تحقیق مقاله رایگان انواع شناساگر و رنگ آن ها در واکنش با ا اسید ها و باز ها

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21899
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی شیمی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان انواع شناساگر و رنگ آن ها در واکنش با ا اسید ها و باز ها

  دید کلی

  در حالت کلی ، شناساگرها ماده ای رنگی است که معمولا از مواد گیاهی اخذ می‌شوند و می‌توانند به شکل اسیدی یا بازی موجودیت یابند. شناساگر ها برای شناسایی اسید ها و بازها به ما کمک می‌کنند.

  مقدمه

  برای تعیین نقطه پایان در حین تیتر کردن از ترکیبات شیمیایی مشخص استفاده می‌شود که در نزدیکی نقطه تعادل در اثر تغییر غلظت مواد تیتر شونده شروع به تغییر رنگ می‌کنند. این ترکیبات ، مواد رنگی شناساگر می‌باشند. به عبارتی دیگر ، شناساگرها ماده ای رنگی هستند که رنگ آنها در محیط اسیدی و قلیایی با هم تفاوت دارد.

  کاربرد شناساگرها

   

  یکی از ساده ترین راه تخمین کمی PH ، استفاده از یک شناساگر است. با افزودن مقدار کمی از یک شناساگر به یک محلول ، تشخیص اسیدی یا بازی بودن آن ممکن می‌شود. در صورت مشخص بودن PH ، تغییر شناساگر از یک شکل به شکل دیگر ، با توجه به رنگ مشاهده شده ، می‌توان تعیین کرد که PH محلول کم‌تر یا بیشتر از این مقدار است. شیمیدان‌ها از این گونه مواد برای شناسایی اسیدها و بازها کمک می‌گیرند.
   
  شناساگرهای زیادی وجود دارد که معروفترین آنها لیتموس (تورنسل) است که در محیط اسیدی ، قرمز ، در محیط بازی ، آبی و در حدود خنثی بنفش رنگ است. تغییر رنگ آن در نزدیکی PH برابر 7 رخ می‌دهد. در هر حال تغییر رنگ ناگهانی نیست. فنل فتالئین ، معرف دیگری است که بیشتر برای بازها قابل استفاده است. این ماده جامدی سفید رنگ است که در آزمایشگاه محلول الکلی آن را بکار می‌برند. این محلول در محیط اسیدی رنگ و در محیط قلیایی رقیق ارغوانی است.
   
  می‌توان از آب کلم سرخ نیز به‌عنوان یک شناساگر اسید و باز استفاده کرد. از آمیختن شناساگرهای مختلف با یکدیگر نوار کاغذی بدست می‌آید که با یک مقیاس رنگ مقایسه‌ای همراه است و برای اندازه گیری‌های تقریبی PH بطور گسترده کاربرد دارد.

  انواع شناساگر ها

   

  دو نوع شناساگر داخلی و خارجی را معرفی می‌کنیم:
   

  شناساگر داخلی

   

  اگر به محلول تیتر شونده ، چند قطره از یک شناساگر افزوده شود و پس از پایان عمل تغییر رنگ در محلول ایجاد شود، چنین شناساگری را شناساگر داخلی یا درونی نامند.
   

  شناساگر خارجی

   

  در برخی حالات قبل از آن که نقطه پایان به ظهور برسد، بین شناساگر و محلول تیتر شونده یک واکنش صورت می‌گیرد و در این حالت نقطه پایان بسیار سریع پدیدار می‌شود، مثل تیتر کردن فسفات با استات اورانیل در حضور شناساگر فروسیانور پتاسیم ، فروسیانور پتاسیم با یونهای اورانیل قبل از رسیدن به نقطه پایان واکنش می‌دهد.
   
  برای بدست آوردن نتیجه صحیح و خوب باید به دفعات لازم چند قطره از محلول بالای رسوب ( یا محلولی که پس از صاف کردن رسوب بدست می‌آید ) را در فاصله زمانهای مساوی ، روی یک قطعه کاغذ صافی با شناساگر سیانور پتاسیم آزمایش کرد. چنین شناساگری ، شناساگر خارجی نامیده می‌شود.
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان انواع شناساگر و رنگ آن ها در واکنش با ا اسید ها و باز ها

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع شناساگر و رنگ آن ها در واکنش با ا اسید ها و باز ها, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع شناساگر و رنگ آن ها در واکنش با ا اسید ها و باز ها, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع شناساگر و رنگ آن ها در واکنش با ا اسید ها و باز ها, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع شناساگر و رنگ آن ها در واکنش با ا اسید ها و باز ها, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان انواع شناساگر و رنگ آن ها در واکنش با ا اسید ها و باز ها, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان انواع شناساگر و رنگ آن ها در واکنش با ا اسید ها و باز ها, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع شناساگر و رنگ آن ها در واکنش با ا اسید ها و باز ها, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع شناساگر و رنگ آن ها در واکنش با ا اسید ها و باز ها, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع شناساگر و رنگ آن ها در واکنش با ا اسید ها و باز ها
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت