تحقیق مقاله رایگان استفاده از معیار های سود دهی

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: word کد فایل: 24166
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: اقتصاد
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان استفاده از معیار های سود دهی

  استفاده از معیار های سود دهی

  معیار ها یکی از ابزارهای سیستمتیک میباشند که معمولاً شرکت برای تعیین عملکردهای سازمانی و فرایندها و فعالیتها ی نمایشی داده شده خود از آن استفاده میکنند .

  معیارها مدل های مناسبی برای گرفتن تصمیم های عالی در یک واحد تجاری میباشد ، بخشش ها ، سازمانها و یا شرکت ها در مقایسه با سازمان های        دارای عملکرد های مقایسه این میباشند که این خود معیار مرجعی است برای اندازه گیری موقعیت های سازمانی .

  بهینه سازی ارتباطات

  تخصیص در سازمان ها ، فرایندهای آن دوره و .....

  دلایل بودجه ایی

  پروژه های منابع خارجی

  اصولاً عملکرد اندازه گیری های گذشته همان سازمان ها در زمانهای متلف فابل قیاس است اگر چه این موضو میتواند یک دلیل خوب براب افزایش سرعت توسعه و بهینه سازی در درون سازمان باشد البته این امکان پذیر است با این حال که سازمان ها درحال توسعه و رشد سریعی هستند .

  پنج مدل از معیار ها :

  معیار ای درونی (( برای مثال انجمنهای بازرگانی ))

  میارهای متضاد (( عملکرد های درونی یا فرایند هایی با همکاران ))

  معیارهای عملکردی (( معیارهای شبیه معیارهی درونی صنعتی ))

  معیارعای کلی (( مقایسه بین عملکرد های صنعت های نامربوط ))

  معیارهای گروهی (( بیرون بردن گروهی توسط گروهی از همکاران ))

  این معیار ها مربوط به شرکت های چند ملیتی در کشور ها و سازمانهای صنعتی مختلف میباشد

  گام های اساسی در معیارهای فرایندی :

  حدود تعریض

  انتخاب زوج های معیاری

  مشخص کردن حجم معیار ها ، واحد ها ، نهایندها ، و مجموعه برنامهای متعددی

  مموعه برنامه ها

  آنالیز اختلافات

  مشخص کردن نتیجه و دلالت بحثها / بهینه سازی اهداف

  ایجاد برنامه های توسعه این یا رویدادها ی جدید

  نظارت بر روی جریان و برنامه ریزی بر روی معیارها ارزش های معیاری :

  ما در اینجا ارزش هایی برای معیارها قائل هستیم . اگر چه بسیاری از شرکت ها این موضوع را درک کرده اند که این موضوع بر خود آن ها مربوط میشود .

  سه نکته اساسی ارزش ها عبارتند از :

  مشاهدهات ارزشی : که شامل هزینه های  مسافرتی ، زمانهای از دست رفته کاری

  ارزش زمانی : اعضای یک تیم معمیاری باید زمانی را برای یافتن مشکل ها و راهحل های آن ها صرف کنند و این باعث میشود که آن ها از وظایف اصلی خودشان دور شوند بنابراین برای این کار باید از پرسنل های اضافی استفاده شود .

  ارزشهای اطلاعاتی معیار ها : سازمانهایی که در روال کار موسسه قرار گرفته اند دارای تمرین ها و اطلاعات اساسی و دقیقی    می  باشد

  محدودیت معیار ها: معیار ها فرایند های پیمانی هستند که برای موفقیت به سر سپردگی زیادی نیاز دارند . هدف از موفقیت های شرکت ها واقعاً قابل نسبت دادن به تمرین های معیار ی که انجام میدهند نیست .

  مدیریت sakehoder توضیعی از استراتیژی مدیریت sakehoder از برمن ، ویکز ، کتا ، جونز (99). بعد از فری من (84). مشاهده تدریجی مدیریت استراتژی انبارداری بوسیله برمن ، ویکز ، کرا ، جونز توضیع داده شده استفاده شده در کار سریعتر از ادوار      است یک وسیله و راه نزدیکتر میباشد .(ژورنال دانشکاه مدیریت        

  راهنمایی نزدیک که بطرف تئوری انبارداری است شامل : ماکزیمم ارزیابی در باره زمان غیر مخصوص ، مدیران باید به کلید روابط sakeholder توجه کنند .

  شرکت ها یک نگرش در برخورد با srakeholder    شان دارند .

  مدیریت با تدبیر از محیط عمل شرکت شامل روابط srakeholder             شان در قسمتی از مدیریت عمومسی مخخصوصی دارد . بنابراین مدیریت         خوب ارزیابی وسیلهای واضع برای شرکت دارد .

  یک فرض پایه ای از این نوع مدل دارد که شئ غایی از تصمیم مشارکتی بحث قابل توجهی است .شرکت ها نگرش بازدید کننده ای بعنوان قسمتی از یک محیطی که باید مدیریت شود به منظور سود و بهر و. نهایتا فراهم کردن برگشت به صاحب سهم دارند  توجه به بافتهای stakeholder          ممکن است به تصمیمات اجتناب یک شرکت کمک توجه به بافتهای stakeholder ممکن است به میشوندقیمتها را برای رسیدن به هدفشان خورد کنند. این امکان را بالا میبرد زیرا stakeholders میتواند منابع را کنترل کند که انرا باور کند یا تصمیمات مشارکتی را زیاد تر کند «1978 -salanik Pfeifer    به طور خلاصه مدیریت   srakeholder    منظور رسیدن به انتها است گاهی اوقات چیزی را که شما مجبور هستید انجام دهید به طوری که چیزی را به دست اورید درپایان یا انتها نتیجه ی انتهایی به طور معمول رفاهی از   srakeholdr   نیست در عوض کل شرکت علائق تنها یک گروه  srakeholdr   است استخدام ترمینولوژی بوسیله ی دنالدسون   ،پرستون «1995»وکوئین و جونس «1995»می باشد . ما می بینیم تصور شرکت برای روابط srakeholdr    به عنوان ساختمانی وممکن در ارزیابی این روابط برای موفقیت انتهایی است.جونس و کوئین:استراتژی ساختمانی وارد عکس یک ضمیمه به قانون به حداکثر رساندن ثذروت برای انتهای آژانس مدیریتی. در این فرمول مدیریت dtakeholder قسمتی از استراتژی کمیابی ها است اما در هیچ راهی استراتژی را نمی برد . منابع بکبر گیری بطور طولانی مورد نیاز نیست . تصورات srakeholders  تنها یک تصمیم مرحله ای است اگر برای شرکت ارزیابی شود.

  2رده نزدیک برای مدیریت seakeholder اثرات مدلی مستقیم و مدل پیشرفته می باشند. در مدل بطور مستقیم اثر گذاشته و عملی از مدیریت بطر آگاهی از srakeholder اثر مستقیمی برای انجام انتهای است که وابسته به استرتتژی مشارکتی است . در مدل پیشرفته و امروزی آگاهی به طرف فشرده شدن استراتژی مشارکتی بطور امروزی با روابط بین استراتژی و انجام انتهایی است.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان استفاده از معیار های سود دهی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان استفاده از معیار های سود دهی , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان استفاده از معیار های سود دهی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان استفاده از معیار های سود دهی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان استفاده از معیار های سود دهی , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان استفاده از معیار های سود دهی , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان استفاده از معیار های سود دهی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان استفاده از معیار های سود دهی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان استفاده از معیار های سود دهی , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان استفاده از معیار های سود دهی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت