تحقیق مقاله CPFR

تعداد صفحات: 24 فرمت فایل: word کد فایل: 25215
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مدیریت
قیمت قدیم:۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله CPFR

   از CPFR  برای ارتقا قابلیت زنجیره عرضه، نظر کلی بر مفاهیم ، شاخصها و تحقق این قبیل شاخصها و عملکردها و راه حل های موجوداستفاده می شود.

              خلاصه:

  مردم با این نظر موافق هستند که اینترنت برای ادغام و کنترل زنجیره عرضه امروزه بسیار مهم است ، بسیاری از شرکتها خودشان سایت دارند، هر چند ، هنوز هم بسیاری از آنها واقعا نمی دانند که اینترنت چه مزایایی برای فرآیندها و عملکردهای آنها دارد . در راستای طرح های مشارکتی ، پیش بینی ها و تکمیل این قبیل طرح ها (CPFR ) شرکتها می توانند قابلیت و توانایی خود را از طریق تقاضای مشارکت و مطلع بودن از زنجیره تقاضای دوستان و همکاران خود ارتقا دهند . با توجه به CPFR، اعضا زنجیره عرضه می تواند برای تحقق کل زنجیره قابل تولید با توجه به زمانهای مقرر مشارکت دانسته باشند. در این حالت به گروههای دیگر کمک می کنند که بهتر بتواند تقاضاها را پیش بینی کنند ، و برنامه های مربوط به تولید را  به راحتی طراحی کنند، و در نتیجه در بخش توزیع و دریافت مواد به راحتی مشارکت دارند. تحقق CPFR هر چند کاری ساده و پیش پا افتاده نیست. این مقاله ، مهمترین مفاهیم، و استراتژی 9 مرحله ای تحقق فرآیندها و توصیف مشکلاتی که در تحقق CPFR و در نتیجه نتایج عملی و راه حلهای موجود در سطح بازار را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد.

  لغات کلیدی، طرحهای مشارکتی ، پیش بینی و تکمیل عملکردها CPFR ، مدیریت زنجیره عرضه.

  مقدمه:

  شرکتها می توانند سطح انعطاف پذیری را افزایش دهند و سطح مربوط به صورت موجودی را کاهش دهند، و از طریق برقراری ارتباط نزدیک با همکاران خود در بخش زنجیره عرضه فروش و خدمات کامپیوتری را افزایش دهند . این قبیل عملکردها بر پایه طرحهای مشارکتی، پیش بینی فرایند تکمیل عملکردها مطرح می شود و استراتژی اخیر تجاری توسط شرکتها به منظور یافتن بهترین راه برای به حداقل رساندن هزینه ها و ارتقا قابلیت شرکتها استفاده می شود.

  اخیراًَ ، اطلاعات بسیار کمی در بین شرکتها در بین یک زنجیره رد و بدل می شود. این مسئله اساساً ممکن است به خاطر عدم صحت در تقسیم و ارائه دادهای الکترونیکی صورت می گیرد، و یا ممکن است از طریق ایمیل و فاکس نیز انجام بگیرد. این روزها، هر چند، با استفاده بسیار زیاد از اینترنت ، ادغام شرکتها راحتتر، ارزانتر و موثقتر( مطمئن تر) انجام می شود.

  با توجه به بعد رقابتی ، شرکتها در حال حاضر از شبکه های جهانی برای انجام تجارت خود و ارتقا قابلیت کلی شرکتها و کارهای تجاری استفاده می کنند . آنها همچنین به این مسئله پی برده اند که رقابت یک شرکت در مقابل یک شرکت مدت زمان  زیادی طول نمی کشد، اما زنجیره عرضه در مقابل زنجیره عرضه مقاومت بیشتری دارد و بیشتر طول می کشد. به همین علت ، این قبیل شرکتها در حال حاضر بیشتر دادهای موثق را با هم گروهان خود مورد ارزیابی قرار می دهند . در حال حاضر پایگاههای حمایت کننده ای برای فلسفه جدیدی که با نام طرح های مشارکتی، پیش بینی و تحقق فرایند های مطرح شده ، تاسیس شده است.

  هدف این مقاله بررسی شاخص های اصلیCPFR است ، بعضی از این قبیل مفاهیم شامل بخش هایی از قبیل تحقق فرایند ها و مشکلات موجود، نتایج عملی و مزایایی است که با توجه به استفاده از CPFR مطرح شده است . این مقاله باید بعضی از ابهامات مربوط به این استراتژی جدید را روشن کند، این استراتژی تجاری جدید را به آن دسته از افرادی که با آن هنوز آشنا نشده اند معرفی کند.

  این تحقیق به صورت زیر طبقه بندی شده است:

  بخش بعد CPFR را تعریف کرده است. بخش3 روش 9 مرحله ای را برای تحققCPFR  معرفی کرده است. مهمترین موانع برای تحققCPFR  و نتایج عملی آن در بخش 4 نشان داده شده است. بخش 5 راه حل های CPFR  را در سطح بازار مطرح کرده است. بخش آخر این تحقیق را دسته بندی کرده است، و موضوعات جدید را برای مطالعات بعدی در این حوزه ارائه داده است.

  2.تعریف CPFR

  پیش بینی طرح های مشارکتی و تکمیل این قبیل طرحها می تواند به عنوان مجموعه ای از قوانین و روش هایی مطرح شود که توسط استانداردهای اقتصادی شرکت های اختیاری حمایت می شوند((VICS  اتحادیه ای در سال 1986 تاسیس شد و شرکت های بسیار زیادی در این اتحادیه با هم شروع به کار کردند، و هدف این اتحادیه ارتقا کارآیی زنجیرهای تقاضا به خصوص در بخش های مربوط به خرده فروشی بود که این قبیل عملکرد با توجه به پیشرفت استانداردها به منظور آسان کردن دسترسی به موارد اطلاعات مورد ارزیابی قرار گرفت.

  VICS برای اولین بار با توجه راه کارهای CPFR در سال1998 منتشرشد. از آن زمان به بعد،CPFR  به عنوان بهترین عملکرد تجارت با تجارت مطرح شد. در ماه نوامبر سال 2000 با توجه به GCI گروهی از طراحان و ناظران CPFR  راه کارهایی را به منظور تحقق CPFR  ارائه داده اند. اخیراً این قبیل اسناد برای چاپ دوم آماده شده اند ، که در ماه  ژوئن 2002 مطرح شدند.

  عملکرد اصلی CPFR این است که اطلاعات از نقطه و بخش فروش باید در بخش پیش بینی تقاضاها بررسی شود و همچنین در طرح های مشارکتی و در بخش توزیع و تحویل کالاها مورد ارزیابی قرار بگیرند. اینترنت باید شبکه ای برای توزیع اطلاعات در مورد پارامترهای مربوط به پیش بینی ها ، توسعه و ذخیره کالا و دیگر پارامترهای مربوطه باشد . این قبیل اطلاعات در زمان مناسبی بین شرکا، در بخش زنجیره عرضه تقسیم می شود و کار آیی و استفاده از جریان های نقدی را در شرکت های موجود ارتقا میدهد. هر چند این قبیل شرکتها در خلال زنجیره تولیدی خود با یکدیگر مشارکت می کنند.

  در طرح مشارکتی ، شرکتها فقط به دنبال تحقق کارآیی تجاری خود نیستند، بلکه کارهای رایجی را در مورد کاهش خسارتها و مناسب بودن هزینه ها و افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی انجام می دهند. بدین معناست که تمام زنجیره عرضه_ عرضه کنندگان_ شرکتها، کلی فروشان، توزیع کنندگان، خرده فروشان ، در این ادغام و تلفیق ضرورت ارائه محصول خوب و مناسب را به خوبی تشخیص می دهند، و همچنین از ضرورت ارائه محصول در زمان مناسب ، در راحتترین مکان به منظور دسترسی مشتری با توجه به کاهش هزینه ها و مشکلات و نوسانات اطلاع کافی دارند. ‘‘کار های جداگانه 1یا2 نفر از اعضای زنجیره به تنهایی به موفقیت ختم نمی شود، مگر در شرایطی که تمام زنجیره با هم در ارتباط باشند و در انجام فرآیندی با هم مشارکت داشته باشند.‘‘ این سخنان را مارکوایساک مدیر بخش صنعت جدید کالاهای مصرف کنندگان((CAMPOS  گفته است.

  اخیراً اختراعات و ابتکاراتی مطرح شدهاست که واقعاً نمی توانند نام مشارکت را به خود بگیرند، و در همین زمان ، چندین نویسنده نیاز مربوط به آنها را مطرح کرده اند. تام پیتر، نویسنده (در جستجوی بهترین) معتقد است که بقا یک شرکت بستگی به این مسئله دارد که چطور این شرکت با شرکای تجاری خود مشارکت داشته باشند. مایکل هامر، نویسنده ( مهندسی نوین) اینطور عنوان کرده است که شرکتها دیواری در بین ساختمان های خود می سازند، و دیوار بلند تری در مقابل مشتریان خود می سازند، شکل ((A1 را ببینید. طبق نظر او ، این قبیل عملکردها در بردارنده هزینه بالایی برای موسسه و شرکت مربوطه است.

  در شکل ((B1 اینترنت به منظور سفارش مشتریان استفاده شده است و جایگزین نامه نگاریها و مکاتبت قبلی و EDI  شده است. مزیت استفاده از اینترنت به منظور سفارش مشتریان این است که فرآیند سفارش سریعتر صورت می گیرد و شاید راحتتر نیز باشد، و تداوم آنها با توجه به خدمات مربوط به ارائه سفارشات به مشتریان مطرح می شود، این فرآیند خودش بیانگر قابلیت زنجیره عرضه است.

  بعد از اینکه این قبیل دیوارها برداشته شد، و بخش های داخلی و خارجی در بخش تجاری شروع به کار کردند، همانطور که در شکل((C1 نشان داده شده است. سوالی که مطرح می شود این است که ارزش و بهایی که من برای مشتریان و عرضه کنندگان خودم از طریق دسترسی آنها به شبکه های پیچیده فعالیت های شرکت می دهم چیست؟ و در نتیجه اطلاعاتی که تجارت داخلی مرا عنوان می کند چیست؟ این هنوز یک عملکرد مشارکتی نیست؟

  شکل 1: چرا مشارکت نیست. ((A عدم مشارکت. ((B اینترنت جایگزین مکالمه و EDI  شده است ((C سفارش از طریق اینترنت جایگزین سفارش از طریق مکاتبه و EDI  شده است. ((Dسیستم طراحی ، تجارت با تجارت.

  شکل 1: مشارکت چیست؟( بر پایه VICS،2001 ).

  اخیراً تغییراتی در تقاضا کالایی خاص با توجه به مرکز توزیع احساس شده است که اطلاعات را به شرکت (کارخانه) ارجاع میدهد، در نتیجه، اطلاعات به دست عرضه کنندگان کالاها می رسد . تمام این قبیل فرآیندها بر پایه عملکردها مربوط به سفارشات کالایی است که تمام فرآیند را زیر پوشش خود قرار می دهد( شامل تمام فرآیندها می شود.) . نظر مربوط  به CPFR این است که این قبیل اطلاعات برای تمام  افراد در این زنجیره در دسترس می باشد، و کمک می کند تا هر نوع تغییری را در بخش پیش بینی تقاضا قابل قبول باشد. با توجه به این اطلاعات، هر کسی باید مشارکت داشته باشد تا بتواند راه حلی مناسب و منطقی برای ارتقا فرآیندهای شخصی و عملکرد های مربوطه پیدا کند.

  اگر چه این مجموعه قوانین و عملکردها برای ایجاد  فرآیندهای تجاری آنطور که سازندگان ، خرده فروشان، و توزیع کنندگان در مورد تحقق موضوعات موجود با آن موافق هستند مناسب است، توسعه و پیشرفت طرح های اجرایی و فروش، تقسیم طرحها از طریق نقل و انتقالات الکترونیکی و کار گروهی داشتن به منظور ایجاد و تکمیل اطلاعات به روز در مورد فروش و پیش بینی  فروش کالا نیز در این بخش مطرح میشود، قابل قبول است. اجتماعات گروهی از طریق ادغام آسان و زیاد بین شرکتها در بخش زنجیره عرضه ایجاد می شود، و این اجازه را می دهد که هماهنگ بودن(سازگار بودن) طرحها از طریق تغییرات غیر قابل انتظار در تقاضا تحت تاثیر قرار بگیرد،(اغلب از طریق رقابت های ایجاد شده، تفاوت سیاست های فروش و دیگر عملکردهای سطح بازار که بر تقاضا تاثیر می گذارند ایجاد می شود).این عملکرد منجر به حداقل رسیدن هزینه مربوطه در طراحی مجدد عملکردها می شود. هر کسی این نظر را دارد که در این زنجیره برنده باشد ، یا حداقل، کمترین ضرر را بدهد، نه اینکه نه ببرد نه ضررش زیاد باشد. جدول 1 این قبیل عملکردها را به صورت خلاصه عنوان کرده است- آخرین مورد بر پایه CPFR مطرح شده است.

  جدول 1 ، ارزیابی اینترنت در تحقق تجارت مشارکتی.

                          شبکه مشارکتی          اینترنت B2C                  B2Bسیستم                      B2B سیستم

                                                              سیستم تحقق فرایند تحقق                   طراحی

  مزیت رقابتی  هیچ                             تکنیکی                       تکنیکی                           استرتژیک

  دوره رقابت    N/A                           فقط کوتاه مدت         زمان کم یا متوسط    زمان متوسط

  مشتقات                      بازار یابی                    کاهش هزینه ها        کاهش هزینه ها             حذف هزینه با   

                                      پیامهای بازاریابی       بازارهای جدید          (حتی با توجه به             همزمان سازی                                                                                                                   شبکه های گسترده)

  موانع                           هیچکدام                     کم: تکنولوژی            تکنولوژی و مردم        تکنولوژی

                                                                                      مردم               متوسط                           مردم

   

  2.1شاخص های عملکرد های کلیدی.

              شاخص های کلیدی عملکرد کلی ارتباط بین عرضه کنندگان، کارخانه، و کارخانه و خرده فروش را مورد ارزیابی قرار می دهد. به منظور تضمین موفقیت تحقق CPFR  لازم است که بخش هایی که در این عملکرد مشارکت دارند، برنامه توافقی خاصی را دنبال کنند و موضوعات یکسانی را مورد ارزیابی قرار دهند، در این حالت، شاخص های اجرایی برای مقایسه فرآیندهای در دست اجرا با موضوعاتی که قبلاً به مرحله اجرا درآمده اند نیز استفاده می شود.

  با توجه به ارتباط خاص طرح های تولیدی ، نواحی نظارتی و جدول زمان بندی ، راسمانو 6 شاخص کلیدی را مطرح کرد و تحقق و ارتقا را برای KPI در بخش رقابتی آتی مطرح کرد.(جدول2) . برای مثال ، سطح کیفیت رایج را نشان می دهد که 5 در صد است اما شرکتها باید هدفشان 5 دهم در صد باشد.

  جدول2: تمایلات مربوط به انتظارات مشتریان.

  KPI: کیفیت (درصد ضرر) . زمان تحویل ( ماه) . روز تحویل . مدت تحویل . هزینه ها.

              منبع: گرفته شده از RUSSMANO .

  حالا، با توجه به رابطه خاص با محاسبه تاثیراتCPFR ، بیشتر شاخص های اجرایی برای محاسبه قابلیت شرکتها در زنجیره به کار گرفته می شوند و مربوط به عملکردهای زیر می باشد: کاهش سیاهه اموال. افزایش پیش بینی درست فرآیندها . ارتقا سطح خدمات . کاهش زمان مربوط و . افزایش فروش.

  بعداً در بخش 4 ، نتایج  آماری بیانگر تحقق و ارتقا کیفی KPL  برای شرکتهایی است که از CRFR استفاده کرده اند.

  3.طرح 9 مرحله ای.

  راه کارهای تحقق یافته CPFR فرآیندی 9 مرحله ای برای ارتقا و تحققCPFR عنوان کرده است . این مراحل به صورت زیر عنوان شده اند:

  1.ایجاد رابطه همکاری.

  2.ایجاد طرح ادغام تجاری.

  ایجاد پیش بینی مربوط به فروش.

  بیان انتظارات مربوط به پیش بینی فروش.

  بررسی مفاهیم مورد انتظار و مشارکت در این عملکردها.

  ایجاد عملکردی به منظور پیش بینی سفارشات.

  مشخص کردن انتظارات مربوط به پیش بینی سفارشات.

  بررسی مفاهیم مورد انتظار و مشارکت در این مفاهیم.

  ایجاد سفارش.

  مرحله 1و2 ، بخش طراحی را در نظر می گیرند، مرحله3 تا 6  ، بخش مربوط به پیش بینی عملکردها را عنوان می کنند، مرحله9 ، مرحله تکمیل عملکردها است، همانطور که در شکل 2 عنوان شده است.

  شکل 2 طرح فرآیندCPFR .

              4. موانع اصلی برای تحقق CPFR  و نتایج عملی آن.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله CPFR

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله CPFR, مقاله در مورد تحقیق مقاله CPFR, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله CPFR, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله CPFR, تحقیق درباره تحقیق مقاله CPFR, مقاله درباره تحقیق مقاله CPFR, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله CPFR, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله CPFR ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله CPFR
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت