تحقیق مقاله رایگان تعهد باطنی سهام دار چیست ؟

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: word کد فایل: 23809
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مدیریت
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان تعهد باطنی سهام دار چیست ؟

  تعهد باطنی سهامدار چیست ؟

   تعریف : این مدل ، یک تعهد عادی یا عزیزی سهامدار نامیده شده است زیرا منافع سهامداران ارزش درونی دارد. این منافع مربوط به تصمیمات اتخاذ شده که بیشتربه ملاحظات راهبردی مربوط می شد.وارد می شود وآنها یک اساس اخلاقی را برای ترفند شرکت شکل می دهند.شیوه های معمول به سمت فرضیه سهامدار به این گونه است که : مدیران باید به روابط کلیدی سهامدارتوجه داشته باشند. طبق این چشم انداز ،روابط مدیریتی با سهامداران به مبتنی برتعهدات اخلاقی ومعمول می باشد.البته ،تصمیم به استفاده از این سهامداران تنها منافع وسود را افزایش میدهد.بطور خلاصه ،یک شرکت ،اصول اخلاقی اساسی خاصی را ایجاد می کند. این اصول .شرکت را در انجام سبک وکار راهنمایی می کند، خصوصآ ،دراین ارتباط که چگونه با سهامداران رفتار کند.وشرکت این اصول را به عنوان پایه واساسی برای تصمیم گیری استفاده می کند.درپیدایش اول این مدل معمول ،این حقیقت مهسوس است که تصمیمات شرکت برنتایج کار سهامدار تآثیر می گذارد. هنگامی که یک شخص یا تصمیمات نماینده شرکت بردیگران تاثیر می گذارد، اخلاقیات عمومآ صبحت کردن با تعهداتی که بین طرفین وجود داشته است ارتباط  دارد وصرف نظر از این ،دقیقآ دربرگیرنده وتشکیل دهنده یک تصمیم اخلاقی ،تصمیماتی است که بدون درنظر گرفتن ملاحظه تاثیر آنها بردیگران که معمولا غیر اخلاقی گرفته شده است . دونالوسون وپرستون استباطهایی از این نظر را برای مدیریت سهامدار با اظهار این که منافع سهامدارارزش باطنی  دارد : گرفت .ادعاهای خاص سهامداران متبنی بر اصول های اخلاقی اساسی می باشد. این ادعاها به ارزش  ابزاری و مفید سهامداران برای یک شرکت مرتبط نمی باشد. یک شرکت نمی تواند چشم پوشی یا خلاصه کند این ادعاها را زیرا احترام وافتخار به این ادعاها برای منافع استراتژیکی بکار نمی رود ویا موجب زحمت نمی باشد. ازیک جهت ،این ادعاها مستقل هستند وباید بیشتر به ملاحظات استراثژیکی شرکت خطاب شود. منافع سهامداران برای شکل دهی اساس استراتژیکی شرکت تلقی شده است .آنها چیزی را که ما به عنوان شرکت واینکه ما فکر می کنیم مهم  هستند .نشان ونمایش میدهند.ارائه جهت موقعیت به سهامداریک قالب وطرح به شرکت پیرامون و حول تعهدات اخلاقی خاص به سهامداران می باشد دراین جهت چگونگی وموقعیت kantia(freemen.Ejan.1994.Bowie. .1983 ) یک چشم انداز برابری طلبی (1994.freemen.loilbert.wicks.) وشیوه قراردادهای درست (1994.phillips.1994.freeman)  مثالهایی از اصول اخلاق هستند که می توانند اصول طبیعی را برای مدیریت جهت گیری شده سهامدار شکل می دهد..freeman و GiLBERTاین چشم انداز را تصریح میکند .

  مانمیتوانیم اصول اخلاق و ترفند و سیاست را به هم مرتبط کنیم . مگر اینکه یک نقطه اتقاطعی بین ارزشها اخلاقیاتی که برقرار کرده ایم و تجربیات یا عادتهای کاری که این ارزشها و اخلاقیات را استنطاق کند وجود داشته باشد .

  برای ایجاد سیاست در اخلاقیات و اجتناب و جلوگیری از یک فرایندی شبیه موضع اخلاقیاتی که ما به واقع انجام میدهیم ، نیاز داریم بپرسیم که ما باید روی چه چیزی ایستادگی کنیم ؟ ( در تماس با تصمیمات سیاسیمان )

  دومین پیدایش و تکوین یک تغییر موقعیت عادی سهامدار مبتنی بر اصولهای اخلاقی میباشد که یک تعهد سیاسی را نسبت به امر اخلاق که نه تنها تصویر اً بی عیب نیست بلکه بی تا کید است را ایجاد میکند . از جهت سیاسی و ترفندی

  بکار بردن اصول اخلاقی به این معنی است که شرکت تنها  هنگامی که به سودش است مطابق اصول اخلاقی عمل کند هر چند این مسئله با تعریفش به هیچ از اصول اخلاقی پیروی نمیکند . بعلاوه jones, guinn (1955 ) تصریح کردند که اگر هدف از انجام عملی از جهت اخلاقی دستیابی به شهرت و اعتبار خوب می باشد و به نوبت سودهای اقتصادی را برای شرکت فراهم میکند پس سوال اینجاست که چرا شهرت و اعتبار خوب بطور مستقیم و بدون گردش و عقلانی وهوشمندانه ترغیب به وارد شدن در فلسفه اخلاق نمی شود ؟ در این موارد البته ، رفتار ایجاب شده با آن منطبق خواهد شد که این مسئله بوسیله اخلاقیات تلقین شده است هر چند این مسله در موارد دیگر ممکن نیست اگر کسی به جهت ابزاری بدون رجوع به اخلاقیات  عمل کند . چه تفاوتها و اختلافها یی در اخلاقیات ایجاد میشود ؟ 

  از یک چشم انداز و افق عملی ، jones (1995 ) ذکر کرد که سود ها ی مفید و ابزاری مدیریت  سهامدار بطورمتناقض تنها نشات گرفته و منتبخ شده از تعهد اصیل به اصول اخلاقی میباشد . او ذکر کرد که شرکتها یی که شکل میگیرند دوام دارند و همچنین روابط سهامداران مبتنی بر اعتماد دو جانبه است و شرکت یک سود و امتیاز رقابتی در پیرامون شرکتها ی دیگر که این گونه عمل نمی کنند خواهد داشت HANSEN1994)          LF . BARNEY) اگر تعهد یک شرکت مبتنی بر اعتماد سازی است و همکاری بیشتر  استراتیژیک است تا درونی و باطنی در این  صورت برای شرکت حفظ  صداقت و اعتبار و شهرت که برای مرغوبیت متنوع و مختلف یک رفیق اقتصادی مقرر شده است  مشکل می باشد . به عبارت  دیگر ، جعل  درستکاری و راستگویی و بی عیبی بسیار مشکل می باشد . بنابراین  جمع کردن و برداشت از سود های ابزاری و مفید از مدیریت سهامدار  ، شرکت صرف نظر از سود هایی که انتظارش است باید تسلیم روابط اخلاقی با سهامداران باشد . از جهت سیاسی و استراتیژیکی ، تعهدات اخلاقی بکار رفته یا عملی شده به واقع اخلاقی نیستند .

  و آنها بطور متناقض نمی توانند باعث و عامل نتایج استراتژیکی مطلوب شوند

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان تعهد باطنی سهام دار چیست ؟

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان تعهد باطنی سهام دار چیست ؟, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان تعهد باطنی سهام دار چیست ؟, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تعهد باطنی سهام دار چیست ؟, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تعهد باطنی سهام دار چیست ؟, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان تعهد باطنی سهام دار چیست ؟, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان تعهد باطنی سهام دار چیست ؟, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تعهد باطنی سهام دار چیست ؟, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تعهد باطنی سهام دار چیست ؟, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان تعهد باطنی سهام دار چیست ؟
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت