تحقیق مقاله سازمان نظام مهندسی

تعداد صفحات: 6 فرمت فایل: word کد فایل: 24138
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: سایر موضوعات
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله سازمان نظام مهندسی

  سازمان نظام مهندسی

   ساختمان سازمانی خودجوش زیرنظر وزارت مسکن و شهرسازی و به منظور ارتقاء کیفی و کمی ساخت و ساز ساختمانی در ایران فعالیت دارد که قسمتی از این فعالیت در قالب تأسیسات (سرمایش و گرمایش و فاضلاب و گازرسانی و ... ) توسط مهندسین حداقل لیسانس مکانیک دارای پروانه اشتغال تائید شده توسط وزارت و مسکن و شهرسازی (که توسط آزمون برگزیده شده اند) انجام می گیرد.

   تمامی مباحث مربوط به مدیریت و نحوۀ انتخاب آنان و بازرسان و ساماندهی و ... و حتی کمیته انضباطی و بررسی خطایا و صدور و برخورد با حضور مسئولیتها تا حد ابطال پروانه اشتغال و مصرفی به مراجع قانونی و ... همگی در قالب کمیته های انتظامی قابل بررسی و اعمال نظر است که در مبحث اول و دوم نظام مهندسی به وضوح تألیف و تائید گردیده است.

   در حالیکه کشور عزیزمان رو به ترقی است و تمامی برنامه ریزی ها در راستای بهبود مستمر در کلیۀ عرصه های فن آوری است، همواره بین نسل گذشته و نسل در راستای حرکات سازمانی و طرح دیدگاهها همیشه کشمکشهای بود و هست.

   نسل جوان و نوتازه استخدام شده، خواهان صداقت و پاکی در کار، نسلی که شکل گیری و تیرسازی آن پس از انقلاب شکل گرفته است و باور بسیاری از لغزشها در محیط زندگی و عرصۀ فعالیتهای روزانه برای آن غریب و باورش مشکل است، نسلی که اکثراً شروع درس را در مدارس هم زمان با شروع جنگ تحمیلی و آبیاری نهال انقلاب را روز به روز و لحظه به لحظه با آبیاری خون شهیدان و جانفشانی جانبازان و آزادگان شاهد بودند و اتمام جنگ را با اتمام درس خود چه در عرصۀ دانشگاه چه در مدرسه با رحلت امام و آغاز سازندگی پس از جنگ لمس نموده اند.

   یکی از سازمانهایی که پذیرایی این نسل جوان و متفکر عاشق به انقلاب بود. همین سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد که اکثر مهندسین برق و مکانیک و عمران و معماری جذب آن شده.

   و به منظور خرج سازی و یا حتی امرار معاش در آن فعالیت سالم منطبق با قوانین و مباحث نظام مهندسی را دارند. و حتی با پرداخت مالیات و حق عضویت سالیانه فعالیتی مبّرا از هرگونه خطا را شروع نموده اند تا از هرگونه فعل حرام عرف اداری پرهیز نموده و نگذارند مشکلات مادی زمینۀ خطا در محیط کار را فراهم سازند. یکی از فعالیتهای مذکور در قالب نظام مهندسی تائد گاز منازل است که توسط مهندسین مکانیک که اکثر دارای فعالیت اداری و کارخانه ای اصلی می باشند انجام می گیرد.

   مبلغی هم ماهیانه (به طور مثال 150 تا 350 هزار تومان متناسب با شهرستان) از جانب فقط و فقط سازمان نظام مهندسی پس از کسر بیمه مسئولیت و مالیات و حق عضویت در حساب آن مهندسی عضو سازمان واریز می شد و طرف حساب مهندسین عضو، نه پیمانکار است و نه کارفرما، بلکه فقط و فقط سازمان نظام مهندسی است که اقدام به واگذاری نقشه به ناظر و در نهایت واریز مبلغ دستمزد به حساب ناظر می نمایند.

   تائید گاز منازل طبق صورتجلسه ای (مادۀ دستورالعمل تفاهم نامۀ 13/5/82 ) از ادارۀ گاز سلب مسئولیت با کلیۀ مسئولیتهای حقوقی به سازمان نظام مهندسی سپرده شد که خود این یعنی بسته شدن نطفۀ تفرقه بین نسل قدیم و فاقد تحصیلات آکادمیک و یا تحصیلات نامرتبط، با نسل جدید الستخدام دارای تحصیلات فنی (لیسانس مکانیک) با حقوق کم کارمندی ولی عضو نظام مهندسی ساختمان و دارای پروانۀ اشتغال رسمی.

   در مرداد ماه 88 بخشنامۀ دو پهلویی از جانب آقای مهندس کشکوی رئیس گازرسانی صادر گردید که طبق آن دست مسئولین گازرسانی استانی را جهت ابراز سلیقه و تنش زدایی 6 ساله و کوبیدن مثل کم درآمد که گناهشان در زندگی کارمندی یدک کشیدن کلمۀ «مهندسی» با خود بود باز می گذاشت که این ترور شخصیتهای از واحد تصمیم گشوئی بهره بردای آغاز شد. صدور آن را می توان همان بر خود نسل قدیم نفت و عدم تحمل و پذیرش نسل جدید و کم درآمد دارای تحصیلات دانشگاهی (که همیشه از دغدغه های نفت هنگام افزایش حقوق سالیانه می باشد) دانست که بهانه آن شاید انجام خطای اداری توسط تعدادی از مسئولین (از همین نسل جدید) باشد که متأسفانه اینان عضو سازمان نظام مهندسی بوده اند که خود این بهانه ای برای شروع زمینه سازی و در نهایت صدور این بخشنامه است.

   اگر خطاکار و خطای بوده می بایست به دور از هرگونه غرض ورزی با آن برخورد شده و حتی اگر لازم باشد از (واحد) خود با تخلفات اداری شرکت گاز هم خود و هم از کانال کمیته انضباطی نظام مهندسی ساختمان بررسی تا آنان نیز اقدام به برخود بر حد خطا از صدور اخطار تا ابطال پروانه اشتغال و سپردن به مراجع قضایی در چهارچوب قوانین سازمان نظام مهندسی نمایند و بدنیسان فرد خاطی از هر دو طرف به جزای خود برسد.

   صدور چنین بخشنامه هایی بر پایۀ احساسات تدریجاً به نوعی تشویق و ترغیب و حتی بسترسازی نسل جدید استخدام فنی نفت و گاز کشور به سوی لغزش و تبانی و رشوه خواری و ... و کارهای حرام و ناپسند با وجۀ شرعی و قانونی را مهیا می سازد. چنانچه طبق روایات از بزرگان دین : اگر از دری نیاز مادی و فقر وارد شود از در دیاگر درمان خارج می گردد چرا که اجرای بخشنامۀ مذکور به این نحو باعث سوختن خشک و تر با هم است که به دور از عدالت اسلامی مورد ادعای شیعیان علی (ع) است.

   می بایست صدور و اجرای بخشنامۀ مذکور از دید بسترسازی خطا و لغزش در راستای هدف آلوده عنوان نسل نو به خطاهای اداری نگاه شود.

   لذا تقاضامند است در باب ابطال آن تأمل و تعمق گرد (هرچند بازگشت از بخشنامه حتی اگر اشتباه باشد پذیرش برای بزرگان صادرکننده غیرممکن است) تا حق مظلومی پایمال نگردد و نیز از مرجع صدور کننده جهت صدور حرف آخر نظر خواهی نگردد و کمیته و یا فرد بی طرفی در باب آن نظر دهد تا خطا کار هنگام مجازات، بی گناهان را به استناد این بخشنامه به ورطۀ خطا نکشد.

   چه بسیار مهندسانی مکانیک که در شهرها و بخشهای کوچکی زندگی می کنند که واحد نظارت بر تأسیسات ساختمانی هنوز فعال نیست و فقط واحد گازرسانی نظام مهندسی استان فعالیت دارد و فقط از این راه کمک خرج حقوق کارمندی را دارند تا بتوانند در کنار خالص دریافتی ادارۀ گاز زندگی را سپری نمایند و در برابر نفس اماره راحتر بایستند اگر پزشکی عمومی یا مشخص که از قضا رئیس اداره بهداشت شهر یا استان خود است بایستی اداری دیگری دارد و یا جزء هیئت علمی دانشگاه است آیا حق کارکردن بعد از وقت اداری را در مطلب خود ندارد؟ آیا دچار خطای در محل کار اداری شد، واحد قضایی و حقوقی ادارۀ بهداشت هم زمان با سازمان نظام پزشکی در کنار هم به خطای ایشان نمی رسند و در نهایت شاید رأی حقوقی صادر نمی نمایند؟

   اگر نظارت مهندسان جوانان کم درآمد جدید الستخدام ادارۀ گاز (در سال گذشته) عضو نظام مهندسی دارای پروانه اشتغال باعث بروز مشکلاتی برای ادارۀ گاز استانی شده است که سازمانهای نظارتی و حقوقی را به ایراد واداشته (مطابق بخشنامه صادره) آیا راحترین راه حل این مشکل صدور بخشنامه جهت میرا کردن پرسنل عضو واحد بهره برداری گاز استانی از کسب کمک خرج زندگی در این وادی مشکلات اقتصادی است؟

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله سازمان نظام مهندسی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله سازمان نظام مهندسی, مقاله در مورد تحقیق مقاله سازمان نظام مهندسی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله سازمان نظام مهندسی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله سازمان نظام مهندسی, تحقیق درباره تحقیق مقاله سازمان نظام مهندسی, مقاله درباره تحقیق مقاله سازمان نظام مهندسی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله سازمان نظام مهندسی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله سازمان نظام مهندسی ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله سازمان نظام مهندسی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت