تحقیق مقاله پنکه

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 20750
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی برق
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله پنکه

  پَنکه یکی از وسایلی است که در منازل و ساختمان ها فراوان مورد استفاده‌است. پنکه دارای پره‌ های اریب است که با چرخیدن خود باعث جابجایی و خنکی هوا می‌شود. پنکه‌ها معمولاً در دو نوع رومیزی و ایستاده ساخته می‌شوند.

  پنکه رومیزی

  در ایران تعداد کارخانه‌های تولید کننده پنکه رومیزی انگشت شمار است.

  قسمت‌های مهم پنکه رومیزی موتور، که معمولاً از نوع تک فاز خازن‌دار است.

  پره‌ های خنک کننده

  نگه دارنده پره خنک کننده

  شبکه سیمی یا محافظ خنک کننده و پایه

  صفحه کلید

  کلید ساعتی

  طریقه جا زدن شبکه پروانه پنکه رومیزی

  شبکه را به بدنه با جایی که موتور درون آن قرار دارد می‌بندند بعد از بستن شبکه نیمه واشر مخصوص پشت پروانه خنک کننده را به محور موتور می‌بندند. بعد از واشر مخصوص پروانه خنک کننده را در جای خود گذاشته و پیچ روی پروانه خنک کننده را می‌بندند و نیمه دیگر شبکه را به نیمه ثابت شبکه بسته شده می‌بندند.

  مدار الکتریکی پنکه رومیزی

  مدار الکتریکی یک پنکه رومیزی مجهز به تایمر است. لازم به توضیح است که موتور پنکه رومیزی دارای سه دور تند، متوسط، و کم است که توسط یک صفحه کلید با چهار دکمه امکان بهره برداری از دورهای مختلف آن فراهم می‌گردد. از این چهار دکمه برای قطع و سه دکمه برای دورهای مختلف است.

  پنکه رومیزی یکی از وسایلی است که در منازل و ساختمانها فراوان مورد استفاده می‌باشد. در کشور ما تعداد کارخانه‌های تولید کننده پنکه رومیزی انگشت شمار است.

  قسمتهای مهم پنکه رومیزی

  موتور ، که معمولا از نوع تک فاز خازن‌دار است.

  پره‌های خنک کننده

  نگه دارنده پره خنک کننده

  شبکه سیمی یا محافظ خنک کننده و پایه

  صفحه کلید

  کلید ساعتی

  طریقه جا زدن شبکه پروانه پنکه رومیزی

  شبکه را به بدنه با جایی که موتور درون آن قرار دارد می‌بندند بعد از بستن شبکه نیمه واشر مخصوص پشت پروانه خنک کننده را به محور موتور می‌بندند. بعد از واشر مخصوص پروانه خنک کننده را در جای خود گذاشته و پیچ روی پروانه خنک کننده را می‌بندند و نیمه دیگر شبکه را به نیمه ثابت شبکه بسته شده می‌بندند.

  مدار الکتریکی پنکه رومیزی

  مدار الکتریکی یک پنکه رومیزی مجهز به تایمر می‌باشد. لازم به توضیح است که موتور پنکه رومیزی دارای سه دور تند ، متوسط ، و کم می‌باشد که توسط یک صفحه کلید با چهار دگمه امکان بهره برداری از دورهای مختلف آن فراهم می‌گردد. از این چهار دگمه برای قطع و سه دگمه برای دورهای مختلف است.

  عیب یابی و تعمیر پنکه رومیزی

  پنکه متصل به برق است و کلیدهای آن هم وصل می‌شود اما نمی‌چرخد.

  موتور خراب است : موتور را تعمیر یا تعویض کنید.

  کلیدها خراب : کلیدها را تعمیر یا تعویض کنید.

  سیم رابط قطعی یا دوشاخه خراب است : دوشاخه یا سیم رابط را تعویض کنید.

  موتور صدا می‌کند امّا نمی‌چرخد.

  خازن خراب است : خازن را تعویض کنید.

  راه‌انداز سوخته است : سیم پیچی موتور را تعویض کنید یا موتور را تعویض کنید.

  کلیدها قاطی دارد یا عایق بین کلیدها از بین رفته است : کلید را عوض کنید.

  یاتاقان موتور خراب است : یاتاقان را تعویض کنید.

  موتور حین کار کردن لرزش و صدا دارد.

  یاتاقان خراب است : یاتاقان را در صورت امکان تعمیر یا تعویض کنید.

  زاویه پره‌ها به هم خورده و پره‌ها تاب دارد : زاویه پره‌ها را تنظیم نموده یا آنها را تعویض کنید.

  کار کرد پنکه تنها با دور تند.

  سیم بندی دور کند سوخته است و قطعی دارد. سیم پیچی موتور را تجدید یا تعویض نمایید.

  سیم بندی دور متوسط سوخته است و قطعی دارد. سیم پیچی موتور را تجدید یا تعویض نمایید.

  موتور زیاد داغ می‌کند.

  کلیدها خوب عمل نمی‌کنند : کلیدها را تعویض کنید.

  خازن سوخته است : خازن را تعویض کنید.

  سیم پیچی موتور نیم سوز شده است : سیم پیچی موتور را تجدید یا تعویض نمایید.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله پنکه

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله پنکه, مقاله در مورد تحقیق مقاله پنکه, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله پنکه, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله پنکه, تحقیق درباره تحقیق مقاله پنکه, مقاله درباره تحقیق مقاله پنکه, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله پنکه, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله پنکه, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله پنکه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت