تحقیق مقاله رایگان تکنیک های اندازه گیری در صد تولید co2 و اتیلن در میوه خربزه روی گیاه

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: word کد فایل: 23816
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی کشاورزی زراعت
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان تکنیک های اندازه گیری در صد تولید co2 و اتیلن در میوه خربزه روی گیاه

  تکنیک های اندازه گیری در صد تولید  co2 و اتیلن در میوه خربزه روی گیاه "

  چکیده – تکنیک اندازه گیری تولید co2co2  و اتیلن در خربزه در حالی که هنوز به کیاه چسبیده توصیف می شود .قوطی های فلزی با ابعاد مختلف استفاده شد ،و در پوش روی دمگل گذاشته شد در حالی که میوه بسیار جوان بود . در سر تا سر دورهی رشد هر هفته یک بار خربزه در قوطی های بی منفذ محصور شدند و یک نمونه از اتمسفر تجمع شده با سرنک کشیده شده و برای تعیین تولید co2 و اتیلن استفاده شد.

  اکثر بررسی ها روی رفتار فیزیولوژیکی میوه ها بر میوه های جدا شده انجام می گیرند . که عمدتا"به علت دشواریهای پیش آمده در انداز گیری واکنش های مختلف در میوه ی چسبیده به گیاه می باشد .هرچند ،کید و وسعت در صد تنفس سیبها را روی درختی تعیین کردند که به اتاق با درجه حرارت کنترل شده منتقل شده بود .cledenning در صد تنفس میوهی گوجه فرنگی را در کیاهان منتقل شده به انبار تحت درجه حرارت کنترل شده بررسی کرد و با استفاده از متد جریان مداوم تولیدco2 را اندازه گیری کرد . leblond یک واحد سیار برای اندازه گیری تولید دی اکسید کربن در اندامهای گیاهی گوناگون در طول دورهی رشد شان ساخت ،در حالی که درجه حرارت و رطوبت را در اطراف گیاهان تحت بررسی ثابت نگهداشت . وی درصد تنقس را با تعیین ترکیب جریان هوای بیرون رونده اغندازه گرفت . این اندازه گیری دقیق بود ولی کل تکنیک پیچیده بود.

  ما برای اندازه گیری تولید co2 و اتیلن در میوهای خربزه ی چسبیده به کیاه تحت شرایط متعدد فررعه تکنیک ساده ای را توصیف می کنیم . با این متد میوه های جداگانه در کانیتز های مهر و موم شده ی بی منفذ برای دوره ای محدود محصور شدند،و تر کیب اتمسفر شکل گرفته در کانیتز هم بعدأ تعیین شد .

  قوطی های فلزی با ظرفیت 2000و1400و600 سی سی استفاده شد تا میوه های با اندازه های مختلف را با توجه به سن محصور کنند . این قوطی ها طراحی شدند تا با در پوش دارای یک حفره به قطر 2 سانتی متر برای فرود کردن میوهی جوان بی منفذ مهر وموم شوند.این وزن با یک متوقف کننده ی به شکل نواری پلاستیکی بسته شد تا دمگل را نکهداری کند .نمونه های گاز و بخار از طریق یک لوله ی مسی ای شکل کشیده می شد ،که آن هم به فضای هوای درون خالی متصل بود.(شکل 1) .در آزمایشات ما در پوش با قطر فرضی با قوطی های دارای حجمهای مختلفمتناسب نبود ،و در نتیجه 3در پوش با سایز های مختلف روی دمگل مشابه قرار داده شد و بعد به صورت متوالی همزمان با رشد میوه استفاده شدند .

  بعداز 2ساعت ،نمونه ای از اتمسفر تجمع شده با سرنگ کشیده شد.بعد از نمونه گیری از گازها ،میوه ی از قوطی بر داشته شد ولی در پوش ها در سر تاسر دوره ی رشد باقی می ماند .با تمرکز co2 را در این نمونه گیری با آنا لیزور گاز فشیر –هملیتون و تمرکز اتیلن را با طیف نگاری گازی اشتغال یونیزاسیون packard تعیین کردیم.(ستون آلومینای 60سانتی متری درجه حرارت ثابتc32). این نمونه گیری ها در ساعت 8قبل از ظهر انجام شد تا تأثیر تفاوت در درجه حرارت احتمالأ رخ داده های مختلف تست کاهش یابد.

  مقایسه ی درصدهای تولید co2 وH6 c2 توسط یک میوه ،پیش و بلا فاصله پس از چیدن ،آشکار کرد که مقادیر بدست آمده از میوه ی جداشده کمتر از مقادیر میوه های چسبیده بود ولی روند کلی خمیدگی ها مشابه و یکسان است . این برای میوه ها در تمام مراحل رشد یافت شد.اندازه گیری میوه های جدا شده در سایه انجام شد جائی که درجه حرارت اندکی کمتر از فررعه بود.

  علی رغم محدودیت های این تکنیک در موشکافی تحمیل شده از نقص شرایط تحت کنترل در طول نمونه گیری به مقدار وسیع قابل استفاده است .هر چند ،امتیا ز متد ما نسبت به متد های ذکر شده در سهولت و کاربرد پذیری همزمان اش برای نمونه گیری بسیار تحت شرایط فررعه می باشد .ما از این تکنیک برای میو ه هااستفاده کردیم ،ولی همچنین برای بخشهای دیگر گیاه مثل برگها ،گل و غیره قابل استفاده است .به علاوه برای میوه های در حال عمل آوری با گازها ی مختلف مثل اتیلن قابل استفاد ه است ،و برای این که مطالعه ی ما را از تأثیرشان بر روی گیاه یا میوه در فررعه ممکن سازد .

  این مقدار را می توان با فرو کردن ابزارهای ثبت دما در سر پوش قوطی ها بهبود بخشد ،تا اصلاح داده ها ممکن شود ،یا این که قوطی فلزی را با یک ظرف شیشه ای جا یگزین کرد که در آن فتوسنتز باید مورد توجه قرار بگیرد .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان تکنیک های اندازه گیری در صد تولید co2 و اتیلن در میوه خربزه روی گیاه

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان تکنیک های اندازه گیری در صد تولید co2 و اتیلن در میوه خربزه روی گیاه, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان تکنیک های اندازه گیری در صد تولید co2 و اتیلن در میوه خربزه روی گیاه, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تکنیک های اندازه گیری در صد تولید co2 و اتیلن در میوه خربزه روی گیاه, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تکنیک های اندازه گیری در صد تولید co2 و اتیلن در میوه خربزه روی گیاه, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان تکنیک های اندازه گیری در صد تولید co2 و اتیلن در میوه خربزه روی گیاه, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان تکنیک های اندازه گیری در صد تولید co2 و اتیلن در میوه خربزه روی گیاه, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تکنیک های اندازه گیری در صد تولید co2 و اتیلن در میوه خربزه روی گیاه, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تکنیک های اندازه گیری در صد تولید co2 و اتیلن در میوه خربزه روی گیاه, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان تکنیک های اندازه گیری در صد تولید co2 و اتیلن در میوه خربزه روی گیاه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت