تحقیق مقاله رایگان چگونگی کار ماهیچه ها

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 17811
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: زیست شناسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان چگونگی کار ماهیچه ها

   

  بدن ما دارای ۶۳۹ ماهیچه است. شکل و ساختمان هر یک از این ماهیچه ها با یکدیگر فرق دارد. یک ماهیچه با اندازه متوسط تقریباً از ده میلیون سلول به وجود آمده است. ماهیچه ها ۴۰ درصد وزن بدن ما را تشکیل می دهند.

                                                                       

  سلول های ماهیچه ای برای انقباض تخصص یافته اند. این سلولها معمولاً طویل اند و توسط بافت پیوندی به یکدیگر متّصل شده اند. یکی از مشخصات عمده سلولهای ماهیچه ای این است که این سلولها دارای رشته های منقبض شونده ای به نام «تارچه»اند. انقباض و انبساط این تارچه ها موجب انقباض و انبساط سلول ماهیچه ای و در نتیجه کلّ ماهیچه می شود.

  بدن ما دارای سه نوع ماهیچه است که عبارتند از: ماهیچه های صاف، ماهیچه های مخطط یا اسکلتی و ماهیچه قلبی. ماهیچه های صاف مسئول حرکات غیرارادی اندامهای داخلی بدن اند. این ماهیچه ها در دیواره رگها، دستگاههای گوارش، تنفّس و اندامهای دیگر داخلی بدن قرار دارند. ماهیچه های صاف به طور غیرارادی و به کندی منقبض می شوند. این ماهیچه ها از سلولهای دوکی شکل و طویلی ساخته شده اند.

   

                
   
  حرکات ارادی بدن توسط ماهیچه های مخطط یا اسکلتی انجام می گیرد. ماهیچه های مخطط از رشته های ماهیچه ای ساخته شده اند. این رشته ها به صورت استوانه های طویلی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و هر کدام از چند سلول ماهیچه ای اوٌلیه به وجود آمده اند. پرده ای از خارج، ماهیچه های مخطط را فرا گرفته است و آنها را به پوست و استخوان متّصل می کند. این پرده نیروی حاصل از انقباض ماهیچه ها را به استخوانها یا پوست منتقل می کند. بدن انسان دارای ۶۰۰ ماهیچه اسکلتی است.

   

  ماهیچه قلب همانند ماهیچه های اسکلتی، مخطط است؛ اما تحت کنترل ارادی ما نیست. عملکرد این ماهیچه، توسط اعصاب و هورمونهای موجود در خون تنظیم می شود.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان چگونگی کار ماهیچه ها

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان چگونگی کار ماهیچه ها, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان چگونگی کار ماهیچه ها, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان چگونگی کار ماهیچه ها, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان چگونگی کار ماهیچه ها, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان چگونگی کار ماهیچه ها, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان چگونگی کار ماهیچه ها, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان چگونگی کار ماهیچه ها, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان چگونگی کار ماهیچه ها ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان چگونگی کار ماهیچه ها
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت