تحقیق مقاله مواد انفجاری

تعداد صفحات: 19 فرمت فایل: word کد فایل: 24693
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: بهداشت
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مواد انفجاری

  مواد انفجاری

  تبصره های عمومی :

   1 . 1 ) مواد انفجاری را نباید غیر از موارد ذیل انبارسازی، حمل و نقل، جابه جا یا استفاده نمود :

   الف ) تحت شرایط توصیه توسط قوانین و مقررات ملی ؛

   ب ) به وسیله فردی ماهر، که باید تمام مراحل ضروری را بفهمد تا تضمین کند که کارگران و افراد دیگر در معرض ریسک جراحت نباشند.

   2 . 1 . 16 ) پیش از استفاده از مواد انفجاری برای انفجار سایت، سیستم توافقی کار باید مهیا شود و مسئولیتهای افراد حضور یافته، به صورت کتبی موبه مو شرح داده شود.

   13 . 1 . 16 ) کلاهک های انفجاری، ماسوره های انفجاری ایمنی، سیم کشی و تجهیزات دیگر انفجاری باید با مشخصات معلوم شده در قوانین و مقررات ملی، مطابقت داشته باشند.

   4 . 1 . 16 ) دینامیت نباید از لفافه اصلی اش برداشته شود تا زمانی که در حفره ها قرار داده می شوند.

   5 . 1 . 16 ) تا حدی که عملی باشد، انفجار باید در مواقع غیر کاری ودر طی وقفه ها تنفس های کاری انجام گیرد.

   6 . 1 . 16 ) تا حدی که عملی باشد، اتفجار رو زمینی باید در طول روز انجام شود.

   7 . 1 . 16 ) اگر انفجار رو زمینی را می بایست در طول تاریکی انجام داد، جاده ها میسرها باید به حد کافی روشن باشند.

   8  . 1 . 16 ) اگر انفجار کارگران را در کارهای مخاطره آمیز به خطر می اندازد :

   الف ) اوقات انفجار باید بین دو فعالیت توافقی باشد.

   ب ) تا زمانی نباید شلیک شود که به دیگران هشدار داده نشده و از آن مطلع نشده اند.

   9 . 1 . 16 ) حفره های پرشده پس از پایان شیفت کاری نباید بی مراقب رها شوند.

   10 . 1 . 16 ) در زمانی مناسب پیش از هشدار نهایی انفجار، کارگران آن محوطه باید به مکان امن تعیین شده بروند.

   11 . 1 . 16 ) هشدار غیرقابل اشتباه، شنودپذیر و نهایی باید یک دقیقه پیش از صدای انفجار شنیده شود، پس از اتمام،زمانی که فرد مسئول معلوم کرد شرایط ایمنی وجود دارد، « علامت رفع خطر» باید شنیده شود.

   12 . 1 . 16 ) برای اجتناب از ورود به هر منطقه خطر در طول عملیات های انفجاری :

   الف ) در اطراف منطقه عملیات آژیر باید نصب شود ؛

   ب ) پرچم های هشدار باید افراشته باشند ؛

   ج ) علامت های قابل رویت باید در نقاطی اطراف منطقه عملیات نصب شود.

   13 . 1 . 16 ) پیش از بارگیری حفره ها تمام کارگران بیکار در عملیات انفجاری، باید به مکانی امن عقب نشینی کنند.

   2 . 16 ) حمل و نقل، انبارسازی و جابه جایی :

   1 . 2 . 16 ) تمام مواد انفجاری ذخیره شده در و ارسال شده از انبار مهمات باید شمارش و ثبت شوند، و مواد انفجاری بی استفاده را باید به همان انبار برگرداند. 

   2 . 2 . 16 ) چاشنی ها را باید مجزا از مواد انفجاری انبار با حمل و نقل کرد.

   3 . 2 . 16 ) کارگران مشغول در ذخیره سازی، حمل و نقل یا جابه جایی مواد انفجاری یا سفر کننده در وسایل نقلیه حامل مواد انفجاری، نباید سیگار بکشند.

   4 . 2 . 16 ) وسایل نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده در حمل و نقل مواد انفجاری باید :

   الف ) در شرایط خوب و مناسب باشند ؛

   ب ) کف فلزی غیر جرقه ای یا جوبی محکم داشته باشند ؛

   ج ) کناره ها و انتهاهای شان به حد کافی بلند باشد تا از افتادن و سقوط مواد انفجاری احتراز شود ؛

   د ) در مورد وسایل نقلیه جاده ای، حداقل کپسول دو آتش نشانی داشته باشند ؛

   ه ) با پرچمی قرمز به وضوح علامت گذاری شده باشند تا نشان دهند که حامل مواد انفجاری اند.

   5 . 2 . 16 ) مواد انفجاری و چاشنی ها را باید از انبار مهمات تا محل کار به صورت مجزا در کانتینرها یا ظروف اصلی شان یا در ظروف بسته مخصوص از فلز غیرجرقه ای حمل کرد. 6 . 2 . 16 ) انواع مختلف مواد انفجاری را باید در یک ظرف یا کانتیر حمل کرد.

   7 . 2 . 16 ) کانتینرها را باید علامت گذاری کرد تا نوع مواد انفجاری درون شان را معلوم کرد.

   8 . 2. 16 ) مواد انفجاری باید به صورت دائمی در انبارهایی نگهداری شوند که :

   الف ) در فاصله ایمنی از مناطق یا ساختمان های مسکونی باشند ؛

   ب ) اساساً ضد گلوله و مقاوم در برابر آتش، ساخته شده باشند ؛

   ج ) خشک، تمیز و تهویه شده، خنک و حفاظت شده در برابر یخ زدگی باشند ؛

   د ) به طور ایمن قفل نگهداشته شوند.

   9 . 2 . 16 ) فقط تجهیزات روشنایی الکتریکی ضد احتراق مجاز در انبارهای مهمات هستند.

   10 . 2 . 16 ) مواد قابل احتراق یا فلزات جرقه ای را نباید در انبارهای مهمات به کاربرد یا نگهداری کرد.

   11 . 2 . 16 ) در انبارهای مهمات یا در منطقه محدود و کاملاً علامت گذاری اطراف شان :

   الف ) سیگار کشیدن، کبریت، شعله های آزاد و چراغهای بی حصار مجاز نیست ؛

   ب ) سلاحهای گرم را نباید خالی کرد ؛

   ج ) زباله های قابل احتراق مثل علف، برگ و خس و خاشاک را نباید انباشته کرد.

   12 . 2 . 16 ) انبارهای مهمات را نباید در طول یا در دسترس طوفان الکتریکی بازگذاشت.

   13 . 2 . 16 ) اگر مقادیری از مواد انفجاری و چاشنی ها را باید به صورت مشروط در خارج از انبار اصلی نگهداشت تسهیلات خاصی مثل اتاق ویژه، انبار قابل حمل یا کانتینر مناسب تأمین کرد.

   14 . 2 . 16 ) کفش پوش باید در هر انبار نگهداری شود و افرادی که وارد انبار می شوند آنها را بپوشند.

   15 . 2 . 16 ) فقط افراد مجاز به جابه جایی مواد انفجاری باید کلیدهای انبار، انباری، یا صندوقهای مواد انفجاری را داشته باشند.

   16 . 2 . 16 ) کانتینرهای مواد انفجاری نباید با ابزارهای جرقه ای باز شوند مگر آن که برش زن فلزی برای بازکردن کارتن ها یا ظروف مشابه استفاده می شوند.

   17 . 2 . 16 ) مواد انفجاری باید از برخورد دور نگهداشته شوند.

   18 . 2 . 16 ) مواد انفجاری را نباید در جیب های افراد حمل کرد.

   19 . 2 . 16 ) به محض نزدیک شدگی طوفان الکتریکی، تمام کارگران از منطقه نگهداری یا استفاده مواد انفجاری باید دور شوند.

   20 . 2 . 16 ) هیچ ماده انفجاری نباید بدون مراقب رها شود.

   3 . 16 ) قرارگیری مواد انفجاری :

   1 . 3 . 16 ) مواد انفجاری را نباید تخریب کرد مگر در تطابق با دستورات سازندگان.

   2 . 3 . 16 ) هیچ ماده استفاده شده در پوشش یا بسته بندی مواد انفجاری نباید در بخاری، شومینه یا مکان تائید شده دیگر سوخته شود.

   3 . 3 . 16 ) هیچ فردی نباید در 30 متری آتشی باشد که لفاف بسته بندی در آن سوزانده می شود.

   17 ) خطرات سلامت، کمک های اولیه و خدمات بهداشت شغلی :

   1 . 17 ) ملزومات کلی :

   1 . 1 . 17 ) برای کارهایی که با ماهیت اصلی شان کارگران را در معرض خطرات ناشی از استفاده یا وجود عوامل شیمیایی ، فیزیکی یا بیولوژیکی یا شرایط اقلیمی قرار می دهند، برآوردهای پیشگیرانه مناسب باید اتخاذ شود تا از هرگونه خطربرای سلامت و ایمنی کارگران پیشگیری گردد.

   2 . 1 . 17 ) برآوردهای پیشگیرانه طبق پاراگراف 1 . 1 . 17 باید بر لزوم حذف یا کاهش خطر در منبع تاکید کند وبه خصوص نیاز دارد به :

   الف ) جایگزینی مواد خطرزا، تجهیزات یا پروسه های همراه با مواد، تجهیزات یا پروسه های کمتر مضر یا خطرناک برای ایمنی و سلامت کارگران ؛

   ب ) کاهش سروصدا و لغزش ناشی از تجهیزات، ماشین آلات، نصب ها و ابزارها ؛

   ج ) کنترل خروج عوامل مضر یا مواد شیمیایی به محیط کار ؛

   د ) آموزش در مورد بلند کردن دستی ؛

   ه ) حفاظت مناسب در برابر شرایط اقلیمی محتمل در به خطر انداختن سلامتی ؛

   و ) جایی که برآوردهای مذکور نامناسب اند :

   1 ) ایجاد عملکردهای کاری ای که خطر سلامتی و ایمنی را حذف می کنند یا به حداقل می رسانند ؛

   2 ) تأمین و نیاز به استفاده از تجهیزات و لباس حفاظتی شخصی.

   3 . 1 . 17 ) کارفرما برای شناسایی و ارزیابی توسط افراد کارشناس خطرات سلامت ارائه شده برای استفاده از فعالیت های مختلف، کارخانه، ماشین آلات، تجهیزات، مواد و تشعشع در سایت ساختمانی توافق کند و در مقابل خطرات شناسایی شده سلامت در تطابق با مقررات و قوانین ملی، برآوردهای کنترل یا پیشگیری مناسب را اتخاذ کند.

   2 . 17 ) خدمات بهداشت شغلی :

   1 . 2 . 17) کارفرما باید برای کارگران دسترسی به خدمات بهداشت شغلی متناسب با اهداف و اصول پیمان خدمات بهداشت شغلی، 1985 را فراهم کند.

   2 . 2 . 17 ) تمام کارگران باید تحت مراقبت بهداشتی باشند.

   3. 2 . 17 ) کنترل و مراقبت محیط کاری و برنامه ریزی احتیاط های ایمنی و سلامت باید طبق توصیه های مقررات و قوانین ملی انجام شود.

   4 . 2 . 17 ) کثرت خطرات سلامتی در کار ساختمانی وجود دارد و هر تلاشی جهت ارتقای آگاهی از این واقعیت و نیاز به حفاظت از سلامت باید انجام شود.

   5 . 2 . 17 ) هرگاه محصولات، تجهیزات و متدهای کاری جدید عرضه شد، به اطلاع رسانی و آموزش کارگران برحسب موارد ایمنی و سلامت، توجه خاصی باید مبذول شود.

  3 . 17 ) کمک های اولیه :

   1 . 3 . 17) کارفرما مسئول این تضمین است که کمک اولیه شامل تأمین پرسنل آموزش دیده، مهیاست. توافق هایی باید برای تضمین حذف مراقبت پزشکی از کارگرانی که از تصادف یا بیماری ناگهانی دچار رنج شده اند صورت بگیرد.

   2 . 3 . 17 ) روشی که با آن تسهیلات کمک اولیه و پرسنل کمک اولیه فراهم می شود را باید قوانین و مقررات ملی تجویز کند، و پس از مشورت با مسئول با کفایت سلامتی و اکثر سازمان های نماینده کارفرمایان و کارگران استنتاج شود.

   3 . 3 . 17 ) جایی که کار شامل ریسک غرق شدن، خفه شدن یا شوک الکریکی است، پرسنل کمکهای اولیه باید در استفاده از تکنیک های به هوش آوری و دیگر تجهیزات نجات و روشهای نجات متبحر باشند.

   4 . 3 . 17 ) تجهیزات مناسب به هوش آوری و نجات مثل برانکارد در صورت لزوم باید بلافاصله در سایت ساختمانی مهیا باشد.

   5 . 3 . 17 ) جعبه ها یا اسباب کار کمک های اولیه باید در محلهای کار نظیر محل های جداگانه مثل گروههای نگهداری، و روی وسایل نقلیه موتوری، لوکوموتیوها، قایق ها وتجهیزات شناوری تأمین شوند و در مقابل آلودگی غبار، رطوبت و غیره حفاظت شوند.

   6 . 3 . 17 ) جعبه ها یا اسباب کار کمک اولیه نباید چیزی غیر از وسایل کمک اولیه اورژانسی در بر داشته باشند.

   7 . 3 . 17 ) جعبه ها یا اسباب کار کمک های اولیه باید حاوی دستورالعمل های ساده و واضح باشد، تحت مسئولیت فرد واجد شرایط نگهداری شود و مرتباً بررسی و به درستی نگهداری شوند.

   8 . 3 . 17 ) اگر حداقل تعداد کارگران در هر شیفت کاری می کنند، حداقل 1 اتاق با ایستگاه تجهیز شده مناسب کمک اولیه تحت مسئولیت فرد واجد شرایط یا پرستار باید در مکانی با دسترسی آسان برای درمان جراحت های جزئی و به عنوان محل استراحت برای کارگران به شدت مجروح یا بیمار فراهم شود.

   4 . 17 ) مواد خطرزا :

   1 . 4 . 17 ) سیستم اطلاعاتی مقام مسئول کاردان تعیین شود، در حالی که از نتایج علی بین المللی استفاده می کند تا برای مشتریان، آرشتیکت ها، پیمانکاران، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مورد ریسکهای مربوط به مواد خطرزای مورد استفاده در صنعت ساختمانی اطلاعات فراهم کند.

   2 . 4 . 17 ) قوانین و مقررات ملی باید بخواهند که سازندگان، واردکنندگان و تأمین کنندگان مواد خطرزای مورد استفاده در صنعت ساختمانی اطلاعاتی را در مورد محصولات، به زبان مناسب در مورد ریسکهای سلامتی و احتیاطهای لازم فراهم کنند.

   3 .4 . 17 ) در استفاده از موادی که شامل مواد خطرزا هستند و در انتقال و جابه جایی زبانه، سلامت کارگران و عموم و حفظ محیط زیست طبق قوانین و مقررات ملی باید رعایت شود.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مواد انفجاری

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله مواد انفجاری , مقاله در مورد تحقیق مقاله مواد انفجاری , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مواد انفجاری , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مواد انفجاری , تحقیق درباره تحقیق مقاله مواد انفجاری , مقاله درباره تحقیق مقاله مواد انفجاری , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مواد انفجاری , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مواد انفجاری , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله مواد انفجاری
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت