا از ترمینال باکس ‍‍C.T می بایستی موضوع توسط اپراتور شیفت بدون درنگ به سرپرست واحد بهره برداری و واحد تعمیرات اطلاع تا در مورد تعمیر و یا خروج اضطراری آن اقدام گردد.
  *چنانچه میزان نشتی روغن در حدی باشد که نمای ‍C.T خالی از روغن گردد, اپراتور شیفت
  بایستی ضمن اطلاع به مرکز کنترل, بلافاصله C.T را از مدار خارج و آن را کاملا ایزوله نماید. سپس موضوع را به سرپرست واحد بهره برداری ایستگاه و گروه تعمیرات اطلاع و گزارش نماید.
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان ترانس های جریان C.T

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان ترانس های جریان C.T, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان ترانس های جریان C.T, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان ترانس های جریان C.T, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان ترانس های جریان C.T, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان ترانس های جریان C.T, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان ترانس های جریان C.T, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان ترانس های جریان C.T, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان ترانس های جریان C.T, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان ترانس های جریان C.T
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت