تحقیق مقاله رایگان گزیده ای ازسخنان دکتر محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد دررابطه با عدالت

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21319
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان گزیده ای ازسخنان دکتر محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد دررابطه با عدالت

  هرچه جامعه بشری از عدالت و معنویت دور شود، به همان نسبت به ناامنی نزدیک خواهد شد؛ به طوری که اندک بحران ولو از جنس حوادث طبیعی نیز موجب بروز ناهنجاری ها و رفتارهای غیربشری می شود.

  متأسفانه در جهان امروز تبعیض و فقر به نحو چشمگیری دیده می شود. تبعیض، خود بستر زایش کینه ورزی، جنگ و تروریزم است. ریشه عموم این پدیده ها دوری از معنویت و بی عدالتی است.

  عدالت از حقوق برابر، توزیع صحیح منابع در قلمرو حاکمیت دولت ها، از تساوی آحاد بشر در برابر قانون و از احترام به قراردادهای بین المللی سخن می گوید، عدالت حق همه را در داشتن آرامش، صلح و زندگی شرافتمندانه به رسمیت می شناسد.

  عدالت، زورگویی و رفتار دوگانه را نفی می کند. عدالت مفهومی جذاب و مورد علاقه و توجه همه ملت ها است. عقل و منطق در برابر عدالت خضوع می کند و به گفته دختر گرامی پیامبر اسلام «عدالت مایه آرامش و هماهنگی دلها است.»

  امروز دنیا منتظر چنین عدالتی است. اگر اراده انسان ها به این خواست فطری پاسخ دهد عدالت ظهور پیدا خواهد کرد. این همان وعده الهی است که همه انسان های پاک از همه ادیان منتظرش هستند، اگر گفتمان حاکم بر مناسبات جهانی، گفتمان عدالت و معنویت باشد صلح پایدار و آرامش تضمین می شود و بر عکس اگر مناسبات جهانی منهای عدالت و معنویت تعریف و از اخلاق تهی گردد؛ آنگاه بسیاری از ساز و کارها برای ایجاد اعتماد و تحکیم صلح همچنان ناکافی و ناکارآمد خواهد بود.

  اگر عده ای بخواهند با اتکا به قدرت نظامی و اقتصادی برتر، از حق بیشتری برخوردار باشند، این نه تنها صلح و آرامش به ارمغان نخواهد آورد، بلکه موجب اشاعه مسابقه تسلیحاتی و رشد فریبکاری و بیم و ناامنی خواهد شد.

  اگر روند جهانی براساس منافع گروه های کوچک از قدرت پیش برود، بدون شک منافع بخش کثیری از مردم حتی در کشورهای قدرتمند نیز حفظ نخواهد شد. همانگونه که در بحران ها و حتی حوادث طبیعی چون طوفان اخیر نیز مشاهده شد.

  پیام امروز ملت تمدن ساز ما به ملت ها و دولت ها پیش به سوی آرامش و صلح پایدار براساس عدالت و معنویت است.

  جمهوری ایران، حرکتی برخاسته از فطرت پاک مردمی بود که بر دو پایه معنویت و عدالت، اراده کردند تا کرامت، عزت و حقوق انسانی خود را بازیابند. انقلاب اسلامی، رژیمی را سرنگون کرد که با حمایت بعضی از مدعیان دموکراسی و حقوق بشر و از طریق کودتا توانسته بود در سایه اعمال اختناق، شکنجه و وابستگی ملت ما را 25 سال از پیشرفت و تعالی بازدارد

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان گزیده ای ازسخنان دکتر محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد دررابطه با عدالت

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان گزیده ای ازسخنان دکتر محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد دررابطه با عدالت , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان گزیده ای ازسخنان دکتر محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد دررابطه با عدالت , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان گزیده ای ازسخنان دکتر محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد دررابطه با عدالت , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان گزیده ای ازسخنان دکتر محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد دررابطه با عدالت , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان گزیده ای ازسخنان دکتر محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد دررابطه با عدالت , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان گزیده ای ازسخنان دکتر محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد دررابطه با عدالت , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان گزیده ای ازسخنان دکتر محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد دررابطه با عدالت , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان گزیده ای ازسخنان دکتر محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد دررابطه با عدالت , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان گزیده ای ازسخنان دکتر محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد دررابطه با عدالت
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت