تحقیق مقاله رایگان نصیحتی به رهبران این امت

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21932
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: صنایع دفاع - نظامی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان نصیحتی به رهبران این امت

  جنگ کنونی در فلسطین به روشنی بیانگر این واقعیت است که تجهیزات نظامی مهمترین عامل در تعیین شرنوشت مبارزه علیه دشمن نمی باشد، و آشکار نموده است که منطقی که فقط به موازنه قدرت مادی تکیه دارد، سست و ناپایدار است. و در نتیجه به مصداق نیاز دارد و روشن نمود که عوامل پیروزی متعدد است، و مسلمانان بیشتر آن را در اختیار دارند، عقیده، اراده، شجاعت، اعتقاد به حقانیت مسأله ای که به خاطر آن می جنگیم و بردباری در رودر رویی با شداید و سختیها، پرهیزکاری و توکل به خدا همه اینها عواملی مهم در معادله توازن قوا به شمار می آیند، و اینجاست که کلام گوهربار خداوند عز و جل را بهتر می فهمیم: { روز (جنگ) حنین هنگامی که زیادی ( نفرات ) شما را به عجب (و غرور ) وا داشت، پس ( اینها ) شما را کفایت نکرد.

  عقیده ای که دنیا را به آخرت متصل می سازد و شهیدان را به نعمتهای پایدار بشارت می دهد و شوق شهادت را در دل مجاهدان برمی انگیزد، بزرگترین انگیزه ای است که جوان مسلمان را به رشادت در میدان سرنوشت علی رغم قلت و کمبود تعداد نیرو و امکانات وا می دارد، و جانهایشان را به بمبهای انسانی تبدیل می کنند و علی رغم برتری قدرت نیروی دشمن، توازن قوا را به نفع خود تغییر دهند، قرآن کریم نیز گفتار پیشینیان صاحب عقیده آنها را ثبت نموده است که: {کسانی که یقین داشتند که به خدا می پیوندند گفتند که چه بسا که گروهی اندک به اذن خداوند بر گروهی بسیار غلبه کردند و خداوند با صابران است} آنها در پس واقعیتهایی که ما را به شکست می کشاند، متوقف نشدند. میوه های عقیده ای را که پستی را برای پیروانش نمی پسندد، چیدند. خداوند تبارک و تعالی راست فرموده اند که: {در برابر آن چیزهای (مصیبتهایی) که به ایشان رسید، سست و ضعیف و ذلیل و حقیرنگشتند،} و گفتار مبارکش: { عزت از آن خدا و رسول او و مؤمنان است، اما منافقین نمی دانند.

  اراده و شجاعت رادمردان مقاومت در فلسطین نمی گویم آرزوی رژیم صهیونیستی را در  ادامه اشغالگریها را از او گرفت بلکه می گویم به همه جهان ثابت نمود که این رژیم غاصب اینده ای در سرزمین فلسطین ندارد. چقدر فرق است میان آنی که می گوید { تو و خدایت بروید و بجنگید و ما اینجا نشسته ایم} و کسی که می گوید {از دروازه بر آنها وارد شوید و اگر از دروازه بر آنها وارد شدید پس شما پیروز می شوید وبه خدا توکل کنید اگر که مؤمنید.} قدرت مادی به قدرت معنوی و درونی محتاج است تا به جنبش درآید و این همان چیزی است که یهود فاقد آن است. شمشیرها با کسانی هستند که قلبهایشان مانند شمشیرها باشند

  سرنوشت هر کدام را میزان ترسی معین می کند که هرکس با آن مأنوس است.

  صبر وتقوی دو پشتوانه دیگرند که در معادلات درگیریها وزن و اعتبار خاص خود را دارند به خاطرفرموده خداوند متعال که می فرماید { اگر صبر وتقوی پیشه کنید مکرو حیله آنها هیچ آسیبی به شما نمی رساند،} و نیز می فرمایند: { ای کسانی که ایمان آورده اید اگر (در جنگی ) به گروهی برخوردید، مقاومت به خرج دهید} و می فرماید: {بلی اگر صبر پیشه کنید و پرهیزگار باشید، اگر هم اینک به شما روی آورند (حمله کنند) خداوند نیز شما را به وسیله پنج هزار ملایکه آماده یاری می رساند. و این همان چیزی است که دشمن ما فاقد آن است و واقع گرایان خود را به تجاهل میزنند.

  در این زمان که نیرو های نظامی دشمن نمی توانند بفهمند چرا در این جنگ شرکت می کنند که دشمنی علیه قوم دیگری است، و باعث پرداخت قیمتی به این گرانی از خون و قوت و امنیت و ‎آرامش درونی و بیرونی می شود، در طرف متضاد آن ما که به حقانیت خود در غصب و اشغال ایمان داریم، می جنگیم و میدانیم که چرا باید بجنگیم ما را در امنیت از هر شک و شبه ای قرار می دهد که برای آن می جنگیم و گفته پروردگار منان را به خاطر می آورد، { و چرا ما در راه خدا نجنگیم در حالی که از خانه و شهر خود اخراج شده ایم. و فرمان خدایشان را اجابت می گویند {و آنان را اخراج کنید هما نگونه که آنها شما راندند}.

  توکل به خدا یکی دیگر از ادوات دیگری است که توازن قوا را به نفع مسلمانان تغییر می دهد. {و هر کس که به خدا توکل کند، خدا او را کافی است} اینها بعضی از آن قدرتهایی است که حقیقت آن در صحنه فلسطین تحقق یافته است. کسیکه خود را منفجر می کند به ذخیره ای مجهز است که با آن می تواند برادوات نظامی که در دست عده ای بزدل که در پشت دیوارها با ما می جنگند، سیطره یابد، و حتی با تانکهایشان نیز بدون پوشش هوایی نمی توانند بگریزند، و علی رغم اینکه توازن قوا به نفع دشمن بوده است، مجاهدان به فضل خدا توانستند آن را به تعادل برسانند.

  اما آنچه که ما را می آزارد این است که سازمانهای عربی ما علی رغم در اختیار داشتن عوامل مادی قدرت، علاوه بر عوامل دیگری از جمله عقیده، اراده، شجاعت و هدف واضح و توکل به خدا  که ملت فلسطین امروز با کمک آن با دشمن می جنگد، مشاهده می کنیم که در مقابل دشمن ابراز ناتوانی می کند، اگر مردم چنین اظهار عجزی می کردند، ما از ایشان نمی پذیرفتیم، پس چطور ممکن است که از رهبران چنین چیزی را بپذیریم، در اینجا دوست داشتم که در گوش رهبران نصیحتی را زمزمه کنم، چرا که آنگونه که حضرت محمد مصطفی(ص) فرموده است: "دین نصیحت است"، دوام یک حالت از محالات است، روزی فرا خواهد رسید که خود را در مقابل توده ای خشمگین خواهید دید، که باعث می شود در مقابل انتخاب های سخت قرار بگیرید، یا با آنان از در خشم وارد شوید که راه رهایی نخواهد داشت، و یا اینکه ملت بوسیله خشم، نظر خود را تحمیل کند و کسی قدرت سرکوب آن را نداشته باشد. نظامیان نیز در نهایت به سوی ملت خویش باز خواهند گشت، این هم پایانی است که ما آن را برای شما آرزو نمی کنیم. این را هم بدانید که سنت "استبدال" از سنت های خداوند عزوجل است، و از مهمترین علل آن معطل گزاردن فریضه جهاد است، { اگر (به سوی جهاد) نشتابید شما را عذاب دردناکی خواهد چشاند و غیر از شما قومی را جایگزین شما خواهد ساخت} و فرموده خداوند سبحان می فرماید: { اگر (از جهاد) روی بتابید قوم دیگری را جایگزین شما خواهد ساخت که مانند شما نخواهند بود}

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان نصیحتی به رهبران این امت

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان نصیحتی به رهبران این امت, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان نصیحتی به رهبران این امت, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان نصیحتی به رهبران این امت, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان نصیحتی به رهبران این امت, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان نصیحتی به رهبران این امت, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان نصیحتی به رهبران این امت, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان نصیحتی به رهبران این امت, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان نصیحتی به رهبران این امت, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان نصیحتی به رهبران این امت
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت