تحقیق مقاله رایگان تاریخچه تشکیل سازمان های هلال احمر و صلیب سرخ

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21317
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان تاریخچه تشکیل سازمان های هلال احمر و صلیب سرخ

  نهضت جهانی هلال احمر وصیلب سرخ یک سازمان بین المللی میباشد که وظیفه کمک رسانی به افرادآسیب دیده ازحوادث طبیعی وساخته دست بشررادرسطح جهان برعهده دارد . جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضوابن سازمان درعرصه های داخلی وبین المللی فعالیتهای چشمگیری در جهت یاری رساندن به حادثه دیدگان داشته است .

  در سال 1241(1862میلادی) یک تاجرسوییسی بنام هانری دونان , با الهام ازتعالیم حیات بخش مذاهب الهی (مسیحیت واسلام )وتحت تاثیر صحنه های رقت بار جنگ سولفرینو در ایتالیا , اقدام به نوشتن کتاب کوچکی بنام خاطرات سولفرینو نمود.

  هانری دونان این کتاب راباپیشنهاد چندراه حل عملی به پایان می برد, پیشنهاداتی انساندوستانه جهت کمک به آسیب دیدگان جنگ . ای کتاب ندایی بود برای پیدایش نهضت بین المللی صلیب سرخ وهلال احمر که ازکشورسوییس آغازشدودرسطح جهان گسترش یافت .یکی از نتایج مستقیم کتاب خاطرات سولفرینو تصویب قراردادهای بین المللی ژنو راجع به کمک به مجروحین جنگ در همان سال بود که برای اولین بار براهمیت تاسیس جمعیت های امدادی جهت کمک به مجروحین جنگ درکلیه کشورها تاکید داشت. قراردادهای بعدی در همین زمینه , سبب بنیانگذاری این جمعیت ها که سپس صلیب سرخ نامیده شد. 

  اما((خاطرات سولفرینو)) فقط شرح مصیبت نبود , دونان در این کتا ب کوچک که تاثیری بزرگ برجای نهاد, به پیشنهاد چندراه عملی پرداخت تا با اجرای آنها , بار مصائب بردوش بشریت سبک تر گردد.پیشنهاد ا و,ایجاد تشکیلاتی داوطلبانه درسراسر کشورها بود , تشکیلاتی که موظف گرددد رزمان جنگ , بدون درنظر گرفتن اولویت سیاسی و عقیدتی و نژادی برای هر کدام از طرفهای درگیر باشد.

  بذر پیشنهادی که هانری دونان از طریق این کتاب در اذهان جهانیان پاشید سه سال بعد به بارنشست . درسال 1863اولین تشکیلات پیشنهادی دونان در ژنو  تاسیس شد.در این سال کنفرانسی بین المللی با شرکت 16 کشور در ژنو تشکیل شد . در این کنفرانس , برای تجلیل از هانری دونان به احترام کشور سوییس زادگاه او , علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید را که معکوس رنگهای پرچم کشور سوییس بود بعنوان مشخصه نهضت صلیب سرخ انتخاب کردند.

  دونان اگرچه درسال 1895 ورشکست و دچارفقر و تهیدستی شد , اما درراه خدمات بشردوستانه اش از تلاش باز نایستاد . دونان در سال 1910 کمی قبل از مرگش به دریافت جایزه صلح مفتخر شد.

  روز هشتم ماه مه را برای اولین بار, در سال 1984 -- به افتخار روزتولذ دونان -- روز جهانی صلح نامیدند. سالهای چندی پس از مرگ دونان , سازمانها و تشکیلات صلیب سرخ و هلال احمر درسرتاسر جهان گسترده شد , و هدف نهایی تمام این تشکیلا ت, دستیابی به صلح پایدار و همبستگی میان تمام افراد بشر در سطح جهان بوده و هست.

  تعیین نام و علامت هلال احمر که مخصوص تشکیلات داوطلبانه کشورهای اسلامی می باشد به سال 1876باز می گردد.در این سال کشور ترکیه , علامت هلال سرخ رنگ روی زمینه سفید را مه معکوس رنگهای پرچم ترکیه عثمانی است , بعنوان أرم جمعیت خود انتخاب نمود . در پی ابن  انتخاب , جمعیت های کشورهای اسلامی نیز أرم مزبور را بعنوان أرم جمعیت کشور خود برگزیدند.

  این علامت و نیز علامت شیروخورشید که توسط حکومت وقت در سال 1922 انتخاب شده بود . در سال 1929 از طرف کنفرانس دیپلماتیک که در ژنو تشکیل شد , برسمیت شناخته شدند. بعداز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی به هلال احمر تغییر یافت .

  بق اساسنامه و مقررات صلیب سرخ و هلال احمر جهانی, جمعیت های ملی کشورها باید ازمداخله در امور سیاسی و نظانی و تبعیض های قومی و فرقهای کاملاً بدور باشند. این جمعیتها می بایست براساس اصول هفت گانه صلیب سرخ و هلال احمر که در کنفرانس جهانی این تشکیلات در سال 1349هجری شمسی به تصویب رسیده است عمل نماید.این اصول عبارتنداز:

  1- خدمات بشردوستانه ,2-  خدمات داوطلبانه , 3- استقلال ,4-  بیغرضی , 5- بیطرفی ,6-  وحدت و7- جهان شمولی

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان تاریخچه تشکیل سازمان های هلال احمر و صلیب سرخ

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه تشکیل سازمان های هلال احمر و صلیب سرخ , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه تشکیل سازمان های هلال احمر و صلیب سرخ , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه تشکیل سازمان های هلال احمر و صلیب سرخ , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه تشکیل سازمان های هلال احمر و صلیب سرخ , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان تاریخچه تشکیل سازمان های هلال احمر و صلیب سرخ , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان تاریخچه تشکیل سازمان های هلال احمر و صلیب سرخ , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه تشکیل سازمان های هلال احمر و صلیب سرخ , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه تشکیل سازمان های هلال احمر و صلیب سرخ , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه تشکیل سازمان های هلال احمر و صلیب سرخ
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت