تحقیق مقاله آشنایی با فرمت تصویری Gif

تعداد صفحات: 6 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22477
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: گرافیک
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله آشنایی با فرمت تصویری Gif

   

  فرمت تصویرى Gif
  پسوند فایل هاى تصویرى (GIF) استانداردى است معین شده و کلى براى تصاویر گرافیکی.عبارت کلمه GIF تشکیل شده از کلماتى ( GRAPHICS INTERCHENG FORMAT) است. این نوع فایل از بهترین وضوح تصویر گرافیکى براى نمایش متنوع تصاویر و همچنین از حجم بسیار کمى برخوردار است. در ضمن فایلهاى تصویرى که با این پسوند باشند به راحتى با هر نوع سخت افزارى قابل کار کردن مى باشند و مى توان آنها را تغیر داد و مجددا بر روى رسانه ذخیره و بازیابى ، ذخیره نمود. یکى از دلایلى که سخت افزار گرافیکى مى تواند با این فایل به راحتى کار کند نوع قالب آن است.
  همانگونه که مشخص شده است ، یک ساختار فایل گرافیکى با پسوند GIF از هفت لا یه تشکیل یافته ، که به تر تیب هر کدام از لا یه ها را خواهیم گفت.
   
  1. توضیح تصویر ( GIF SIGNATURE) :
   
  اطلا عاتى بسیار محدود در این قسمت درج مى شوند که مشخص سازند این فایل از چه نوع ساختارى است.
  شش کاراکتر مرکب به این ترتیب در این قسمت مى باشند: G I F 8 7 a سه کاراکتر آخرى " 8 7 a " نمایایى را مى سازند که مخصوص این نوع فایل تعریف شده است و هنگام استفاده از فایل بااین کاراکتر مشخص شده مى شود و ضمن استفاده از این کاراکترها معلوم میگردد که این فایل از نوع "GIF" مى باشد.
   
  2. توصیف گر نمایش ( SCREEN DESCRIPTOR) : در این محل شرح کل فایل درج شده است که سراسر آن را پارامترهاى تصویر پرکرده اند و کل فایل از این قسمت استفاده مى کند و با آن مداوم در تماس قرار دارد.
  اطلاعاتى که در این ناحیه قرار دارند شامل : تعریف کردن فضاى عکس و یا اطلاعاتى درباره نقشه رنگ زمینه و همچنین داده هایى که عمق تصویر را مشخص مى سازند.
  این قسمت شامل 6 لا یه مى باشد :
  پهناى نمایش، عمق نمایش، توصیف گر رنگهاى منطقى، وضوح رنگ تصاویر، رنگهاى زمینه، موجودیت هاى رنگ
  زمانى که یک تصویر با ساختار GIF بصورت فیزیکى به نمایش در مى آید ، بلطبع از اندازه اصلى خودش که بر روى رسانه ذخیره و بازیابى مى باشد بزرگتر است. به عنوان مثال در محیطى همچون ویندوز مى توان این تصاویر را بزگتر نمود و یا امکان دارد قسمتى از یک تصویر را برش و یا اندکى از رنگ تصویر را کاهش داد.
  هر پیکسل را با یک عدد که نمایانگر آن است مى تواند بر روى صفحه و بصورت تو در تو ارزش گذارى گردد. در ضمن براى رنگ زمینه و در حالى که در مد DOS باشیم مى توانیم از اعداد 0 تا 7 استفاده کنیم .
   
  3. نقشه رنگ سرا سرى ( GLOBAL COLOR MAP) :
   
  یک نقشه رنگ سراسرى در فایلهایى با پسوند GIF بصورت اختیارى است ، اما در صورتى که از رنگهاى مختلفى مانند تر کیبى استفاده نموده ایم باید وجود داشته باشد. هر تصویر به همراه خود نقشه رنگ مربوط به خودش را دارد و با استفاده از آن قسمت و رجوع به داده هاى موجود قسمت رنگها را مشخص مى سازد. امروزه این نقشه رنگ بصورت نرمال بر روى سخت افزارها کار مى کند ، زیرا که ساختار این نوع نقشه رنگ به گونه اى است که با سخت افزار هاى گرافیکى همخوانى دارد. با وجود توصیف گر فایل ، پس از خواندن اطلاعات مر بوطه هویدا مى گردد که چه رنگهایى باید از نقشه رنگ استخراج شوند و نقشه رنگ نیز در هنگام خواندن فایل دائم با توصیف گر در تماس است و از داده هایى که مر بوط به رنگ مى شود بهره مى برد تا رنگها بر روى تصویر مشخص گر دند . یک نقشه رنگ بصورت کلى از شش لایه تشکیل شده است ، که سه لا یه آن تکرار رنگهاى بالایى مى باشد ، رنگها به ترتیب از قرمز ، سبز و آبى مى باشد که این سه رنگ مجددا در سه لایه با قیمانده تکرار مى گردند تا ارزش رنگهاى یک تصویر را مشخص سازند.
  براى نمایش دادن هر رنگ از فرمول2**( # BIT PER PIXEL) استفاده مى شود.
  شاخص برى ارزش رنگ قرمز
  شاخص براى ارزش رنگ سبز
  شاخص براى ارزش رنگ آبى
  تکرار رنگ -شاخص براى ارزش رنگ قرمز
  شاخص براى ارزش رنگ سبز
  شاخص براى ارزش رنگ آبى
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله آشنایی با فرمت تصویری Gif

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله آشنایی با فرمت تصویری Gif , مقاله در مورد تحقیق مقاله آشنایی با فرمت تصویری Gif , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آشنایی با فرمت تصویری Gif , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آشنایی با فرمت تصویری Gif , تحقیق درباره تحقیق مقاله آشنایی با فرمت تصویری Gif , مقاله درباره تحقیق مقاله آشنایی با فرمت تصویری Gif , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آشنایی با فرمت تصویری Gif , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آشنایی با فرمت تصویری Gif , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله آشنایی با فرمت تصویری Gif
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت