تحقیق مقاله مدیریت بر ناشناخته ها

تعداد صفحات: 8 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 18752
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مدیریت
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مدیریت بر ناشناخته ها

  مرز های راهبردی بین نظم و آشفتگی در سازمان ها

  نگاه کلی

  به کمک تجربه های آزمون شده ، ثابت گردیده که حیطه <روابط خطی > در قلمرو فیزیک ومکانیک فقط بخش بسیار کوچکی از نظام علمی بین پدیده ها را بیان می کند، و این قلمرو<روابط غیرخطی > است که فقط ازطریق آن می توان به رابطه معین درجهت کشف ودریافت رموز نظم در بی نظمی دست یافت .

  تئوری نظم در آشفتگی با خود دنیایی از تغییرات در علم مدیریت را آن هم درشرایطی که ماهیت سازمانها و بازارهای فعلی جهان نیز دائما متلاطم و متغیر است ، به همراه آورده است .

  نویسنده ، این کتاب را در چارچوب تئوری نظم در بی نظمی به عنوان یک الگوی کاربردی مدیریت برای کامیابی درجهان همواره متغیر امروزی ارائه می دهد. در این دنیای ناشناخته مراحل هفت گانه ای را برای موفقیت سازمانی به شرح زیر طرح می کند:

  1 - تشخیص و انتخاب صحیح مسایل و موضوعات ;

  2 - شکل دهی مناسب موضوعات اصلی ;

  3 - تهیه فهرست پویای مسایل ;

  4 - مشخص کردن اهداف و اولویتها;

  5 - اقدام تجربی و عملی برای کاربردی کردن موضوعات ;

  6 - مشروعیت بخشی و اخذ حمایت سازمانی جهت رسمیت دادن به تغییرات ;

  7 - ثبت و نگهداری نتایج در سوابق سازمان .

  نویسنده از دریچه تفکر سیستمی بیشترین توجه را به عامل فرایند معطوف ساخته ومعتقد است این ناآگاهی از مسیر است که پیچیدگیها و دشواریها را به وجود می آورد.نویسنده در ادامه تاکید دارد; این یافته ها نشان می دهد که خلاقیت مستمری که درنظامهای طبیعی دیده می شود نتیجه وجود قوانین پایداری است که انواع خاصی ازناپایداری را درون الگوهای قابل تشخیص ایجاد می کند، بدین ترتیب در طبیعت ، موفقیت در اثر پایداریها و ناپایداریها به دست می آید.

  در این کتاب کوشش شده تا مفهوم این درک جدید از ناپایداری محصور و محدودموردبررسی قرار گیرد. کتاب از یافته هایی درمورد آشفتگی و خودسازمانی سود برده وچارچوبی کلی برای نظریاتی تاثیرگذار بر مدیران مانند تفکر سیستمی ، سازمانهای یاددهنده و یادگیرنده ، و مدیریت تضاد ارائه داده و روابط بین آنها را تعریف کرده است .

  کتاب شامل سه بخش و نه فصل است که مترجمان آن را جمعا در 292 صفحه ترجمه و منتشر کرده اند.

  فصل اول - مدیریت بر ناشناخته ها: هدف از مدیریت بر ناشناخته ها تغییر طرزتفکرمدیران درمورد مسیر دستیابی به موفقیت در صحنه رقابت است (2). برای این هدف درمورد این نظریه متداول درحال زوال بحث می کند که تجارت موفق ، تجارتی است که در شرایط پایدار انجام پذیرد. سپس در این مورد که چرا این نظریه نادرست است و چرا به برداشت و ادراک ذهنی جدیدی نیاز است بحث و بررسی می کند.

  نظریه جدیدی که به آن اشاره شد این است که مدیران را با این واقعیت رودررومی سازد که آینده بلندمدت هر مجموعه فعالیتی غیرقابل شناخت و تشخیص است ومدیران باید بدانند که نوآوری مستمر و مداوم ، و نه ثبات و پایداری ، تنها رمز موفقیت دردنیای امروز است .

  فصل دوم - شکست مدیریت مرسوم : این فصل درمورد سرعت حرکت در بازی رقابت بحث کرده و بیان می کند که چرا تعیین چارچوب و مشخصات یک نظریه و اجرای برنامه های آن نمی تواند فعالیتی تجاری را در این بازی به تجارتی موفق بدل سازد.همچنین مواردی که مدیران را به تجدیدنظر و تردید درمورد آرایش ذهنی موجود خودوامی دارد، مطرح می سازد. در این خصوص از قول <پیتر سنگه > می نویسد; یکی از نکات بسیار مهم در قابلیت یادگیری یک سازمان عبارت است از توانایی مدیران آن سازمان برای درک رفتار سیستمی پیچیده است و به سه دلیل اشاره دارد.

  ساختار سیستم بر رفتار تاثیر می گذارد;

  سیستم های بشری پیچیده غالبا نتایج غیرمنتظره و حتی مخالف درک مستقیم به بارمی آورند;

  در سیستم های پیچیده ، پیوندهای میان علت - معلول ، هم از نظر زمانی و هم ازنظرمکانی دور از هم هستند (48).

  فصل سوم - ناپایداری پایدار: کوشش نویسنده در این فصل بر این است تا مفهوم این درک جدید از ناپایداری محصور به دور از تعادل را ارائه کند. در این خصوص اضافه می کند: کشف اصلی و مهم درمورد عملکرد حلقه های بازخوردی غیرخطی آن است که تعادل پایدار و تعادل شدیدا ناپایدار تنها نقاط پایانی نیست که به روی چنین نظامهایی بازباشد. نظامهای غیرخطی انتخاب سومی نیز دارند، حالتی از ناپایداری محصور یا محدود،به دور از تعادل که رفتار در آن الگویی دارد، اما این الگو نامنظم است (76).

  هنگامی که یک نظام بازخورد غیرخطی از حالت آرام تعادل پایدار خارج گردیده به تعادلی بی قرار از ناپایداری شدید میل کند، از مرحله ای از ناپایداری محصور عبور می کند،که در آن رفتار بسیار پیچیده ای از خود نشان می دهد. می توان این مرحله را ناحیه مرزی بین تعادل پایدار و تعادل ناپایدار نامید (77). برای مثال نظام آب و هوا - <ادوارد لورنز>،دانشمند و ریاضیدان ، هواشناس ، معرفی کننده هواشناسی به عنوان یک علم جدید،1973 - نظامی طبیعی است که تحت تاثیر سازوکارهای بازخوردی غیرخطی قرار دارد ورفتار آشفته ای به نمایش می گذارد(85).

  رفتار آشفته دو ویژگی مهم دارد، از یک نظر ذاتا غیرقابل پیش بینی است ، ولی ازنظردیگر الگویی <نهفته > از خود نشان می دهد (86). وقتی نظامی در آشفتگی عمل کند،نسبت به تغییرات کوچک و جزیی بسیار حساس است و آشفتگی نوسانات و یااختلالات کوچک و ناچیز را در سراسر نظام تقویت و تشدید می کند (87).

  فصل چهارم - خلاقیت و آشفتگی مستمر: هفت مرحله ای که مدیران در سازمانهای موفق به هنگام بررسی و جستجوی خود درباره موضوعات راهبردی در چارچوبی آشفته را به کار می گیرند موردبحث قرار گرفته است . این هفت مرحله در نگاه کلی فهرست شده است (125). نویسنده در ادامه فصل تاکید دارد: سازمان موفق در بیش از یک سطح عمل می کند و علاوه بر اعمال نظارت پایدار و کاهنده در کسب وکار موجود خود، به طورمستمر مسیرهای راهبردی نو و جدیدی را می آفریند.

  عملکرد در این سطح ، یعنی جایی که پدیده های جدید به وجود می آیند، شامل رفتاری است که کاملا با رفتار منظم کسب وکار روزمره در تضاد است ، زیرا آفریدن پدیده های نو بدون شک پدیده های کهنه وقدیمی را از میان می برد(128).

  فصل پنجم - تفکر راهبردی و مجادله مستمر: این فصل درپی یافتن پاسخ به این سوال است که آیا ذهن و فکر انسان قادر به غلبه بر آشفتگی و بی نظمی هست ؟ سپس اشاره دارد که محرک اصلی تفکر سیستمی ، بی قاعدگی و تناقض و تعیین روابط صحیح بین آنهاو درنتیجه فرایندی است مبتنی بر درک مستقیم که قدرت استدلال را به وسیله مقایسه وتطبیق به کار می گیرد. 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مدیریت بر ناشناخته ها

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله مدیریت بر ناشناخته ها, مقاله در مورد تحقیق مقاله مدیریت بر ناشناخته ها, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مدیریت بر ناشناخته ها, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مدیریت بر ناشناخته ها, تحقیق درباره تحقیق مقاله مدیریت بر ناشناخته ها, مقاله درباره تحقیق مقاله مدیریت بر ناشناخته ها, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مدیریت بر ناشناخته ها, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مدیریت بر ناشناخته ها, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله مدیریت بر ناشناخته ها
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت