تحقیق مقاله رایگان مفهوم عدد های منفی

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: word کد فایل: 15915
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: ریاضی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: اعداد منفی
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان مفهوم عدد های منفی

  مفهوم عدد های منفی بوسیله هندی ها پدید آمد آنها عدد منفی را ، یعنی عددی که کمتر از صفر بود «وام یا قرض» و مقدار مثبت را «دارایی» می نامیدند. ریاضیدانان اروپایی اغلب به جواب منفی بی توجه بودند و اهمیت نمی دادند و آنها را جواب های دروغ و بی معنا می دانستند. aیکی از بزرگترین ریاضیدانان هند در کتاب خود به این صورت می نویسید: مجموع دو دارایی، داریی و مجموع دو قرض ، قرض است. مجموع دارایی و قرض، تفاضل آن و اگر برابر باشند، صفر است. مجموع صفر و دارایی، دارایی و مجموع صفر و قرض، است. حاصل ضرب دو دارایی، یا دو قرض برابر است با دارایی و …. نتیجه ضرب دارایی در قرض عبارت از زیان در تقسیم هم همین نتیجه به دست می آید پس می گوید: وقتی کوچکترین را از بزرگتر کم کنیم از دارایی، دارایی به دست می آید و از قرض، قرض ولی اگر بزرگ را از کوچک کم کنیم از دارایی به قرض و از قرض به دارایی می رسیم.

  وقتی دارایی را از صفر کم کنیم قرض و وقتی قرض را از صفر کم کنیم دارایی به دست می آید.

  چند مثال در زمان هایی که ما از عدد منفی در زندگی روزانه استفاده می کنیم :

  •          بهترین مثال که در زمستان های سرد سوئد زیاد استفاده می کنیم درجه دماسنج است. وقتی درجه دما کمتر از صفر نشان می دهد می بایست از عدد منفی برای نشان دادن دما استفاده کنیم. 

  Foto: Fredrik Enander

   

  یکی از عمیق ترین نقاط دریا که به نام گورماریانهنام گذاری شده،

    000 10 متر گود است. سطح آب دریای آزاد را همیشه باید صفر حساب کرد. بلند ترین قله ی دنیا اورست است که از سطح آب های آزاد 848 8 متر ارتفاع دارد.

    در تقویم میلادی، سالِ تولدِ حضرت مسیح را سال صفر حساب می کنند. به این ترتیب زمان های قبل از تولد مسیح را باید با عددها منفی نشان داد.

    اگر بخواهیم چیز گران قیمتی بخریم باید از بانک پول قرض بگیریم. همیشه مبلغی که مقروض هستیم را باید با عدد منفی نشان دهیم.  زمانی که قصد داری به نقطه ی دیگری از دنیا تلفن کنی، باید به تغییر ساعت توجه داشته باشی. مسکو 2 ساعت قبل از سوئد و لیما 6 ساعت بعد از سوئد است.

     

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان مفهوم عدد های منفی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان مفهوم عدد های منفی, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان مفهوم عدد های منفی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مفهوم عدد های منفی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مفهوم عدد های منفی, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان مفهوم عدد های منفی, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان مفهوم عدد های منفی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مفهوم عدد های منفی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مفهوم عدد های منفی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان مفهوم عدد های منفی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت