تحقیق مقاله رایگان رله حرارتی چیست؟

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 19090
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی برق
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان رله حرارتی چیست؟

  برای حفاظت از موتور های الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی استفاده می شود.اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است.

   

  همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید در ساختمان داخلی آنها از دو فلز آهن و برنج که بر روی هم پرس شده و به صورت به صورت یکپارچه دیده می شوند استفاده شده است.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

   

  بر اثر عبور جریان از بی متال ،دو فلز گرم می شوند و طول آنها افزایش می یا بد. از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است . دو فلز با هم به سمت فلزی که ضریب انبسا ط طولی کمتری دارد خم  می شود .در نتیجه  مسیر عبور جریان کنتاکتها باز و مدار قطع می شود.

   

   

   

  در رله های حرارتی ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حا مل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده  می شود. در اثر عبور جریان  اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و با عث خم شدن تیغه می شود. حرکت هر یک از بی متالها به اهرمی فشا ر می آورد و با جا به جا شدن اهرم ، یک میکرو سوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند.

   تیغه های مدار قدرت با شماره های یک رقمی از 1 تا 6 و ترمینال های تیغه های فرمان که به صورت دوبل (باز و بسته ) می باشند را با شماره های 95 تا98 مشخص می کنند.

   

   شکل زیر قسمت قدرت و فرمان یک رله بی متا ل را نشان می دهد.

   

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

   

   شکل زیر اجزای داخلی یک رله بی متال را نشان می دهد.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

   در شکل زیر علامت اختصاری بی متال در استاندارهای قدیم و جدید نشان داده شده است.

  چگونه قرار گرفتن رله بی متال در زیر پیچهای کنتاکتور

  چگونگی قرار گرفتن رله بیمتال در مدارات سه فاز

    شرایط استفاده از یک بی متال سه فاز برای یک مصرف کننده تک فاز:

   در صورت استفاده از یک بی متال سه فاز برای یک مصرف کننده یکفاز، باید قطع کننده یکی از فازها را با قطع کننده فاز دیگر سری نموده و از کنتاکت باقی مانده برای اتصال به مصرف کننده استفاده نمود.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

    جدول انتخاب رله ی بی متال برای موتورهای  روتور قفسی

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان رله حرارتی چیست؟

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان رله حرارتی چیست؟, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان رله حرارتی چیست؟, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان رله حرارتی چیست؟, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان رله حرارتی چیست؟, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان رله حرارتی چیست؟, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان رله حرارتی چیست؟, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان رله حرارتی چیست؟, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان رله حرارتی چیست؟, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان رله حرارتی چیست؟
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت