تحقیق مقاله رایگان بودجه کنترل

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 23790
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مدیریت
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان بودجه کنترل

  مفهوم کنترل ، منترل فرآیندی است که طی آن عملکرد های واقعی با مقاصد اهداف خط مشی ها و استاندارها مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته و دزر صورت مشاهده انحراف اقدام اصلاحی به عمل می آید مقاصد اهداف خط مشی ها و استانداردها در مرحله برنامه ریزی تعیین می شوند.

  مزیت عمده بودجه که به هماهنگی فعالیتهای مختلف یک شسو از طریق کاربردن یک مبنای مشترک اندازه گیری و کنترل کمک می کند .

  کنترل شامل 4 قسمت است . 1- استقرار استاندارد ها با توجه به هدفهای از پیش تعیین شده . 2- اندازه گیری عملکرد 3- مقایسه عملکرد با استانداردهای تعیین شده و ارزیابی انحرافات 4- اقدامات اصلاحی سیر تکوین بودجه .

   مفهوم بودجه همگام با تکامل دولت ها و پیچیده تر شدن وظایف دولت تغییر و تکامل یافته است ، که به چهار مرحله متمایز تقسیم کرده 1- تقریبا از 1920 تا 1935 می باشد تاکید عمده روی ابعاد یک سیستم با کفایت برای منترل هزینه ها بود ئو حسابداری هزینه و پیوند بین حسابداری و بودجه مطرح بود .     

  2- در توصعه بودجه عملیاتی  خود را نشان می دهد استفاده از بودجه بعنوان ابزار مدیریت مالی بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب بهبود مدیریت و برنامه های اندازه گیری کار ظاهر ساخت و بر بودجه تاکید داشت که کار و فعالیتهای سازمان را اندازه بگیرد.

  3- با پیوند دادن بودجه و برنامه بعنوان معیاری برای تجزیه و تحلیل رفاه اقتصادی آغاز شد و روی پیشرفتهایی که در تکنولوژی های تصمیم گیری و اطلاعاتی رخ داده بود تمرکز داشت .

  4- بواسطه پیچیدگی محیط سازمانها بوجود آمده و باعث استفاده از بودجه بر مبنای صفر بعنوان ابزاری برنامه ریزی راهبردی گردیده است.

  مهمترین عواملی که  منجر به گرایش برنامه ریزی دزر بودجه بندی شد می توان در توسعه تجزیه و تحلیل های خرد و کلان اقتصادی و نقش آن در شکل گیری سیاست مالی و بودجه ای و همچنین در توسعه فنون جدید اطلاعاتی و تصمیم گیری و کاربرد آن در سیاست گذاری دانست.

  نظریه بودجه

  پرفسور وی . او .کی (v.o.key ) مقاله تحت عنوان فقدان نظری بودجه ای منتشر کرد و به نکته تکیه کرد .(بودجه بندی جزئی از اقتصاد کاربردی است که به تخصیص منابع کم یاب بین نیازهای مختلف می پردازد و باید از دیدگاه نظریه اقتصادی به ماهیت آن پی برد و به سه دیدگاه اقتصادی سرچشمه می گیرد.

  ارزش نصبی – تجزیه و تحلیل روند افزایش هزینه ها – اثر بخشی نسبی

  بودجه و حسابداری

  بودجه با حسابداری ارتباطی بسیار نزدیک دارد بطوریکه می توان گفت لازم و ملزوم یکدیگرند.

  مقایسه بودجه مصوب تخصیص داده شده (برنامه ) با تفریق بودجه (عملکرد) را نظارت مالی می گویند که فرآیند آن نتایج موجب تعدیل و اصلاح عملیات و فعالیتها می شود و نظام اجرایی و اداری کشور را به سمت خیر و صلاح جامعه سوق می دهد.

  بودجه و کامپیوتر

  امروزه با یاری ماشین می توانیم از حجم کارهای دستی بکاهیم و به میزان تلاش ذهنی و عقلی برای حل مشکلات مراجعه کننده بیافزاییم .تکنولوژیهای  کامپیوتری بسرعت در حال پیشرفت است و تغییرات این روند در زمان انقلاب صنعتی در جریان است و بیانگر این واقعیت است که عملکرد ریز پردازنده ها در هر 18 ماه دو برابر افزایش یافته و هزینه ذخیره اطلاعات در هر 4 سال 95 % کاهش یافته است.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان بودجه کنترل

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان بودجه کنترل, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان بودجه کنترل, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان بودجه کنترل, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان بودجه کنترل, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان بودجه کنترل, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان بودجه کنترل, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان بودجه کنترل, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان بودجه کنترل ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان بودجه کنترل
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت