تحقیق مقاله رایگان شباهت ها، تفاوت های میان یک موتور خطی و مشابه دوارش

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: word کد فایل: 16170
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی مکانیک
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان شباهت ها، تفاوت های میان یک موتور خطی و مشابه دوارش

  موتورخطی بر خلاف موتور دوار در مسیر حرکتش یک ابتدا و یک انتها دارد. این خصوصیت  تولید اثر دو انتها خواهد کرد.

  اغلب موتورهای خطی روتورهایشان فاقد میله های هادی یا سیم پیچیها ی الکتریکی است و عضو متحرک در یک موتورخطی تقریبا همیشه از صفحه یا ورقه های یکپارچه ساخته می شود.

  فاصله هوائی در موتورخطی نسبتا بزرگ می باشد. که جزء لاینفک موتورخطی میباشد . در یک  موتور دوار فاصله هوائی تا حد امکان کوچک می باشد بعلاوه جریان مغناطیسی نسبتًا خوبی دارد ،فاصله هوائی اثر نامطلوبی روی رفتار موتورخطی میگذارد

  در موتورهای خطی ثانویه یا روتور پهن تر از اولیه می باشد . این خصوصیت که ویژه موتورهای  خطی میباشد، تاثیر مهمی روی عملکرد موتور دارد.

  در موتورهای خطی یک طرفه نیروی عمودی  (نیروی نرمال) وجود دارد، که این نیرو ممکن است جاذبه یا دافعه باشد . این نوع نیرو درموتورهای دوار وجود دارد ولی دیده نمی شود . این نیروهای نرمال بر سطح استاتور نیروهای متعادل کننده برونسو هستند که در موتورهای دوار درمحیط پیرامون فاصله هوائی قراردارند بطوری که اگر موتور دارای شکل متعادل هندسی باشد. این نیروهای عمود بر سطح یکدیگر را خنثی میکنند و اگر موتور متحدالمرکز نباشد،موتور دوار حاوی نیروی نرمال خالص خواهد بود.

  شتابگیری و کاستن از سرعت موتورهای خطی به نحو مطلوبی امکان پذیر است.

  حفاظت مکانیکی و الکتریکی و قابلیت تحمل شرایط محیطی نامتقارن نسبت به مشابه دوارش بهترصورت میپذیرد.

  نگهداری، تعمیر و تعویض موتورهای خطی ساده می باشد.

  توانائی اعمال نیرو در ثانویه بدون اینکه نیازی به کنتاکت مکانیکی باشد و نیز کنترل مناسب و راحت نیرو و سرعت نیز از مزایای این نوع موتورها می باشد

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان شباهت ها، تفاوت های میان یک موتور خطی و مشابه دوارش

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان شباهت ها، تفاوت های میان یک موتور خطی و مشابه دوارش, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان شباهت ها، تفاوت های میان یک موتور خطی و مشابه دوارش, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان شباهت ها، تفاوت های میان یک موتور خطی و مشابه دوارش, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان شباهت ها، تفاوت های میان یک موتور خطی و مشابه دوارش, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان شباهت ها، تفاوت های میان یک موتور خطی و مشابه دوارش, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان شباهت ها، تفاوت های میان یک موتور خطی و مشابه دوارش, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان شباهت ها، تفاوت های میان یک موتور خطی و مشابه دوارش, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان شباهت ها، تفاوت های میان یک موتور خطی و مشابه دوارش, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان شباهت ها، تفاوت های میان یک موتور خطی و مشابه دوارش
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت