تحقیق مقاله انتقالات کابل فیبرنوری

تعداد صفحات: 11 فرمت فایل: word کد فایل: 25446
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی الکترونیک
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله انتقالات کابل فیبرنوری

  انتقالات کابل فیبرنوری

  انتقالات کابل فیبرنوری،مشکل تداخل الکتریکی ونویز ندارندودر هرمحیطی می توانند به کار روند به علت پهنای باند زیاد وسرعت انتقال داده ها بسیار سریع است(انتقال فعلی تقریبا100 MBpSبا سرعتهای نمایشی تا بیشتراز1GbpS).آنها می توانند یک سیگنال (امواج نوری)راکیلومترها حمل نمایند.

  اندازه فیبر نوری معمولا با قطر مغزی،پوششی شیشیه ای وجلیقه فیبر بر حسب میکرون بیان می شود.

  مثلا:فیبر 50/125/250 بیانگرفیبری با قطر مغزی 50 میکرون،قطر (CLADING) 125میکرون وقطر جلیقه(COATING) 250میکرون می باشد. یک میکرون(U M) معادل یک میلیونیم متر است. برگه کاغذ معمعولی تقریبا 25 میکرون ضخامت دارد.

  5/1/4:انتخاب کابل کشی:

  برای تعیین نوع کابل کشی مورد نیاز،لازم است به سوالات زیر پاسخ دهید:

  1.سنگینی ترافیک شبکه،چگونه خواهدبود؟

  2.فواصل که کابل باید بپوشاند چیست؟

  3.بودجه تعیین شده برای کابل کشی چه میزان است؟

  4.نیازهای ایمنی شبکه کدامند؟

  5.گزینه های کابل کدامند؟

  کابل،بیشتر باید در مقابل نویز وتداخل الکتریکی حفاظت شود تادر مسیر طولانی تر وبا سرعت بالاتر،عمل نماید.اما توجه داشته باشید که بهترین،ایمنی بالا وفواصل دورتر،مستلزم صرف هزینه ی کابل کشی بیشتر است.

          فصل ششم

                             قرارداده ها

  6/1:پروتکل چیست وچگونه کار می کنند؟

  پروتکل ها ،قوانین وروالهایی برای ارتباطات هستند.وقتی چندین رایانه شبکه سازی می شوند قوانین وروالهای تکنیکی ها حاکم بر ارتباط ومحاوره انها،پروتکل ها نامیده می شود.

  3 نکته،مهم درمورد پروتکل ها در محیط شبکه وجود داردعبارتند از:

  پروتکلهای زیادی وجود دارند،انهااهداف مختلفی دارند و وظایف متفاوتی انجام می دهند.هر پروتکل محدودیتها ومزایای منحصر به خود را دارد.

  برخی پروتک ها در لایه های متفاوت OSI  کار می کنند.لایه ای که پروتکل در ان کار می کند،وظیفه انرا توضیح می دهد.

   مثلا پروتکلی که درلایه فیزیکی کارمی کند،به این معنا که پروتکل دران لایه اطمینان                    می دهدکه بسته داده هاازطریق کارت شبکه درکابل شبکه انتقال می یابد.

  چندین پروتکل ممکن است با یکدیگر کار کنندکه به عنوان پشته(STACK)یا رشته پروتکل ها شناخته می شوند.

    مراحل باید به ترتیب در هر رایانه انجام می شوند.در رایانه فرستنده،این مراحل باید از بالا به پایین ودر دستگاه گیرنده از پایین به بالا انجام شود.هر دو رایانه ی فرستنده و گیرنده،نیاز به انجام هر مرحله با روش یکسانی دارند به طوری که وقتی داده ها در یافت می شوند همان داده های ارسالی باشند.

  چناچه دورایانه در مرحله متناظری،روشی یکسانی نداشته باشند می توانند به طور موفقیت امیزی ارتباط برقرار نمایند.در چنین حالتی،با قرار دادن یک رابط نرم افزاری یا سخت افزاری سعی در تبدیل دو پروتکل به یکدیگر داریم.

  6/2:فرایند مقید سازی(BINDING):

  این فرایند،امکان انعطاف پذیری زیادی رادربرپاسازی شبکه فراهم می اورد.پروتکلهاو شبکه می تواند براساس نیازو ترکیب وهماهنگ گردند.

  مثلا: دو رشته پروتکل TCP/IP وIPX/SPX  می توانند به یک کارت شبکه مقیدBIND شوند.اگربیش از یک کارت شبکه در رایانه موجود باشند،پشته پروتکلها می توانندبه یک یادوکارت شبکه مقید گردد.

  ترتیب مقیدسازی،ترتیبی را تعیین می کند که سیستم عامل،برطبق ان پروتکل را اجرا می نماید.اگرچند پروتکل مقیدبه یک کارت شبکه وجودداشته باشد،این کارت،ترتیبی را که پروتکل طبق ان به منظور اتصال موفقیت امیز به کار می روند نشان می دهد. معمولا مقیدسازی،زمانی که سیستم عامل یا پروتکل نصب می گردداتفاق می افتد.

          فصل هفتم

          مودم چیست وتاریخچه مودم

  7/1:چگونگی عملکرد مودم ها:

  لغت مودم یک عبارت مخابراتی به کارگرفته شده برای وسایلی می باشدکه یک سیگنال ازیک کامپیوترتجاری رابه سیگنال تن(TONE)تبدیل می کندتا بتواند برروی رابط ارتباطی انتقال داده می شود. این لغت DEMODULATORوMODUL-

  ATOR می باشد.

  مدوله کردن یک سیگنال یعنی تبدیل ان ازیک وضعیت به وضعیت دیگر.

  بنابراین،وسیله DEMODULATOR وMODULATORیاMODEM یک تبدیل کننده سیکنال می باشد.

  لغت مودم در واقع یک لغت نسبتا جدیدی در مخابرات می باشد این وسایل قبلا به عنوان مجموعه داده ها شناخته می شوند. قبل از 1977،شرکت های انحصاری تلفن فراهم می شداستفاده می نمودند.

  پس ازبه اجرادراوردن یک قانون ازطرفFCEدرسال 1977،به اشخاص وشرکتهااجازه داده شد تا قطعات خود را به خطوط تلفن متصل کنند.تا به امروز، تمام مودم ها قانونPART 68مربوط به FCCرا باید رعایت کنند.

  7/2:استانداردهای مودم ITU-T:

  یکی از قوانین اساسی ارتباطات این است که اگر قرار است یک ارتباط خوبی وباکاری مناسب صورت گیرد باید تمام قوانین مربوط جهت این که وسایل ارتباط تمام قطعات فرایند ارتباط را به درستی به کار گیرند رعایت شوند.این قوانین در دنیای ارتباطات به عنوان پروتکلها واستانداردها شناخته می شوند.

  تعدادزیادی استاندارددرمحیط مودم وجوددارندکه اکثر انها به وسیله ITU-Tاستاندارد

  سازی شده اند.این استانداردها معمولا به عنوان استاردعای سری های Vشناخته می شوند.

  مانند:V.22:استانداردV.22یک مودم دو طرفه 1200BpSراتوضیح می دهدکه برای استفاده درمدارهای که خط استیجاری طراحی شده است.

  V.26:استانداردV.26یک مودم 2400Bpsیا1200BpSرا برای رسانه های غیر استیجاری مشخص می کند .

  V.27:استانداردV.27یک مودم4800BpSراتوضیح می دهدکه SHIF KEYIN-

  DIFFERENTIAL  PHASE استفاده می کندومی تواند درحالت یک طرفه یادو عمل می کند.

  هنگام باپیشرفتهای تکنولوژی مودموسرعت مودم نیزدوحال توسعه می باشد.تکنولوژی هایی مانندمودم های کابلی،(ADSL)واتصالهای بی سیم برای کاربران خانگی موجود می باشند که یک کامپیوتر نمی تواند فقط با متصل شدن به یک تلفن سیگنال ارسال کند.یک کامپیوتر از زبان دیجیتالی با سییگنالهای الکترونیکی استفاده می کند،درحالی که یک خط تلفن معمولی فقط می تواند پالس یا صوت انتقال دهد.کامپیوترشخصی به وسیله دیجتال به زبان دودویی صحبت می کند،که از کدهای (خاموش) 0 یااز کدهای (روشنی)1استفاده می کند.انتقال دیجیتالی همیشه در شکل دقیق خاموشی یا روشنی می باشد وضعیت میانی وجود ندارد.ازطرفی دیگر،انتقال انالوگی قدرت سیگنال وتغییرات چرخه ای (FREQUENCY)دائما در حال تغییر می باشد.

  برای فاصله های کوتاهتر،کابل های معمولی شبکه کافی می باشند.هنگامی که یک کامپیوتربرروی فاصله های طولانی تر نیاز به برقراری ارتباط باکامپیوتری دیگر دارد،شکل دیگری از رسانه های ارتباطی باید استفاده شود.منطقی ترین ومهیا ترین خط تلفن استاندارد می باشد.متاسفانه به طوری که به ان اشاره شد،نمی توانید از کامپیوتری که فقط زبان دیجیتالی را میداند بر روی رسانه ای که ارتباطات انالوگ را پشتیبانی می کنداستفاده کنید.برای هر دو کامپیوترمودمی دو انتهای خط وجود داشته باشد تا بتواندبا یکدیگر ارتباط برقرار کنند برای کامپیوتری که سیگنال و دیجیتالی ارسال می کند باید مومی داشته باشیدکه سیگنال را به سیگنال انالوگ تبدیل کند تا بروی خط تلفن ارسال شود ودر کامپیوتر دوم جهت دریافت وتبدیل سیگنال انالوگ خط تلفن بایدمودمی داشته باشید تا سیگنال را به سیگنال دیجتالی تبدیل کند.

  امکانات جدیدی برای توسعه شبکه ها واتصال به سایرین را فراهم می سازند.برای موفق وموجود بودن این تکنولوژی ها،پروتکلها واستانداردهای جدیدتر وبهتر باید قوانین مربوط به فرایند ارتباط را به اجرادر اورد.   

  انتقال اطلاعات به صورت دیجیتال

  انتقال اطلاعات به صورت انالوگ                                                                                                                               فصل هشتم   

       اینترنت


  فهرست منابع

  نام کتاب:آشنایی با شبکه، مولف:مهندس مجیدمولایی، سال انتشار:1380

  چاپ:اول، ناشر:کتاب چاپ ونشرایران.

  نام کتاب:راهنمای جامع پیترنورتن برای استفاده از شبکه، مولف:پیترنورتن

  مترجم:محمد حسن مهدوی، سال انتشار:1379، چاپ:اول، چاپ:دوم، سال انتشار:1380، ناشر:انتشارات ناقوس.

  نام کتاب:شبکه هاچگونه کارمی کنند،مولف:فرانک درفلر،مترجم:مهندس حوریه شاه حسینی، سال انتشار:بهار1380،چاپ :اول،ناشرین:کتاب غزال

  نام کتاب:شبکه چیست، مولف:لس فرید، مترجم:زیبا احدی،سال انتشار:1378

  چاپ:دوم، ناشر:انتشارات سائس.

  استفاده ازاطلاعات:آقای مهندس داود شریفی

  8/1:نگرش اجمالی بر اینترنت:

  اینترنت،مجموعه ی جهانی ازشبکه ها،سرویس دهندگان ورایانه هاست که از مجموعه مشترکی از پروتکل هایارتباطی راه دوربرای اتصال انها به یکدیگراستفاده می کند.اینترنت،دسترسی جهانی به اطلاعات ومنابع راممکن می سازد.شما می توانیدبدون ترک دفتریامنزل خود،ازهر کشوری در جهان بازدید کنید.

  ذخایرعظیمی ازاطلاعات وجوددارندکه بسادگی ازدانشگاه ها،سازمانهای دولتی،نظامی، تجاری یا کتابخانه هاو...دسترسی قرار می گیرند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله انتقالات کابل فیبرنوری

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله انتقالات کابل فیبرنوری, مقاله در مورد تحقیق مقاله انتقالات کابل فیبرنوری, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله انتقالات کابل فیبرنوری, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله انتقالات کابل فیبرنوری, تحقیق درباره تحقیق مقاله انتقالات کابل فیبرنوری, مقاله درباره تحقیق مقاله انتقالات کابل فیبرنوری, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله انتقالات کابل فیبرنوری, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله انتقالات کابل فیبرنوری, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله انتقالات کابل فیبرنوری
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت