تحقیق مقاله رایگان رابطه بین ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 18085
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: ریاضی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان رابطه بین ریاضی و فیزیک

   

  نگرش کلی:
   
  فیزیک علمی است که قوانین حاکم بر جهان طبیعت را بصورت مدون بیان می کند. بنابراین برای ارائه این قوانین بصورت معادلات و روابط ریاضی ، لازم است که یک فیزیکدان باید با اصول و قوانین اساسی ریاضی آشنا باشد.
   
  التبه در بعضی از علوم دیگر مانند شیمی نیز این ضرورت احساس می شود، ولی اغراق آمیز نیست بگوییم که ریاضیات بعنوان الفبای فیزیک می باشد. این ضرورت سبب شده است که درسی تحت عنوان روشهای ریاضی در فیزیک ایجاد شود.
  ضرورت با هم بودن ریاضی و فیزیک:
   
  اگر تاریخچه پیدایش علوم را مورد توجه قرار دهیم. ملاحظه می گردد که فیزیک در ریاضی معمولا پا به پای هم گسترش و رشد یافته اند. و اکثر فیزیکدانان قدیمی ، ریاضیدان نیز بوده اند. بعنوان مثال به اسحاق نیوتن ، گالیله و دیگران اشاره کرد. علاوه بر این هر مبحث فیزیک را مد نظر قرار دهیم، ملاحظه می کنیم که به نوعی دریایی از ریاضیات در آن وجود دارد.
   
  به فرض اگر مبحث سینماتیک حرکت را مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که اگر بخواهیم سرعت و یا شتاب را تعریف کنیم، بایستی با قوانین مشتقگیری آشنا باشیم تا بتوانیم بگوییم که مشتق مکان در هر لحظه برابر سرعت لحظه ای و مشتق سرعت در هر لحظه ، شتاب لحظه ای خواهد بود.
   
   
   
  اولین قدم در ریاضی فیزیک:
  اولین گام در مطالعه ریاضی فیزیک ، آشنایی با آنالیز برداری است. چون مفاهیم برداری نقش اساسی را در فیزیک بازی می کند. یعنی زمانی که یک کمیت فیزیکی را تعریف می کنیم، ابتدا باید به آنالیز برداری مراجعه کرده و تکلیف این کمیت را از لحاظ برداری ، اسکالر بودن مشخض کنیم، تا بعد بتوانیم خواص و ویژگیهای این کمیت را بیان کنیم.
   
   
  پایه های ریاضی فیزیک:
  • آنالیز برداری
  • دستگاههای مختصات
  • جبر برداری
  • جبر کلیدی
  • جبر لی
  • قضایای برداری
  • قوانین تبدیل مختصات به یکدیگر
  • جبر تانسوری
  • دترمنیان ، ماتریس و نظریه گروه
  • توابع مختلط
  • توابع مختلط
  • جبر توابع مختلط
  • بسطهای توابع مختلف
  • حساب مانده‌ها
  • توابع خاص
   
  آینده ریاضی فیزیک:
   
  امروزه با پیشرفت علوم کامپیوتری که توانایی انجام محاسبات بسیار پیچیده ریاضی را در زمانهای بسیار کوتاه دارند، بیشتر فعالیتها در راستای استفاده هر چه بیشتر از رایانه برای حل معادلات ریاضی ، محاسبات طولانی ریاضی ، قرار دارد. به عبارت دیگر پیشرفت علوم ریاضی بویژه ریاضی فیزیک با پیشرفت علوم کامپیوتری همسو شده است.

   

   

  فیزیک علمی است که قوانین حاکم بر جهان طبیعت را بصورت مدون بیان می کند. بنابراین برای ارائه این قوانین بصورت معادلات و روابط ریاضی ، لازم است که یک فیزیکدان با اصول و قوانین اساسی ریاضی آشنا باشد. التبه در بعضی از علوم دیگر مانند شیمی نیز این ضرورت احساس می شود، ولی اغراق آمیز نیست بگوییم که ریاضیات بعنوان الفبای فیزیک می باشد. این ضرورت سبب شده است که درسی تحت عنوان روشهای ریاضی در فیزیک ایجاد شود
   
  اگر تاریخچه پیدایش علوم را مورد توجه قرار دهیم. ملاحظه می گردد که فیزیک و ریاضی معمولا پا به پای هم گسترش و رشد یافته اند. و اکثر فیزیکدانان قدیمی ، ریاضیدان نیز بوده اند. بعنوان مثال می توان به اسحاق نیوتن ، گالیله و دیگران اشاره کرد. علاوه بر این هر مبحث فیزیک را مد نظر قرار دهیم، ملاحظه می کنیم که به نوعی ردپایی از ریاضیات در آن وجود دارد. به فرض اگر مبحث سینماتیک حرکت را مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که اگر بخواهیم سرعت و یا شتاب را تعریف کنیم، بایستی با قوانین مشتقگیری آشنا باشیم تا بتوانیم بگوییم که مشتق مکان در هر لحظه برابر سرعت لحظه ای و مشتق سرعت در هر لحظه ، شتاب لحظه ای خواهد بود
   
  اولین گام در مطالعه ریاضی فیزیک ، آشنایی با آنالیز برداری است. چون مفاهیم برداری نقش اساسی را در فیزیک بازی می کند. یعنی زمانی که یک کمیت فیزیکی را تعریف می کنیم، ابتدا باید به آنالیز برداری مراجعه کرده و تکلیف این کمیت را از لحاظ برداری ، اسکالر بودن مشخض کنیم، تا بعد بتوانیم خواص و ویژگیهای این کمیت را بیان کنیم
   
  امروزه با پیشرفت علوم کامپیوتری که توانایی انجام محاسبات بسیار پیچیده ریاضی را در زمانهای بسیار کوتاه دارند، بیشتر فعالیتها در راستای استفاده هر چه بیشتر از رایانه برای حل معادلات ریاضی ، محاسبات طولانی ریاضی ، قرار دارد. به عبارت دیگر پیشرفت علوم ریاضی بویژه ریاضی فیزیک با پیشرفت علوم کامپیوتری همسو شده است
  پایه های ریاضی فیزیک
  آنالیز برداری، دستگاههای مختصات ، جبر برداری ، جبر کلیدی ، جبر لی ، قضایای برداری ، قوانین تبدیل مختصات به یکدیگر ، جبر تانسوری ، دترمنیان ، ماتریس و نظریه گروه ، توابع مختلط ، توابع مختلط ، جبر توابع مختلط ، بسطهای توابع مختلف ، حساب مانده‌ها ، توابع خاص
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان رابطه بین ریاضی و فیزیک

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان رابطه بین ریاضی و فیزیک, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان رابطه بین ریاضی و فیزیک, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان رابطه بین ریاضی و فیزیک, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان رابطه بین ریاضی و فیزیک, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان رابطه بین ریاضی و فیزیک, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان رابطه بین ریاضی و فیزیک, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان رابطه بین ریاضی و فیزیک, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان رابطه بین ریاضی و فیزیک, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان رابطه بین ریاضی و فیزیک
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت