تحقیق مقاله سلول های بنیادی فولیکول مو

تعداد صفحات: 6 فرمت فایل: word کد فایل: 25088
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم پزشکی
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله سلول های بنیادی فولیکول مو

  سلولهای بنیادی فولیکول مو

  موی انسان دارای دو مرحله رشد سلولی میباشد مرحله آناژن و مرحله کاتاژن در طول مرحله آناژن سلولهای ماتریکس و سلولهای کراتینوسیت تمایز نیافته در منطقه بولبار تحت تاثیر مزانشیمال درم در پاپیلای ته فولیکول مو به سرعت تکثیر پیدا میکنند

  این عمل باعث بلند شدن مو میشود. قبلا اثبات شده است که منطقه بولبار فولیکول مو دارای سلولهای بنیادی میباشد. بخشهای پایینی فولیکول مو در طی فرایند کاتاژن دچار سیر قهقرایی میشود

  یکی از مشخصترین خصوصیات سلولهای بنیادی این میباشد که آنها دارای چرخه سلولی آهسته میباشند به کاربردن تیمیدین نشاندار میتواند باعث نشاندار کردن سلولهای بنیادی فولیکول مو شود و این سلولهای بنیادی بعد از نشاندار شدن به عنوان label retaining cell

  LRCs شناخته میشوند. در سال 1990 کوتسارلیس اثبات کرده است که این سلولها در منطقه Bulge موش وجود دارد.

  یک مطالعه دیگر اثبات کرده است که این ماده سلولهای این منطقه را برای مدت 14 ماه نشاندار میکند.

  The bulge region contains keratinocyte stem cells with a highly proliferative potential

  LRC یک روش متداول برای شناخت سلولهای بنیادی این منطقه میباشدآزمایشات مختلفی کولونوژنیک بودن این سلولهای بنیادی را اثبات کرده است این آزمایشات شامل CFE یا colony forming efficiency میباشد.

  Bulge cells are multipotent

  یک خصوصیات دیگر در مورد این سلولهای این میباشد که اینها multipotent میباشنددر تحت شرایط کشت خاص تمایز این سلولهای بنیادی به سمت سلول عصبی نشان داده شده است

  Isolation of enriched bulge cell population

  میکرو دیسکشن بر اساس مورفولوژی سلولهای فولیکول مو برای جداسازی این سلولهای بنیادی مورد استفاده قرار میگیرد. این تکنیک وقتگیر میباشد و خالص سازی سلولهای بنیادی قابل اطمینان نمیباشد.استفاده از مارکر سلولی برای خالص سازی این سلولهای بنیادی بسیار کارامد میباشد.کراتین 15 به طور مکرر توسط سلولهای bulge فولیکول مو بیان میباشد.آنتی بادی برخلاف کراتین 15 بیرونیترین لایه غلاف ریشهای خارجی را رنگ میکند.(outer root sheath

  این منطقه نزدیک عضله ارکتور پیلی مو قرار دارداین رنگ امیزی کمتر در قسمتهای پایین فولیکول مو شاهده میشود پس این رنگ امیزی روش مطمئنی برای خالص سازی این سلولهای بنیادی نمیباشد.بیان شدن CD34 یک مارکر دیگر این سلولها روش دیگری برای خالص سازی این سلولهای بنیادی در bulge فولیکول مو میباشد. این مارکر برای شناسایی این سلولها در انسان مفید نمیباشد.مشخص کردن مارکرهای سطحی در سلولهای بنیادی بولج انسان برای تحقیقات در مورد سلولهای بنیادی فولیکول مو انسان ضروری میباشد. خالص سازی این سلولهای بنیادی در انسان به روش:

  laser capture microdissection (LCM)

  صورت میگیرد.این روش شامل میکرو اری این سلولهای بنیادی و مقایسه این سلولها با 4 نوع سلول غیر بنیادی دیگر میباشد.دراین روش مارکرهای CD200 و CD59 دراین سلولها upregulate  میشد و مارکرهای CD24.CD34.CD71.CD146 در انها downregulate میشد.CD200 بهترین مارکر برای شناسایی سلولهای بنیادی فولیکول مو میباشد این سلولهای بنیادی به صورت:

  CD200hi24low34low71low146low

  مشخص میشوند.مارکر دیگری که در این سلولهای بنیادی بیان میشود مارکر:

  frizzled homolog 1 (FZD1)

  میباشد.

  The molecular signature of bulge cells

  دو دیدگاه مختلف 57 ژن overlap را در سلولهای bulge موش شناسایی کرده اند.این شامل ژنهای دخیل در فرایند تکثیر تمایز این سلولها مانند:

  Gas1 (growth arrest specific 1), Idb (inhibitor of DNA binding) genes, S100 genes and Tnc (tenascin C)

  میباشد.wnt و BMP دو مسیر داخل سلولی مهم در فولیکولهای مو میباشد.

  Gene                 mouse                        human

                             up                                                K15                       up

                               up                                            WIF1                     up

                              up                                              DKK3                   up

                               up                                            FZD (1 or 2)          up

                                up                                        TGFb2                  up

  CD200                  up                                    up

  CD34                   up                                   down

  LTBP2                 up                                    down

  CD71                    down                              down

  DIO2                      -                                       up

  ANGPTL2              -                                      up

   

  Bulge cell biology: from the bench to the clinic

  این سلولهای بنیادی میتواند منبع خوبی برای برای سلول درمانی بیماریهای جلدی باشند.یکی از مهمترین بیماریهای  استفاده از سلولهای بنیادی bulge در درمان بیماری alopecia میباشد.(43)در موش ساختن دوباره فولیکول مو با تولید درجا فولیکول مو انجام شده است(29)در این آزمایش اثبات شده است که که سلولهای bulge تشکیل فولیکولهایی را داده اند که وارد چرخه سلولی شدند.(13)چنین روشی در انسان هنوز انجام نشده است.انتقال ژن به سلولهای بنیادی bulge باعث میتواند در درمان بعضی بیماریهای مادرزادی موثر باشد به خاطر اینکه bulge cells توانایی ساکن شدن در اپیتلیوم بین فولیکولی را دارا میباشند انتقال ژن به درون این سلولها روش جدیدی در درمان بیماریهای ژنتیکی مانند:

  epidermolysis bullosa (EB)

  میباشد.این سلولهای بنیادی به نظر میرسد که نقش مهمی در تولید تومور داشنه باشند.این سلولهای بنیادی هرچند دارای سیکل سلولی آهسته میباشند اما این سلولهای بنیادی میتوانند جهش پیدا کرده و باعث ایجاد کارسینوما شوند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله سلول های بنیادی فولیکول مو

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله سلول های بنیادی فولیکول مو , مقاله در مورد تحقیق مقاله سلول های بنیادی فولیکول مو , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله سلول های بنیادی فولیکول مو , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله سلول های بنیادی فولیکول مو , تحقیق درباره تحقیق مقاله سلول های بنیادی فولیکول مو , مقاله درباره تحقیق مقاله سلول های بنیادی فولیکول مو , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله سلول های بنیادی فولیکول مو , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله سلول های بنیادی فولیکول مو , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله سلول های بنیادی فولیکول مو
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت