تحقیق مقاله روش و چگونگی تهیه مقالات برای ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: 10 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 18217
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله روش و چگونگی تهیه مقالات برای ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران

  چکیده

  در این نوشتار نمونه، روش تهیه مقاله، قسمت ها و بخش های مختلف آن، انواع قلم ها و اندازه آن ها که در تهیه مقاله برای « ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران» بکار می روند، آمده است. کلیه شیوه (Style) های مورد نیاز برای بخش های مختلف مقاله، مانند عنوان، نام مؤلفان، چکیده و متن، از پیش تعریف شده و تنها کافی است که این روش ها بر مقاله تهیه شده توسط مؤلف تطبیق داده شوند. یادآور می شود، که کنفرانس از چاپ مقالاتی که خارج از روش ارائه شده در این شیوه نامه تهیه شده باشند، معذور است. چکیده باید طی یک پاراگراف و حداکثر 200 کلمه بطور صریح موضوع و نتایج پژوهش انجام شده را مطرح کند؛ یعنی بیان کند که چه کاری، چگونه و به چه منظور انجام شده و چه نتیجه ای حاصل شده است. در چکیده نباید هیچ گونه جزئیات، جدول، شکل یا فرمولی را درج کرد.

  واژه های کلیدی: کنفرانس دانشجویی معدن ایران، راهنمای نویسندگان، ISCME86

  1- مقدمه

  نوشتار حاضر روش آماده کردن مقالات ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران را توضیح می دهد. این شیوه نامه براساس برخی از قابلیت های موجود درنرم افزار Microsoft-Word تهیه شده است. نکته مهمی که لازم است برای تهیه نسخه آماده به چاپ مورد توجه قرار گیرد این است که شیوه (Style) های مورد نیاز برای کلیه قسمت های مقاله، در این نمونه مقاله تعریف شده اند و مؤلفان می توانند با استفاده از آن ها به سرعت فایل مقاله خود را با شیوه مورد نظر تطبیق دهند. این کار با استفاده ازابزارهای copy | Paste  و Format Painter در این نرم افزار به سادگی انجام پذیر است.

  چنانچه به هر دلیل نتوانید از این نمونه مقاله به عنوان الگو (Template) استفاده کنید، به موارد زیر توجه نمایید:

  اندازه صفحات باید برابر A4 و حدود بالا، پایین، چپ و راست صفحات به ترتیب برابر با 25/5، 25/5، 4 و 4 سانتی متر انتخاب شود (همانطور که در جدول(1) آمده است).

  (جداول در فایل اصلی موجود است)

   اندازه و نوع قلم های فارسی مورد استفاده برای هر یک از موارد درجدول (2) آمده است.

  برای قلم لاتین همواره از Times New Roman استفاده شود که اندازه آن همواره (به غیر از عنوان و چکیده) یک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی درهرموقعیت مورد استفاده خواهد بود. برای اسامی متغیرها بهتراست قلم کج (Italic) و درهرحال با آنچه در روابط ریاضی بکار رفته یکسان باشد.

  فاصله سطرها در عنوان و چکیده، معمولی (Single) و در متن مقاله، 85/0 برابر فاصله‏‌ی معمول است.

  عنوان مقاله که در عین اختصار تمام ویژگی های کار انجام شده را مشخص می کند، با قلم «نازنین» به اندازه 16 پررنگ نوشته شود.

  نشانی کامل نویسندگان شامل محل کار و پست الکترونیک در زیرنویس صفحه اول نوشته می‏‌شود.

  عنوان مقاله، مشخصات مؤلفان و متن چکیده به زبان انگلیسی نیز بایستی با شیوه تعریف شده در این الگو مشخص و در صفحه جداگانه ای درج گردد.

  سایر موارد مورد توجه در ادامه مقاله آمده اند.

  (جداول در فایل اصلی موجود است)

  1- تقسیمات مقاله

  هر مقاله باید شامل بخش های اصلی زیر باشد:

  مقدمه، متن، نتیجه و در نهایت مراجع. سایر قسمت ها شامل تقدیر و تشکر، نمادگذاری ها و دیگر ضمایم همگی در انتهای مقاله بعد از نتیجه و قبل از مراجع قرار می گیرند.

  عناوین بخش ها با قلم نازنین12 و زیر بخش های بعدی به ترتیب با همان قلم دریک اندازه کوچک تر نوشته شوند.

  1-1- ویژگی های مراجع

  مراجع به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری و در انتهای مقاله آورده شوند. دقت شود که تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند. مثال هایی در انتهای این نوشتار برای نمونه آورده شده اند.

  قلم درنظرگرفته‏‌شده برای نوشتن مراجع، مانند متن جداول و شکل ها، نازنین8 است. تنها عنوان کتاب ها یا مقالات پررنگ نوشته شوند. برای عناوین مراجع انگلیسی به جای پررنگ نوشتن از قلم کج (Italic) استفاده شود و فاصله سطرهای مراجع انگلیسی 95/0 انتخاب گردد  ‌‌[1].

  1-2- شکل ها

  سعی شود شکل از نرم افزار مستقیماً به محیط Word آورده شده و با استفاده از ابزار Edit Picture بازبینی و ویرایش شود. دقت شود که ویژگی Layout درشکل بصورت In line with text و دریک سطر مستقل درج شده باشد تا درصفحه بندی مشکلی بوجود نیاید.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است )

  1-3- روابط ریاضی

  برای نوشتن روابط ریاضی ابزار Equation Editor از کارآیی بسیار بالایی برخوردار است. تمامی نمادهای مورد نیاز در این ابزار پیش بینی شده است.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله روش و چگونگی تهیه مقالات برای ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  1-  

  [1] منهاج، محمدباقر؛ هوش محاسباتی (جلد اول: مبانی شبکه های عصبی)، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ویرایش اول، 1379.   

  [2] منهاج، محمدباقر؛ شکوری گنجوی، حامد؛ "یک الگوریتم بازگشتی برای برای تبدیل سیستم های گسسته و  پیوسته"، مجله علمی و پژوهشی امیرکبیر، ش31، ص 79 تا 86، 1374.

  [3] شکوری گنجوی، حامد؛ الگوی انتخابی برای پیش بینی روند صادرات غیر نفتی،طرح تحقیقاتی شماره 837، موسسه پژوهش های بازرگانی، تهران، 1378.

  [4] Van de Vegte, J.; Feedback Control Systems, 2nd Edition, Prentice Hall, 1990.

  [5] Shakouri G., H.; Nikravesh, K. Y.; Menhaj, M. B.; “The Center of the Possibility Distribution in Fuzzy Regression Analysis”, Proc. EUFIT’97, vol. 1, p.p. 335-340, 1997.

  [6] Sgarro, F.; “Entropy and Information in the Management of the Uncertainty”, Capitolo 5, http://mathsun1.univ.trieste.it/~sgarro/research.html, pp. 12, 2000 (Italian).

تحقیق در مورد تحقیق مقاله روش و چگونگی تهیه مقالات برای ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران, مقاله در مورد تحقیق مقاله روش و چگونگی تهیه مقالات برای ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله روش و چگونگی تهیه مقالات برای ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله روش و چگونگی تهیه مقالات برای ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران, تحقیق درباره تحقیق مقاله روش و چگونگی تهیه مقالات برای ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران, مقاله درباره تحقیق مقاله روش و چگونگی تهیه مقالات برای ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله روش و چگونگی تهیه مقالات برای ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله روش و چگونگی تهیه مقالات برای ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله روش و چگونگی تهیه مقالات برای ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت