تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی

تعداد صفحات: 18 فرمت فایل: word کد فایل: 24935
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تاریخ
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی

  چکیده :

  جهت بررسی نقش و جایگاه اجتماعی زن در عصر ساسانی بر اساس مدارک و شواهد باستان شناسی ابتدا زنان را از دیدگاه متون مذهبی و تاریخی به دو گروه زنان اساطیری و تاریخی طبقه بندی می کنیم که زنان اساطیری شامل : امشاسپندان ، ایزد بانوان و دیو زنان است و زنان تاریخی شامل : زنان عادی و درباری می باشند.

  زنان درباری نیز خود دو گروه هستند : زنان درباری فرمانروا و فعال و زنان وابسته به دربار و برای ثابت نمودن جایگاه زنان در دوره ساسانی تجزیه و تحلیلی می کنیم به آثار و شواهدی که نقش زن در این دوره بر روی آنها کار شده یعنی روی حجاریها ، مهرها و سکه ها ، تزئینات و معماری ... .

  واژه های کلیدی :

  دوره ساسانی ، نقش و جایگاه زن ، زنان فرمانروا ، زنان عادی ، نقوش زن در حجاریها ، مهرها و سکه ها ، تزئینات و معماری.

   

  مقدمه :

  واژه زن اسم است از ریشه زی[1] به معنای زیستن ، زیرا ایرانیان زن را سرچشمه زندگی می دانسته اند. در زبان پهلوی زن[2] و در اوستا واژه های جنی[3] ، گنا و نائیریکا[4] را برابر با لفظ زن می دانند.در سانسکریت او را هم مرتبه با سیه بانو (اشه بانو) به معنی فروغ راستی و پارسایی می خوانند و در اساطیر ایرانی مشیاک نام نخستین زن است که به زبان تازی حوا گفته می شود. شناخت و موقعیت زن در فرهنگ های گوناگون با درک جهان اسطوره ای امکان پذیرتر می گردد، زیرا اسطوره شرح سرگذشت راست و مقدّسی است که در زمان ازلی رخ داده و بیان نمادین اینکه چگونه چیزی پدید آمده، هستی یافته و یا از میان خواهد رفت (امیرزاده ، 1379 : 11).

  زن همواره در طول تاریخ منشأ رشد و تکامل جوامع بشری بوده است. در بررسی تاریخ و تمدن های کهن شمار کثیری از اساطیر و آئین های مذهبی عهد باستان را در ارتباط با زن می بینیم و در باورهای مردمان نخستین زن به مثا به تمثیلی از قوه زائیدگی و تداوم بخش حیات مطرح بوده است. به عنوان نمونه در اساطیر ایران باستان، نماد آب ، باروری و حاصلخیزی آناهیتا است که به صورت زنی زیبا و مقتدر مجسم شده است. در تفکرات مردمان گذشته زن همانند زمین می تواند بارور شود و حاصلخیز گردد و این طرز تفکر تقدسی به زن بخشیده است و نتیجه آن الهه های باروری در طول هزاره ها به صورت های گوناگون می باشد. (شهریاری ، 1377 : 19)

  در واقع از نظر محققین روانشناسی اجتماعی ، همتایی و برابری تعداد ایزدان و امشاسپندان زن با ایزدان و امشاسپندان مرد در اساطیر ایران دارای اهمیت است.صفات و خصوصیاتی که به این نیروهای مجرد داده شده است جایگاه زن و نقش بسیار مهم او را در اسطوره های ایرانی بیان می کند و بدون شک این اندیشه تجسم عینی را نیز در فرهنگ دارا بوده است. (لاهیجی وکار ، 1371 : 48)

  در دوره نوسنگی که عصر انقلاب و نوسنگی نام گرفته ، زن به عنوان کاشف برزگری و موجد تحوّلات اقتصادی مطرح است در آثار بدست آمده از ادوار کهن ایران ، از تندیس های موسوم به الهه مادر مربوط به دوران پیش از تاریخ گرفته تا سکه های زنان فرمانروا در عهد ساسانی و توانایی زن در ایران باستان رو به رو می شویم. (علیزاده ، 1379 : 75)

  در این مقاله می خواهیم به نقش و جایگاه اجتماعی زن در عصر ساسانی براساس مدارک و شواهد باستان شناسی بپردازیم.بنابراین زنان را دیدگاه مذهبی و تاریخی عصر ساسانی به دو گروه تقسیم بندی می کنیم.

  1- زنان اساطیری که شامل : ایزد بانوان ، امشاسپندان و دیو زنان.

  2- زنان تاریخی که شامل : زنان دربار و زنان عادی.

  که زنان درباری نیز خود دو گروهند : 1- زنان درباری فرمانروا فعال 2- زنان وابسته به دربار.

  در آثار بدست آمده از دوره ماد و هخامنش اثر چندانی از حضور زن در تصاویر یافت نشده است و فقدان این امر نمی تواند دلیل بر بی اهمیتی زن در این دوره باشد و دلیل آن را در مسائل دیگری باید جست.

  در دوره اشکانی و ساسانی به علت گسترش روابط با دولت روم تحولی در این زمینه مواجه هستیم و آن وفور نقش و تصاویر زنان در آثار به جای مانده است ، در دوره ساسانی این تحولات به اوج خود می رسد به طوری که حضور زن در صحنه های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، دینی ، هندی و ... به تصویر کشیده شده است. (امیرزاده ، 1379 : 34)

  برای مطالعه در مورد زنان تاریخی ، از متون تاریخی و اسناد مکتوب دوره ساسانی استفاده می کنیم که شامل دو دسته اند :

  1- متون نگارشی مانند کتب و رساله ها

  2- سنگ نوشته ها و کتیبه ها و سکه ها و مهرها

  نوشته های تاریخی همزمان با عصر ساسانی ، و بعد از آن استاد معتبری هستند. سنگ نوشته ها و کتیبه ها و سکه ها و سایر مدارک باقی مانده نیز به اطلاعات ما از عصر ساسانی می افزایند ، با تکیه بر این مدارک زنان تاریخی عصر ساسانی را به دو دسته تقسیم می کنیم :

  1- زنان درباری ، که خود دو زیر مجموعه دارند :

  الف) زنان فرمانروا    ب) زنان وابسته به دربار

  2- زنان عادی

  زنان فرمانروا و فعال دوره ساسانی :

  1- پوراندخت : ملکه فرمانروا

  پوراندخت دختر خسرو پرویز بوده و مادرش مریم دختر قیصر روم بود. (مجمل التواریخ ، 1318 : 137). علت اینکه این بانو به پادشاهی می رسد ، احتمالاً فقدان نامزد مرد برای این امر بوده است. (ویسهوفر ، 1377 : 217) گویند روزی که به پادشاهی رسید گفت : «نیت خیر دارم و به عدالت فرمان می دهم. (طبری ، 1352 : 782) مورخین نوشته اند در زمان پادشاهی وی مردم در سایه عدالت زندگی می کردند و خداوند به روزگار وی رفاه بسیار به وجود آورده بود. (همان ، 783) طبق نوشته مورخین مدت فرمانروایی وی یکسال و چهار ماه بود ، اما سکه های به جای مانده از این بانو شاه ، نشانگر این اهمیت است که مدت فرمانروایی وی بیشتر از یکسال و چهار ماه و حدوداً سه سال بوده است و نام وی بر روی سکه هایش با نام پوراندخت نقر گردیده است. (آور زمانی ، 1375 : 30)

  2- آزرمی دخت : ملکه فرمانروا

  آزرمی دخت دختر خسرو پرویز و خواهر پوراندخت بود ولی مادرشان یکی نبوده است. (مجمل التواریخ ، 1318 : 154) «گویند وی یکی از زیباترین زنان پارسی بوده است و چون به پادشاهی رسید گفت : «روش ما همان است که خسرو پرویز پدر نیرومند ما داشت و هر که به خلاف ما رود خونش بریزیم.» (طبری ، 1352 : 873) در صورتی که پوراندخت خواهرش گفت نیت خیر دارم و به عدالت فرمان می دهم اما آزرمی دخت روش پدر را ادامه داد و این اختلاف پادشاهی این دو خواهر ناتنی بود.در زمان فرمانروایی وی فرخ هرمزد اسپهبد خراسان بود و خواستار آزرمی دخت شد ولی او به فرخ پیغام داد که روا نباشد ملکه زن کسی شود و من می دانم که این کار برای انجام و حاجت و رغبت خویش خواسته ای ، فلان شب پیش من آی و شب موعود فرا رسید و آزرمی دخت به نگهبان دستور داد که او را بکشند و پای کشان در میدان پایتخت افکند و صبحگاهان فرخ هر فرد را کشته دیدند ، رستم پسر فرخ هرمزد که در خراسان جانشین پدر بود چون از کشتن پدر آگاه شد با سپاه زیادی به مدائن رفت و چشمان آزرمی دخت را میل کشید و او را کشت. (همان ، 340) اما کریستین سن معتقد است که «کیفیت وفات آزرمی دخت معلوم نیست.» (کریستین سن ، 1372 : 96) وی بر روی سکه هایش تصویر پدرش ، یعنی خسرو دوم را نقش نموده ، برخلاف ملکه پوراندخت که نقش خود را روی سکه ها به تصویر می کشید و این نشانگر اختلاف خط مشی این دو خواهرات. همچنین نام وی بر روی سکه ها به صورت آزرمیک دخت نوشته شده است. (آور زمانی ، 1379 : 44) در سده سوم م. در کتیبه شاپور یکم در کعبه زرتشت ، نام تعدادی از این زنان درباری آمده است که از القاب و عناوین ممعازی برخوردار بودند. خاطره ایشان با روشن نمودن آتش به خاطر سعادت معنوی و شهرت ایشان پس از مرگ و حتی تقدیم گرامی داشته می شد. (ویسهوفر ، 1377 : 32) علاوه بر کتیبه فوق ، در نوشته های مورخین به طور پراکنده از زنان درباری نام برده شده است : 1- دینک  2- رودک یا روتک[5]  3- چشمک  4- میرود  5- آذر آناهیتا[6]  6- خوارانزیم و...

  زنان عادی :

  در متون تاریخی عصر ساسانی اعم از کتیبه ها و نوشته های مورخین از زنان عادی جامعه ساسانی چندان سخن به میان نیامده است. در وظایف و مشاغل زنان غیر درباری آمده است : زنان روستایی می بایست مراقب و پرستاری از دام ها و همچنین کارهای مزرعه را بدانند.دوشیزگان طبقه علمای دین ، می بایست رشتن ، بافتن و دوختن کمربند و سدره مقدس را بدانند ، زیرا این طبقه بود که مردمان زمانه را سدره پوش می کرد. (مظاهری ، 1373 : 50) آب آوردن کار زنان بوده است. (هدایت ، 1323 : 25) همچنین به آسیاب های خانگی و دستی اشاره شده که زنان به وسیله آنها غله را آرد می کرده اند و نه تنها برای مصرف خود ، بلکه برای فروش نان می پخته اند. (پیگلوسکایا ، 1367 : 98) هرچه به پایان دوره ساسانی نزدیک می شویم زن از جایگاه اجتماعی والاتری برخوردار می شود ؛ این تغییرات احتمالاً پس از خسرو اول (579 – 531) و در اثر تحولات اقتصادی رخ داده و در وضعیت زنان در جامعه ساسانی تغییرات مثبتی ایجاد نموده است. (امیرزاده ، 13 : 73)

  بررسی نقوش زن در حجاری های ساسانی :

  نقش برجسته های دوره ساسانی ، از جمله منابع مهم اطلاعاتی ما از این دوره هستند. این نقش ها که بر سینه کوه ها نقر گردیده است ، حامل پیام های پیروزی ، تاج ستانی ، صحنه های خانوادگی ، تفریحی و... شاهان و بزرگان ساسانی می باشد .این نقوش زمانی که با کتیبه توأم اند دارای ارزشی مضاعف می شوند و از هویت شخصیت های موجود در نقش را از پرده ابهام بیرون می آورند. (کریستین سن ، 1372 : 408) مجموعاً 33 نقش برجسته عصر ساسانی تاکنون شناسایی شده که در استان های فارس ، کرمانشاه ، آذربایجان غربی و تهران پراکنده اند. از مجموع این 33 نقش برجسته عصر ساسانی در تعداد محدودی از آنها نقش زن دیده می شود که در شناسایی و تعیین هویت آنها عقاید زیادی ایراد گردیده است.خصوصاٌ در انتساب آنها به خانواده سلطنتی. (امیرزاده ، 1379 : 68)

  نقوش برجسته ای که در آنها نقش زن به نمایش درآمده است عبارتند از :

  1- نقش زن در نقش برجسته اردشیر اول در نقش رجب

  2- نقش زن در نقش برجسته تنگ قندیل از دوره شاپور اول

  3- نقش زن در نقش برجسته دارابگرد

  4- نقش زن در نقش برجسته برم دلک

  5- نقش زن در نقش برجسته بهرام دوم در سر مشهد

  6- نقش زن در نقش برجسته بهرام دوم در نقش رستم

  7- نقش زن در نقش برجسته نرسی در نقش رستم

  8- نقش زن در نقش برجسته طاق بستان

  9- نقوش زنان در نقش برجسته طاق باستان

  به طور کلی زنان را از نقوش برجسته ای که مورد بررسی قرار گرفتند می توان به سه دسته تقسیم نمود :

  1- زنان درباری از قبیل نقش زن در نقش برجسته تنگ قندیل ، نقش رجب ، برم دلک.

  2- ایزد بانوان ، از قبیل نقش منسوب آناهیتا در نقش رستم و طاق بستان.

  3- سایر زنان : از قبیل نوازنده و دامشگر و خدمتگزار. (امیرزاده ، 1379 : 69)

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  آور زمانی ، فریدون ؛ 1375 ، بررسی و شناخت سکه های ساسانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

  امیرزاده گوغری ، مرجان ؛ 1379 ، پایگاه اجتماعی زن در دوره ساسانی بر اساس شواهد باستان شناسی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

  پیگلوسکایا ؛ 1346 ، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم ترجمه کریم کشاورز ، تهران انتشارات نصر

  شهریاری ، کیهان ؛ 1378 ، زن در اساطیر ایران و بین النهرین ، انتشارات فارس

  طبری ، ابوجریر ؛ 1352 ، تاریخ طبری ، ترجمه ابوالقاسم پاییزه ، تهران انتشارات بنیاد فرهنگ

  علیزاده ، عباس ؛ 1378 ، تئوری و عمل در باستان شناسی ، تهران انتشارات

  کریستین سن ، آرتور ؛ 1372 ، ایران در زمان ساسانیان ، ترجمه رشید یاسمی ، انتشارات دنیای کتاب

  گیریشمن ، رومن ؛ 1370 ، هنر ایران در دوران پارت ساسانی ترجمه بهرام فره وشی ، تهران انتشارات علمی فرهنگی.

  لاهیجی و کار ؛ 1371 ، شناخت هویت زن ایرانی ، تهران انتشارات روشن گران

  مظاهری ، علی اکبر ؛ 1373 ، خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلام ، تهران نشر قطره

  ویسهوفر ، یوزف ؛ 1377 ، ایران باستان ، ترجمه مرتضی ثاقب فر ، تهران انتشارات ققنوس

  هدایت ، صادق ؛ 1323 ، زندوهومویسن و کارنامه اردشیر بابکان ، تهران ، انتشارات کبیر.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی, مقاله در مورد تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی, تحقیق درباره تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی, مقاله درباره تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت