تحقیق مقاله رایگان صور خیال در شعر شاعران سبک خراسان

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 18284
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: ادبیات فارسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان صور خیال در شعر شاعران سبک خراسان

  صور خیال در شعر شاعران سبک خراسان

  در این کتاب ابتدا به سابقه تالیفات در صور خیال در شعر فارسی همچنین پیشینه کاربرد سبک و بیان اشاره می شود. در بخش نخست کتاب، تعاریفی از عناصر صورخیال (تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه) با مثال های متعدد ارائه شده است. در بخش دوم، مباحث اصلی کتاب، یعنی «صور خیال در شعر شاعران سبک خراسانی» (رودکی، دقیقی، فردوسی، فرخی، منوچهری، عنصری، ناصر خسرو، مسعود سعد، قطران تبریزی و ا زرقی) مطرح شده است.

  بررسی صور خیال در شعر نیمایی (آزاد)

  با توجه به اینکه خیال عنصر اصلی شعر است و کوشش ذهنی هر شاعری برای ایجاد تصویرها و برقراری ارتباط میان عناصر طبیعت می باشد, لذا عنصر معنوی شعر که همین خیال و شیوه تصرف شاعراست می کوشد واقعیات مادی ومعنوی را بیان کند وهر کدام از شاعران بدنبال بیان واقعیات و اندیشه هایی بوده اند, در این طرح کوشش بر آن است که شاعران معاصر شیوه نیمایی یا قالب آزاد که نیمایوشیج بنیان گذار این شیوه می باشد- مورد بررسی قرار گیرد و صورخیالهای این شاعران از جمله نیما, اخوان, سپهری, فروغ فرخزاد (شاعران برتر سبک نیمایی) شناخته شود زیرا با دقت در تصور سازی یک شاعر به نکته های خاصی از زندگی او می توان دست یافت. لازم به ذکر است در این طرح به بررسی اشعار شاعرانی پرداخته می شود که در قالب آزاد شعر گفته اند. و شعر آنها دارای وزن و قافیه می باشد اما ارکان عروضی کم و زیاد می گردد. یعنی اگر مصراعی چهار مفاعیلن دارد مصراع دوم می تواند به تناسب احتیاج یک مفاعیلن باشد و در قافیه نیز هر کجا لازم باشد قافیه ذکر می گردد. و شعر سپید (منثور) یعنی شعری که فاقد هرگونه وزن و قافیه باشد از محدوده کار ما خارج است. پس در بررسی شعر شاعران معاصر مورد بحث, کیفیت ارتباطات عناصر خیال (تشبیه, استعاره, مجاز و کنایه) چگونه بوده و سمبل ها و مبانی اندیشه ای آنها شناسانده می شود تا به درک شعرشان کمک نماید و راز زیبایی شناسی اشعارشان در حد توان برای خوانندگان بیان می گردد.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان صور خیال در شعر شاعران سبک خراسان

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان صور خیال در شعر شاعران سبک خراسان , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان صور خیال در شعر شاعران سبک خراسان , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان صور خیال در شعر شاعران سبک خراسان , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان صور خیال در شعر شاعران سبک خراسان , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان صور خیال در شعر شاعران سبک خراسان , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان صور خیال در شعر شاعران سبک خراسان , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان صور خیال در شعر شاعران سبک خراسان , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان صور خیال در شعر شاعران سبک خراسان , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان صور خیال در شعر شاعران سبک خراسان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت