تحقیق مقاله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: 7 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22698
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق و فقه
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

  مسؤلیت بخش قضایی کشور ایران را عهده دار است. رییس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، و در حال حاضر محمود هاشمی شاهرودی ریاست آن را عهده دار است.

  == نهادهای وابسته == * سازمان تعزیرات حکومتی

  دادستانی انتظامی قضات

  دادستانی کل کشور

  دادگاه انتظامی قضات

  دیوان عالی کشور

  دیوان عدالت اداری

  سازمان بازرسی کل کشور [1]

  سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور [2]

  کانون وکلای دادگستری مرکز

  دانشکده علوم قضائی

  دادگستری کل استان تهران

  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور [3]

  سا زمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

  سازمان پزشکی قانونی کشور

  روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران [4]

  بیمارستان دادگستری

  قوه‏قضائیه در قانون اساسی  - فصل یازدهم قانون اساسی

  اصل‏یکصدوپنجاه‏وششم

  قوه‏قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است :

  رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امورحسبیه که قانون معین می‏کند.

  احیای حقوق‏عامه و گسترش عدل وآزادی‏های مشروع.

  نظارت برحسن اجرای قوانین .

  کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .

  اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

  اصل‏ یکصد وپنجاه ‏و هفتم

  به‏ منظور اجرای مسئولیت ‏های قوه ‏قضائیه در کلیه‏ ی امور قضایی و اداری واجرایی مقام رهبری یک‏نفر مجتهد عادل و آگاه به امورقضایی‏ و مدیر ومدبر را برای‏ مدت پنج‏ سال به‏ عنوان رییس قوه ‏قضائیه تعیین می‏نماید که عالی‏ترین مقام قوه ‏قضائیه است .

  اصل یکصد و پنجاه ‏و هشتم

  وظایف رییس ‏قوه ‏قضائیه به ‏شرح زیر است :

  ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه ‏وششم

  تهیه‏ی لوایح قضایی متناسب با جمهوری‏اسلامی

  استخدام قضات عادل و شایسته و عزل‏ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‏ها از امور اداری ، طبق قانون .

  اصل یکصدوپنجاه‏ونهم

  مرجع رسمی و تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است .

  اصل‏یکصدوشصتم

   

  وزیردادگستری مسئولیت کلیه‏ی مسایل مربوط به روابط قوه‏قضائیه با قوه‏مجریه و قوه‏مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏جمهور پیشنهاد می‏کند انتخاب می‏گردد.
  رئیس‏قوه‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیردادگستری تفویض کند. دراین‏صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که درقوانین برای وزراء به‏عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود.

  اصل یکصد‏وشصت‏ویکم

  دیوان‏عالی کشور به‏منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین درمحاکم و ایجاد وحدت رویه‏ی قضایی و انجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به ان محول می‏شود براساس ضوابطی که رییس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند تشکیل می‏گردد.

  اصل‏یکصدوشصت‏ودوم

  رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور ودادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امورقضائی باشندو رئیس‏قوه‏قضائیه با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور آن‏ها را برای مدت پنج‏سال به این سمت منصوب می‏کند.

  اصل‏یکصدوشصت‏وسوم

  صفات وشرایط قاضی طبق موازین به‏وسیله‏ی قانون معین می‏شود.

  اصل‏یکصدوشصت‏وچهارم

  قاضی را نمی‏توان ازمقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‏طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگربه اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رییس‏دیوان‏عالی کشور و دادستان‏کل ، نقل‏وانتقال دوره‏ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‏کند صورت می‏گیرد.

  اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم

  محاکمات ، علنی انجام می‏شود وحضورافراد بلامانع است مگر آن‏که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی‏عفت‏عمومی یا نظم‏عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد .

  اصل‏یکصدوشصت‏وششم

  احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است .

  اصل‏یکصدوشصت‏وهفتم

  قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .

  اصل‏یکصد‏وشصت‏وهشتم

  رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت‏منصفه درمحاکم دادگستری صورت می‏گیرد . نحوه‏ی انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت‏منصفه و تعریف جرم‏سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‏کند . 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران, مقاله در مورد تحقیق مقاله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران, تحقیق درباره تحقیق مقاله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران, مقاله درباره تحقیق مقاله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت