تحقیق مقاله بررسی و تحلیل ارتباط سیگار کشیدن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تعداد صفحات: 13 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22482
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: آمار
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله بررسی و تحلیل ارتباط سیگار کشیدن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  مقدمه:

       هدف از طرح این مقاله بررسی وتحلیل ارتباط سیگارکشیدن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.شاید این سوال به ذهن خیلی ها خطور کند که سیگارکشیدن و داشتن رفتارهای نامناسب می تواند موجب افت تحصیلی دانش آموزان شود.بیشتر خانواده ها این مسأله را مدنظر دارند ومراقب فرزندان خود هستند تا مانع اعتیاد آنها به سیگار و مواد مخدر شوند زیرا از آثار جبران ناپذیر این رفتارها اگاه هستند.

      داده های این پروژه از دو دسته دانش آموز سیگاری و غیر سیگاری دوره ی دبیرستان در پایان ترم یک سال تحصیلی جمع آوری شده اند. این داده ها مربوط به معدل این دانش آموزان می باشند. پس ازارزیابی و بررسی داده ها با استفاده از فرمول ها و روابط آماری ونمودارها نتیجه گیری قابل تأملی به دست آمد.

   

  جمع آوری داده ها:

      این داده ها از 25 دانش آموز سیگاری و25دانش آموز غیرسیگاری به طریق پرسش نامه جمع آوری شده اند. جدول زیر معدل این دودسته دانش آموز را درپایان ترم یک سال تحصیلی نشان می دهد.

   

  تجزیه وتحلیل داده ها:

     برای انجام محاسبات آماری  ازشاخص های مرکزی وپراکندگی وسایر فرمول های آمار توصیفی وهمچنین نمودارهای میله ای – هیستوگرام – چند بر فراوانی – دایره ای – جعبه ای و ساقه وبرگ استفاده شده است.

   

  آماره های توصیفی برای دانش آموزان سیگاری

   

  آماره های توصیفی برای دانش آموزان غیر سیگاری

     جدول فراوانی برای دانش آموزان غیر سیگاری                           

  جدول فراوانی برای دانش آموزان سیگاری

  (جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)

  در جداول فراوانی بالا هر کدام از اعداد ستون اول ((n نماینده دسته ای بصورت (n-.5,n+.5) است.

  با توجه به نمودار میله ای؛معدل اغلب دانش آموزان غیر سیگاری بیشتر از معدل دانش آموزان سیگاری است.(ستونهای سمت چپ هر شماره محور افقی ،نشاندهنده معدل دانش آموزان غیر سیگاری است)

   

  نمودار ساقه و برگ برای دانش آموزان سیگاری

  (جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)

  نمودار ساقه و برگ برای دانش آموزان غیر سیگاری

  (جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)

  با مقایسه این دو نمودار مشخص می شود که فراوانی معدل دانش آموزان غیر سیگاری در اعداد 18و19 بیش از فراوانی معدل دانش آموزان سیگاری است.

  نمودار مستطیلی(هیستوگرام) برای دانش آموزان سیگاری

  در این نمودار هر کدام از اعداد روی محور افقی نشاندهنده معدل دانش آموزان است.برای مثال عدد 14 نماینده آن دسته از اعداد (معد لهایی)است که بین 13.5 تا 14.5 قرار دارند.

   

  نمودار مستطیلی(هیستوگرام) برای دانش آموزان غیر سیگاری

  (جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)

  در این نمودارنیزهر کدام از اعداد روی محور افقی نشاندهنده معدل دانش آموزان است.برای مثال عدد 18 نماینده آن دسته از اعداد (معد لهایی)است که بین 17.5 تا 18.5 قرار دارند.

  در نمودارهای هیستوگرام؛ محور عمودی نشاندهنده فراوانی دسته هاست.

  (جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله بررسی و تحلیل ارتباط سیگار کشیدن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله بررسی و تحلیل ارتباط سیگار کشیدن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان, مقاله در مورد تحقیق مقاله بررسی و تحلیل ارتباط سیگار کشیدن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله بررسی و تحلیل ارتباط سیگار کشیدن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله بررسی و تحلیل ارتباط سیگار کشیدن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان, تحقیق درباره تحقیق مقاله بررسی و تحلیل ارتباط سیگار کشیدن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان, مقاله درباره تحقیق مقاله بررسی و تحلیل ارتباط سیگار کشیدن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله بررسی و تحلیل ارتباط سیگار کشیدن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله بررسی و تحلیل ارتباط سیگار کشیدن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله بررسی و تحلیل ارتباط سیگار کشیدن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت