تحقیق مقاله آزمودنی 37 ساله مجرد و دارای سوابق کیفر ها

تعداد صفحات: 6 فرمت فایل: word کد فایل: 24838
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق و فقه
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله آزمودنی 37 ساله مجرد و دارای سوابق کیفر ها

  آزمودنی الف :

   د . ع : آزمودنی 37 ساله مجرد و دارای سوابق کیفرها

   تحصیلات : دیپلم

   شرح حال :

   آزمودنی فوق با مشکلات عاطفی و روانی فوق العاده گریبانگیر است چندین بار در زندان اوین و دیگر زندانهای شهرستان به جرم تهدید به قتل ایراد ضرب و جرح و درگیری با مأموران امنیتی داشته است از لحاظ خانوادگی با مشکلات عاطفی فراوان درگیر می باشد فقدان سرپرست و مواجهه با بحران هویت و عدم دستیابی به هویت و شرح خانوادگی و همبشرهای نامبرده و بستگان درجه یک نشان از آشفتگی فکری و خانوادگی آزمودنی می باشد.

   در حین مصاحبه نامبرده از نوع ناامیدی و بی هویتی اضفی بخش می کرد. ولی همکاری کامل و کافی در هر یک از آزمون که در طول مدت متناوب 2 ماهه انجام می گرفت واداشت.

   نحوه اجرای آزمون :

   بعد از جلب همکاری آزمودنی در طول اجرای آزمون (که همکاری شایسته انجام داد).  فرم پرسشنامه نحوه پاسخ دهی به آزمودنی ارائه شئ. فرم کوتاه نئو (NEO) 126 آیتمی برای آزمودنی فوق اجرا گردید. که بعد از جمع آوری نمرات هر آیتم نتایج بدین گونه ثبت شده است.

   همانطور که در نمودار آزمودنی الف نشان داده می شود. کمترین نمره را در عامل C , N عوامل نورتیزم و وجدان کسب کرده است. و نمرات گشودگی و برونگرایی و توافق پذیر بالاتر از در حد متوسط می باشد.

   تفسیر :

   V : آزمودنی الف در شاخص گشودگی نمره بالایی کسب کرده است چنین افرادی کسب تجربه علاقمند هستند و از پدیده های جدید و متنوع لذت می برد. به اضافی خود خساری می باشد. و جزء تحسین کنندگان زیبایی هنر و طبیعت هستند.

   N : نمره پایین در شاخص نورتیزیم نشان از عدم ثبات هیجانی می باشد نمره پایین نشان از نگرانیهای بیش از حد در زندگی و آینده آزمودنی می باشد. فقدان اعتماد به نفس و عدم توانایی در مواجهه با اندکی از نشانه های چنین افرادی هست.

   C : نمره پایین در عامل C نشان از فقدان وجدان و سطح پایین از احساس گناه و لاابالی بودن فرد را نشان می دهد. چنین افرادی با جامعه به مشکل دارند و مقررات و قوانین را رعایت نمی کنند و مستعد ابتلا به اختلالات روانی چون شخصیت ضد اجتماعی می باشند.

   E : عامل برونگرایی کسب نمره بالتر از حد متوسط در این شاخص را نشان صمیمیت و عاطفی بودن خود در جامعه می باشد او می توانند مانند دیگر مردان در موقعیتهای ضروری قاطع باشد.

   A : نمرات بالا در این شاخص نشان از راست گویی و صادق بودن این افراد است نمره بالا در این شاخص نشان از سرسختی و یکدنده گی آزمودنی است.

  مورد ب : خانم 26 ساله مجرد در مصاحبه اولیه از مشکلات عاطفی فراوانی از خود نقل می کرد.

   در برای پرسشنامه شخصیت و عوامل پنجگانه در چهار شاخص C , A , O , E نمرات بالاتر از میانگین اخذ نموده و در مورد شاخص N پایین تر از میانگین نمره اخذ نموده است.

   همانگونه که ذکر شده اخذنمره پایین در شاخص N که نشان از عدم ثبات هیجانی می باشد. آزمودنی موجود به لحاظ مشکلات خانوادگی فراوانی ترک تحصیل و عضویت در گروهها باندها نشان از بی ثباتی هیجانی نامبرده می باشد که در مصاحبه انجام شده تجارت چون ابتلا به اعتیاد مصرف مضروبات را مطرح می نمود.

   در تفسیر هر دو آزمودنی در شرایط ازدواج و زندگی زناشویی مورد الف به لحاظ اخذ نمره در شاخص C نشان از سطح پایین از گناه از خود نشان می دهد ولی در دیگر شاخص ها به جز شاخص N که پایین تر از میانگین (بیش از یک انحراف معیار از میانگین) در زندگی زناشویی با مشکلاتی مواجه خواهد گردید.

   در موردب نیز با توجه به کسب نمره پایین از یک انحراف معیار از میانگین در شاخص N نشان از یک نوع بی ثباتی هیجانی در آزمودنی در زندگی زناشویی و شغل پیش بینی می گردد.

   آزمون 2 ) Staxi

   مورد الف )

   همانگونه که در پرسشنامه پنج عاملی نمرات آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت آزمودنی در خرده مقیاس خشم حالتی نمرات بالاتری از میانگین اخذ نموده در حالی که در خرده مقیاس خشم صفتی نمرات پایین تر از میانگین اخذ نموده است و همچنین در خرده مقیاس بروز خشم و کنترل نیز نمرات بالاتری از میانگین در مجموع اخذ نموده است.

   کسب نمره 12 در مقیاس F بالاتر از رتبه 75 درصدی و نیز کسب نمره پایین تر از رتبه 25 درصدی در مقیاس R , T چنین می توان فرض کرد از میانگین جامعه نیز فرد مذکور از سطح پایین تر از صفات خشم می باشد.

   پیش بینی می توان نمود که با توجه نمرات در حد میانگین در خرده مقیاس خشم حالتی و مقیاس بروز خشم و کنترل آن آزمودنی در زندگی زناشویی و یا ازدواج و مسایل بین فردی در حد نرمال باشد از لحاظ شغلی نیز بتواند در آینده با دست یافتن به یک شغل ثابت بتواند زندگی روزمره خود را با موفقیت سیری کند.

   مورد ب )

   در خرده مقیاس خشم صفت و کنترل و بروز خشم موردب نشان از قرار قرارگرفتن آزمودنی در حد نرمال بین رتبه درصدی 25 درصدی الی 75 درصدی می باشد. کسب نمرات بالاتر از حد 75 درصدی مقیاس خشم حالتی نشان از ئاکنش آزمودنی به موقعیتها می باشد.

   پیش بینی می گردد با توجه به نمرات در حد متوسط آزمودنی در 2 خرده مقیاس خشم صفت و میزان بروز کنترل خشم آزمودنی از زندگی زناشویی و موقعیت شغلی در حد میانگین و موفقی داشته باشد و لیکن کسب نمرات در خرده مقیاس خشم حالت بالاتر از حد رتبه 75 درصدی به موقعیتها و نیازهای فوری حساس می باشد.

   آزمون (بک) : BDI

   مورد ب :

   کسب نمره 23 در آزمون فوق نشان از سلامت عاطفی و روانی نسبتاً خوب آزمودنی است. ولی با توجه به نمرات کسب شده در شاخص N در NEO تا حدودی می توان پیش بینی کرد در صورت حوادث استرس زا و بحرانهای شدید در زندگی آینده آزمودنی احتمال ایجاد اختلالات روانی و عاطفی در آزمودنی به وجود آید. هرچند آزمودنی در نمرات Staxi و راتر و مخصوصاً در شاخص I راتر نمرات بالاتر از میانگین کسب کرده است. ولی با بررسی کلی می توان در صورت بروز مشکلات عاطفی احتمال اختلال در زندگی زناشویی و شغلی در آزمودنی ایجاد گردد.

   آزمون بک : BID

   مورد الف :

   با توجه به کسب نمره 17 در آزمون بک آزمودنی در زندگی زناشویی و شغلی با بررسی کلیه نمرات آزمونها از حد بهینه و بالاتر از نرمال می باشد.

   با توجه به نمره بالا E در NEO و I در آزمون راتر و نیز کسب نمره 17 در آزمون BDI و نیز نمرات در حد متوسط STAXI2 در بررسی کلی و مصاحبه انجام شده توانایی آزمودنی در مواجهه با بحرانهای زندگی و مشکلات زناشویی در آینده بالاتر از حد متوسط پیش بینی می شود.

   پرسشنامه

   آزمون راتر

   مورد ب :

   همانگونه که نمودار نشان می دهد آزمودنی در مقیاس کنترل درونی نمره 2 = 3 انحراف معیار از میانگین کسب کرده است ولی در شاخص C و نیز در شاخص P نمره نزدیک به میانگین کسب کرده است.

   با توجه به ارزیابی های گذشته و نیز پرسشنامه اجرا شده فوق با کسب نمره 3 انحراف معیار در منبع کنترل درونی می توان رضایت شغلی و زناشویی در زندگی آینده آزمودنی را پیش بینی کرد.

   آزمون کنترل راتر :

   همانگونه نمودار برای آزمودنی الف نشان می دهد آزمودنی از منبع کنترل درونی بالاتری قرار دارد و نیز در مورد افراد قدرتمند و شانس نیز نمره بالاتر از میانگین اخذ نموده است.

   تفسیر :

   پیش بینی می شود آزمودنی در زندگی زناشویی و شغلی به لحاظ کسب نمره بالاتر از میانگین و در منبع کنترل درونی با Z = 3 می تواند در زندگی خود دارای کنترل بالاتری باشد.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله آزمودنی 37 ساله مجرد و دارای سوابق کیفر ها

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله آزمودنی 37 ساله مجرد و دارای سوابق کیفر ها , مقاله در مورد تحقیق مقاله آزمودنی 37 ساله مجرد و دارای سوابق کیفر ها , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آزمودنی 37 ساله مجرد و دارای سوابق کیفر ها , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آزمودنی 37 ساله مجرد و دارای سوابق کیفر ها , تحقیق درباره تحقیق مقاله آزمودنی 37 ساله مجرد و دارای سوابق کیفر ها , مقاله درباره تحقیق مقاله آزمودنی 37 ساله مجرد و دارای سوابق کیفر ها , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آزمودنی 37 ساله مجرد و دارای سوابق کیفر ها , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آزمودنی 37 ساله مجرد و دارای سوابق کیفر ها , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله آزمودنی 37 ساله مجرد و دارای سوابق کیفر ها
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت