تحقیق مقاله روش های متداول برای عایق کاری حرارتی دیوار

تعداد صفحات: 8 فرمت فایل: word کد فایل: 24143
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی تاسیسات
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله روش های متداول برای عایق کاری حرارتی دیوار

  روش های متداول برای عایق کاری حرارتی دیوار

   در اینجا روشهایی مطرح می شود که برای عایق کاری حرارتی دیوار سال ها مورد استفاده قرار گرفته و بعد از اصلاحات و تحولات ( برای رفع نقاط ضعف ) به عنوان روش های متعارف پذیرفته شده اند .

  در صورتی که دیوار در معرض کج باران های شدید محلی باشد ،لازم است به توصیه های مربوط به طراحی دیوارها که در پیوست 1 آمده است توجه شود . اگر میزان رطوبت فضای داخل در حد بالای باشد ، لازم است به توصیه های ارائه شده در پیوست 2 در مورد مخاطرات معیان توجه شود .

  4-3-1 عایق کاری حرارتی دیوار از داخل

   این نوع عایق کاری در مورد دیوارهای سنگین و نیمه سنگین با مصالح بنایی یا بنتی به کار رود .

  4-3-1-1 دیوار با عایق حرارتی داخلی از پلی استایرن

   پلی استایرن در عایق کاری حرارتی از داخل مورد استفاده دارد  برای محافظت از این ماده در برابر آتش و تسهیل عملیات نازک  کم کاری معمولاً از قطعاتی استفاده می شود که در یک طرف دارای یک صفحه گچی چسبیدذه به پلی استایرن هستند .

  طرف دیگر قطعه عایق روی یک شبکه چوبی پیچ می شود  یا توسط یک چسب خمیری مخصوص بر روی دیوار با مصالح بنایی یا بتنی نصب می شود .

  4-3-1-2 دیوار با عایق حرارتی داخلی از پلی اورتان

  این نوع حرارتی معمولا به صورت قطعات پیش ساخته با ابعاد استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد . قطعات پلی اورتان در اکثر موارد در یک یا دو طرف با یک ورق از پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه ( فایبر گلاس ) کاغذ آلومنیومی ، کاغذ فیبر اندود یا روغنی ( کرافت ) و یا گچ محافظت می شوند .

   پلی اورتان در مقابل آتش بسیارحساس است و تولید گازهای سمی می کند . از طرف دیگر در صورتی که وزن مخصوص آن کم باشد جاذب آب نیز خواهد بود . در نتیجه لازم است پیش بینی های ضروری ( نظیر تامین 2 سانتیمتر گچ روی آن ) صورت گیرد .

  4-3-2 عایق کاری حرارتی دیوار از خارج

   این نوع عایق کاری حرارتی نیز که معمولا برای ساختمانها ی مسکونی استفاده می شود می تواند در مورد دیوارهای سنگین و نیمه سنگین با مصالح بنایی یا بتنی به کار رود .

  4-3-2-1 دیوار با عایق حرارتی خارجی از پلی استایرن یا پشم معدنی و نمای اندود ( ماسه سیمانی یا پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه )

   پلی استایرن به علت جذب آب و داشتن ضریب نفوذ پذیری اندک در عایق کاری از خارج مورد استفاده فراوان دارد .

  در حالتی که از عایق پشم معدنی استفاده شده باشد ، لازم است سیستمی برای جمع آوری آب ها و هدایت به خارج پیش بینی گردد . این روش فقط برای ساختمانهای کوتاه و ویلایی توصیه می شود . همچنین توصیه می ش.د در صورت امکان در طرف گرم لایه ای بخاربند و در طرف سرد یک لایه هوا پیش بینی گردد .

  4-3-3 دیوار عایق حرارتی همگن

  4-3-3-1دیوار از بلوکهای بتن سبک

   در صورت استفاده از بلوک هایبه دلیل اینرسی حرارتی کم آنها نوسان های شدید سطحی دما در طی شبانه روزخطر بروز خرابی در نما بر اثر تکانه ( شوک ) حرارتی را افزایش می دهد .

  نفوذ آب ( باران ، معیان ، ....) در این نوع دیوار باعث می شود که پوسته خاصیت عایق حرارتی را از دست بدهد .

  4-3-3-2دیوار عایق با قطعات پیش ساخته ساندویچی

  4-3-3-2-1 دیوار پیش ساخته صنعتی ( ساندویچ پانل )

   در ساختمان های پیش ساخته صنعتی در اکثر موارد از قطعات بزرگ عایق مانند پلی اورتان و یا پلی استایرن که بین دو لایه از آهن گالوانیزه یا آلومنیوم یا بتن ( اعم از الیافی یا معمولی ) یا پلباسیک نفوذ یک تقویت شده با الیاف شیشه ( فایبر گلاس ) قرار گرفته استفاده می شود .

  نفوذ پذیری این دیوارها در مقابل بخار آب مساوی صفر است و آب بندی قطعات نیزبا همپوشانی گوشه های قطعات صورت می گیرد . این نوع دیوار اینرسی حرارتی بسیار کمی دارد و برای ساختمان های با استفاده منقطع ( مراکز اداری ، تجاری و ... 9 توصیه می شود .

  4-3-3-2-2 دیوار با بلوک های مجوف سفالی عایق دار

   برای سهولت  در بعضی سیستم ها یک قطعه عایق حرارتی ( معمولاپلی استایرن) بین دو قطعه سفالی دندانه دار بهصورت پیش ساخته قرار می گیرد .

   4-3-4 دیوار دو لایه

  4-3-4 دیوار دولایه از مصالح بنایی یا بتنی یا لایه میانی از عایق های پلیمری یا معدنی

   در این نوع برش دیوار عایق حرارتی به وسیله بست های مخصوص یا شبکه ای از چوبهای چهار تراش به لایه داخلی متصل می گردد و در مرحله بعدی لایه خارجی با مصالح بنایی اجزرا می گردد . در این حالت لایه خارجی باید آب بندی پوسته را تامین نماید تا ازرسیدن آب به عایق و ایجاد خرابی در دیوار جلوگیری شود .

  5- جزییات اجرایی مربوط به عایق کاری

  5-1 نکاتی که باید در طراحی عایق کاری بام رعایت گردد .

   در طراحی بام موارزد زیر باید رعایت گردد :

  محدود کردن ناهماهنگی های دمای سطحی در رویه خارجی بام با به حداقل رسانیدن پل های حرارتی

  در صورتی که در ساخت بام شیب دار از روشی که برای عایق کاری حرارتی دیوار به کار می رود استفاده شده باشد ، رعایت ضوابط مربوط به آن روش ( که در بخش مربوط به جزییات عایق کاری دیوارها آمده است ) لازم خواهد بود .

  5-2 روش های متداول برای عایق کاری حرارتی بام تخت

  لازم به ذکر ات که به دلیل وجود عایق کاری رطوبتی در رویه خارجی بام اتخت ، خطر میعان در عایق کاری حرارتی این نوع بام ها بسیار جدی است .

  5-2-1 عایق کاری حرارتی بام تخت از داخل

  5-2-1-1 بام تخت با عایق حرارتی داخلی کار گذاشته شده در کف قالب

  در این نوع عایق کاری حررتی توصیه می شود با استفاده از قطعات فلزی یا پلاستیکی اتصال لایه عایق حرارتی به قسمت بتنی تامین گردد . پشم معدنی یا استایرن از جمله عایق هایی هستند که در این روش استفاده می شوند .

  5-2-1-2 بام تخت با عایق داخلی روی سقف کاذب

  در اجرای این نوع عایق کاری بهتر است از سیستم های پیش ساخته ای استفاده گردد که همزمان پوشش سقف کاذب و عایق کاری حرارتی آن را انجام می دهند .

  5-2-2 عایق کاری حرارتی بام تخت از خارج

   5-2-2-1 بام تخت با عایق حرارتی خارجی روی عایق رطوبتی ( بام وارونه )

   در این روش عایق حرارتی به عنوان نوعی محافظ ( در برابر بارهای زنده متمرکز، تکانه های حرارتی و تابش های زیان آور ) روی عایق اجرا می شود  . عایق های متداول در این سیستم پلی استایرن و پلی اورتان ( با وزن حجمی زیاد و ضریب جذب آب کم ) می باشند .

  5-2-2-2 بام تخت با عایق حرارتی خرجی زیر عایق رطوبتی

   در این نوع بام ، عایق حرارتی باید از نوع باربر ( مانندذ پلی اورتان سخت ، پلی استایرزن سخت ، پشم سنگ با چگالی زیاد ) باشد و همچنین لازم است در انتخاب عایق رطوبتی متناسب ازنظر مقاومت توجه خاصی بشود تا عملکرد حرارتی – رطوبتی بام بر اثر بارهای زنده دچار مشکل نگردد.

  5-2-3 بام تخت با قطعات یا مصالح عایق حرارتی

   5-2-3-1 بام تخت با تیرچه و بلوک های پلی استارین

   این روش که در اجرای سقف شیب دار سنگین با مواد عایق حرارتی نیز بسیار رایج می باشد ، با جایگزین کردن بلوک های سفالی یا با بلوک های پلی استایرن ( در سیستم ساخت سقف تیرچه بلوک ) اجرا می شود . لازم  به ذکر است در این سیستم تیرچه های بتنی بین بلوک ها م یتواند باعث ایجاد پل های حرارتی گردد و به همین علت در مناطقی که نیازبه انرژی زیاد  دارن. این مسئله باید به  نحوی رفع گردد که نیازبه  انرژی زیاد دارند . این باید به نحوی مسئله رفع گردد .

  5-3 روش های متداول برای عایق کاری حرارتی سقف شیب دار

   لازم به ذکر است که در سقف های شیب دار ( برخلاف بام های تخت ) لزومی به عایق کاری رطوبتی نیست و آب بند بودن سقف ( با همپوشانی کافی قطعات پوشش نهایی سقف ) برای تضمین دوام و حفظ کاری عایق کاری حرارتی کافی است .

  در صورتی که پوشش نهایی سقف با ورق های فلزی اجرا شود میعان و یخ بندان می تواند باعث ایجاد خرابی در زیر ورق شود .

  یکی از راههای موثر برای افزایش  عمرو کارایی این پوشش ایجاد یک لایه هوای قابل تهویه به صورت طبیعی در زیر پوشش فلزی است .

  5-3-1-1 سقف شیب دار با قطعات عایق حرارتی در بین تیرچه های سازه سقف

  در این حالت بعد از اتمام عملیات مربوط به پوشش داخلی سقف . عایق حرارتی بر روی آن کارگذاشته می شود . در اجرای این نوع عایق کاری می توان از عایق های تخت و توپی ( رول ) استفاده کرد . یکی از نقاط ضعف اصلی این روش منقطع بودن عایق حرارتی است که باعث می شود پل های حرارتی متعددی در سقف وجود داشته باشد .

   

  5-3-2 سقفشیب دار با عایق حرارتی روی سازه سقف

   5-3-2-1 سقف شیب داربا پشم معدنی ( به صورت توپی یا رول ) روی سازه سقف

   در اجرای این نوع عایق کاری ، پشم معدنی روی تیرها کار گذاشته و متصل می گردد . در مرحله بعدی قطعات مربوط به زیر سازی پوشش نهایی روی تیرها نصب می شوند .

  5-3-3 سقف شیب دار با قطعات عایق حرارتی

  5-3-3-1 سقف شیبداربا تیرچه و بلوکهای پلی استایرن

   در اجرایسقف شیب دار سنگین با مواد عایق حرارتی این روش بسیار رایج می باشد و لازم به ذکر است در این سیستم تیرجه های بتنی بین بلوک ها می تواند باغث ایجاد پل های حرارتی گردد .

  5-3-3-2 سقف شیب دار با ساندویچ پانل های پیش ساخته صنعتی

  ساندویچ پانل های با دو رویه فلزی ( آهن گالوانیزه یا آلومینیوم ) با عایق  پلی اورتان تزریق شده بین دولایه مزبور از جمله سیستم های متداول هستند که در پروژ ه های بزرگ 0 صنعتی و غیر صنعتی ) کاربرد فراوان دارند

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله روش های متداول برای عایق کاری حرارتی دیوار

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله روش های متداول برای عایق کاری حرارتی دیوار, مقاله در مورد تحقیق مقاله روش های متداول برای عایق کاری حرارتی دیوار, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله روش های متداول برای عایق کاری حرارتی دیوار, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله روش های متداول برای عایق کاری حرارتی دیوار, تحقیق درباره تحقیق مقاله روش های متداول برای عایق کاری حرارتی دیوار, مقاله درباره تحقیق مقاله روش های متداول برای عایق کاری حرارتی دیوار, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله روش های متداول برای عایق کاری حرارتی دیوار, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله روش های متداول برای عایق کاری حرارتی دیوار, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله روش های متداول برای عایق کاری حرارتی دیوار
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت