تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی ( Penaeus merguiensis ) در استان هرمزگان

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: word کد فایل: 16603
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: شیلات
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی ( Penaeus merguiensis ) در استان هرمزگان

  چکیده

  این طرح بمنظور بررسی امکان تکثیر میگوی موزی Penaeus merguiensis در استان هرمزگان درکارگاه تکثیر کلاهی اجرا شد. در تاریخ 7/3/81  تعداد 12عدد مولد میگوی موزی از صیدگاههای منطقه سیریک صید و به کارگاه تکثیر مذکور حمل گردید. میگوهای مولد در دو حوضچه 6 تنی به تعداد مساوی ذخیره‌سازی شدند. برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی آب شامل اکسیژن برابر با 6 میلیگرم در لیتر، دمای آب 30 درجه سانتیگراد ، شوری  32 گرم در لیتر و 2/8=pH  در هر روز در دو نوبت اندازه‌گیری و تا آخر مرحله تکثیر ثابت نگه داشته شدند.

   از هر عدد مولد میگوی موزی بطور میانگین در حوضچه اول ، 138600عدد و در حوضچه دوم 160000عدد ناپلی تولید گردید، که پس از 21 روز در حوضچه اول، 43766 عدد و از حوضچه دوم، 33600 عدد پست لارو  15 روزه بدست آمد. درصد بازماندگی از مرحله ناپلی تا پست لارو 15 روزه بترتیب 31 و 21 درصد  محاسبه  گردید.

  تغذیه از مرحله N6  بوسیله زی شناور گیاهی کیتوسروس شروع و درمراحل مایسیس و پست لارو بوسیله آرتمیا ادامه یافت. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که تکثیر این گونه میگو براحتی امکانپذیر می‌باشد.

   

  لغات کلیدی: میگوی موزی، Penaeus merguiensis ، تکثیر ،  استان هرمزگان

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی ( Penaeus merguiensis ) در استان هرمزگان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی ( Penaeus merguiensis ) در استان هرمزگان, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی ( Penaeus merguiensis ) در استان هرمزگان, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی ( Penaeus merguiensis ) در استان هرمزگان, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی ( Penaeus merguiensis ) در استان هرمزگان, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی ( Penaeus merguiensis ) در استان هرمزگان, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی ( Penaeus merguiensis ) در استان هرمزگان, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی ( Penaeus merguiensis ) در استان هرمزگان, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی ( Penaeus merguiensis ) در استان هرمزگان, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی ( Penaeus merguiensis ) در استان هرمزگان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت