تحقیق مقاله رایگان آرتمیا در دریاچه ارومیه

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22002
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: زیست شناسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان آرتمیا در دریاچه ارومیه

  به منظور تعیین تعیین تعداد کروموزوم های آرتمیا در دریاچه ارومیه، سیست های جمع آوری شده از ایستگاههای تپه شاهی و اطراف کوه زنبیل مورد بررسی و مطالعه سیتوژنتیک قرار گرفتند. برای شناسایی سیستمهای جمع آوری شده، ابتدا در آب با شوری‏‎ppt35 انکوباسیون شدند و همچنین برای تعیین نحوه تولید مثل آنها سیست ها برای سه نسل متوالی تا سن بلوغ با استفاده از جلبک ‏‎Dunaliella tertiolecta‎‏ پرورش داده شدند بر اساس نتایج حاصل از پرورش سیست های آرتمیا در دریاچه ارومیه، دو نوع آرتمیا از لحاظ تولید مثلی (دو جنسی و بکر زا) شناسایی گردید. با استفاده از ناپلیوس تازه تفریخ یافته آرتمیا به روش له کردن، گسترش های کروموزومی تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به تعداد 100 صفحه متافازی شمارش شده در آرتمیای دو جنسی دریاچه ارومیه و 35 پلیت متافازی در آرتمیای بکرزای دریاچه ارومیه عدد کروموزومی برای هر دو نوع آرتمیا یکسان و معادل 42= 2 تعیین گردید. در آرتمیاهای مطالعه شده، اندازه کروموزمهای متافازی بسیارکوچک و با اشکال متاسانتریک، ساب متاسانتریک و تلوسانتریک مشاهده شد کاریو تایپ آنها با فرمول ودر آرتیمای دو جنسی و در آرتمیای بکرزای دریاچه ارومیه پیشنهاد گردید. همچنین در کلیه نمونه های بررسی شده. سلول های مرحله اینترفاز فاقد کروموسنتر بودند. ضمنا از آنجائیکه بعلت اندازه بسیار کوچک کروموزوم های آرتمیا تعیین دقیق نوع کروموزوم ها در کاریوتایپ دشوار بود،آزمایش های متعددی از طریق انجام شد ولی بعلت فقدان کروموسنتر در سلولهای مرحله اینترفاز امکان تفکیک کروموزوم ها بر حسب نوع باندینگ میسر نبود.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان آرتمیا در دریاچه ارومیه

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان آرتمیا در دریاچه ارومیه , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان آرتمیا در دریاچه ارومیه , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان آرتمیا در دریاچه ارومیه , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان آرتمیا در دریاچه ارومیه , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان آرتمیا در دریاچه ارومیه , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان آرتمیا در دریاچه ارومیه , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان آرتمیا در دریاچه ارومیه , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان آرتمیا در دریاچه ارومیه , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان آرتمیا در دریاچه ارومیه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت