تحقیق مقاله چرخه حسابداری

تعداد صفحات: 52 فرمت فایل: word کد فایل: 25549
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حسابداری
قیمت قدیم:۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله چرخه حسابداری

  چرخه حسابداری

  مراحل حسابداری در طول دوره مالی

  سیستم حسابداری باید بطور منظم تمام اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه را اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و آثار اقتصادی آن را در صورتهای مالی تلخیص کند. فرایند حسابداری شامل یک سری مراحل پیاپی است که در هر دوره مالی تکرار می شود. این مراحل پیاپی را معمولا چرخه حسابداری، دوره عمل حسابداری و یا دوره پردازش اطلاعات حسابداری گویند.

  در این چرخه حسابداری مراحل 1 تا 4 بطور مستمر در طو دوره مالی و مراحل 5 تا 9 در پایان دوره مالی انجام می گیرد. این مراحل در چرخه حسابداری، امکان ترکیب و تلخیص معاملات و عملیات مالی را در دو گزارش مختصر و موجز یعنی ترازنامه و سود و زیان فراهم می کند.

  1.        جمع آوری اطلاعات مالی

  2.        تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی

  3.        ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه

  4.        انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

  5.        تهیه تراز آزمایشی

  6.        اصلاح حسابهای دفتر کل

  7.        تهیه صورتهای مالی

  8.        بستن حسابهای موقت

  9.        تهیه تراز آزمایشی  اختتامی

   

  مرحله اول_ جمع آوری اطلاعات مالی

  در یک سیستم حسابداری باید امکان جمع آوری اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی جهت ثبت در دفاتر وجود داشته باشد. این اطلاعات از روی اسناد و مدارک اولیه مربوط به معاملات و عملیات مالی    جمع آوری می گردد. غالب رویدادهای مالی از معاملات بین موسسه با اشخاص دیگر ناشی می شود که اطلاعات مربوط به آن در اسناد و مدارک مثبته نظیر فاکتور خرید و فاکتور فروش منعکس است. بر خی دیگر از رویدادهای مالی از عملیات داخلی یک سازمان ناشی و اطلاعات مربوط به آن در اسناد و مدارک داخلی مانند کاربرگ تحویل کالا از انبار و اسناد مربوط به اصلاح حسابها، درج می شود.

  اسناد و مدارک اولیه مربوط به معاملات و عملیات مالی اهمییت زیادی دارند چون:

  ·          اطلاعات لازم را برای تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی و ثبت در دفتر روزنامه فراهم میکنند.

  ·          مدارک عینی هستند که امکان اثبات معاملات و عملیات مالی را در آینده فراهم می نمایند.

  از این رو این گونه اسناد و مدارک برای مراجعات و رسیدگیهای بعدی بایگانی و نگهداری می شوند.

  مرحله دوم_ تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی

  این تجزیه و تحلیل بر اساس اطلاعات منعکس در اسناد و مدارک اولیه صورت می گیرد.در این مرحله        به منظور انعکاس معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه باید تصمیم گیری شود که چه حساب یا حسابهایی بدهکار و چه حساب یا حسابهایی بستانکار می شوند.

  مرحله سوم _ ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه

  در این مرحله، اطلاعات منعکس در اسناد و مدارک مربوط به معاملات و عملیات مالی بر حسب تاثیری که بر معادله حسابداری ( معادله تراز نامه) دارند تجزیه و تحلیل و سپس در دفتر روزنامه ثبت می شوند.

  نکته: در تاریخ ثبت معاملات و عملیات مالی، در ستون عطف دفتر روزنامه چیزی نوشته نمی شود. بلکه هنگامی که اقلام بدهکار و بستانکار به حسابهای مربوط در دفتر کل انتقال می یابد، همزمان شماره این حسابها در ستون عطف دفتر روزنامه و شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف دفتر کل نوشته  می شود.

  مرحله چهارم _ انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل:

  پس از ثبت اولیه معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه مرحله بعدی که طی یک دوره مالی انجام      می شود. انتقال اطلاعات به دفتر کل است. انتقال مبالغ از دفتر روزنامه به دفتر کل به طبقه بندی اطلاعات در حسابها منجر می شود که مطابق طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی است.

  در هر موسسه، تجزیه و تحلیل معاملات و نوشتن دفتر روزنامه معمولا بر اساس فهرست حسابهای      دفتر کل انجام می شود. فهرست حسابها شامل عنوان و شماره تمام حسابهای دفتر کل است.

  شرکت .....

  فهرست حسابها

  دارایی                                                          درآمد

  11   بانک                                                      41  در آمد حق الزحمه خدمات

   12  بدهکاران

  13  حق الزحمه در یافتی

  .

  .

  .

  بدهی                                                           هزینه ها

  21     بستانکاران                                                       51  هزینه اجاره

  22     اسناد پرداختنی                                               52 هزینه دستمزد    

  23     هزینه آب و برق پرداختنی                                  53  هزینه تبلیغات

  .                                                                   .

  .                                                                   .                           

  .                                                                   .

  حق مالی صاحب سرمایه

  31     سرمایه آقای ..

  32     برداشت آقای ..

  33     خلاصه سود و زیان

  مرحله پنجم _ تهیه تراز آزمایشی

  یکی از وسایلی که حسابداران برای آزمون صحت مدارک مالی مورد استفاده قرار می دهند تراز آزمایشی است. تهیه تراز آزمایشی به حسابداران امکان می دهد که از تساوی جمع مانده های بدهکار و جمع مانده های بستانکار دفتر کل، مطمئن شوند.برای آن که بتوان تراز آزمایشی تهیه کرد، باید معاملات و عملیات مالی یک دوره، کلا از دفتر روزنامه به حسابهای دفتر کل منتقل شده باشد. آخرین تراز آزمایشی که قبل از ثبت اقلام اصلاحی پایان سال تهیه می شود را تراز آزمایشی اصلاح نشده (unadjusted trial balance) گویند. تراز آزمایشی اصلاح نشده دو هدف کلی زیر را تامین می کند:

  1.       اثبات تساوی اقلام بدهکار و بستانکار

  2.       فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تهیه کاربرگ و ثبتهای اصلاحی پایان سال

   بعد از این که تراز آزمایشی اصلاح نشده تنظیم شد، مراحل بعدی چرخه حسابداری ادامه می یابد.

  تعمیرگاه دقیق

                                                  ترازآزمایشی

                                                  29 اسفند ..13

  نام جساب

  مانده بدهکار

  مانده بستانکار

  بانک

  بدهکاران

  موجمودی ملزومات و قطعات

  بستانکاران

  اسناد پرداختنی

  سرمایه

  100000

  2500

  5000

   

  2500

  5000

  100000

  جمع

  107500

  107500

  منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)چیست؟

  حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و  فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و باتجزیهو تحلیل گزارشهاو بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.

  اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست؟

  در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیارمهم در اختیار میریت میباشد تا مدیران را در برنامه ریزی ، کنترل ونظارت وبررسی نتایج فعالیتها، یاری نماید.
  مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی ،بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را برروی هزینه های مواد ،دستمزد و و سایر هزینه های تولید اعمال می کند.
  مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشنددر تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایرتصمیم گیریها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهندشد .
  به عنوان مثال فرض کنید در صورتی که هدف تغییر نوع محصول تولید شده یا افزایش تولید باشد باید اطلاعات دقیقی از هزینه تولید وجود داشته باشد تا بتوان تصمیم گرفت که اگر ماشین آلات جدید خریداری شوند مقرون به صرفه است و یا ماشین آلات تعویض شوندو یا اینکه ماشین آلات اجاره گرفته شوند و یا بهتر است حقوق پرسنل افزایش داده شود ویا باید مقدار پرسنل افزایش داده شودو بسیاری از انواع تصمیمات مدیریت درموارد مشابه فوق الذکر مشروط بر اطلاعات حسابداری بهای تمام شده می باشد .

  کاربرد حسابداری بهای تمام شده چیست؟

  گاهی تصور می شود کابرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می باشد هرچند شاید مشهورترین کاربردآن در این جهت باشدولی سایر موسسات نیز از حسابداری بهای تمام شده بهره برده و از روشهای حسابداری بهی تمام شده در بانکها ، شرکتهای بیمه ، عمده فروشیها، شرکتهای حمل ونقل ،شرکتهای هواپیمایی ،دانشگاههاو بیمارستانها در جهت کارایی بیشتر استفا ده می گردد.
  بعنوان مثال در یک بیمارستان کنترل هزینه ها و تعیین بهای تمام شده هزینه های بستری شدن و درمان یک بیمار ، با استفاده از حسابداری بهای تمام شده صورت می پذیرد و موادمصرفی ، دستمزد پزشک وسایر هزینه های مرتبط شناسایی و ثبت کنترل می گردندتا بهای تمام شده مشخص شود . یا شرکتهای حمل و نقل سعی در محاسبه و تعیین هزینه حمل بهای تمام شده حمل یک کیلوکالا و یکنفر مسافر را دارند .

  مقایسه جایگاه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در موسسات تولیدی
  حسابداری مالی در موسسات وظیفه تهیه گزارش وضعیت مالی و در واقع صورت سود و زیان ، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد را به عهده دارد و بیان می کند که در طول دوره مالی چه نتایجی حاصل شده است اما حسابداری بهای تمام شده در کنار حسابداری مالی گزارشاتی ازجزئیات تولید و مراکز ایجاد هزینه ارائه می دهد و به صورت دقیق تر مقدار مصرف مواد ، میزان تولید، ساعات کار انجام شده وهزینه های سایر عوامل تولید را در اختیار مدیریت قرارمیدهد تا بر اساس این اطلاعات و گزارشات مدیریت تصمیم گیری ،کنترلو برنامه ریزی کند.باید بدانید واحد حسابداری مالی و واحد حسابداری بهای تمام شده تحت نظر مدیر مالی می باشند و در واقع واحد حسابداری مالی و واحد حسابداری بهای تمام شده بازوان مدیریت مالی می باشند.
  اشاره شد که حسابداری بهای تمام شده گزارشاتی از جزئیات تولید و مراکز هزینه و عوامل ایجاد کننده هزینه در اختیار مدیریت قرار می دهد و با توجه به اینکه سعی  در تعیین بهای تمام شده تولید یک واحد کالا در هر یک از مراحل ساخت را دارد به آن حسابداری بهای تمام شده می گویند و به نظر می رسد اولین گزارشی را که یک حسابدار صنعتی باید تهیه کند جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته باشد.
  جدول بهای تمام شده کالای فروش در واقع همان چرخه یا شکل کلی حسابداری صنعتی میباشد که به صورت گزارش ارائه می شود .این جدول از 5 بخش تشکیل شده است :
  1- بخش مواد مستقیم که اطلاعاتی در ارتباط با مواد مصرف شده ارائه می دهد .
  2- بخش دستمزد مستقیم که اطلاعاتی را در ارتباط  هزینه حقوق کارگران خط تولید ارائه می دهد.
  3-بخش هزینه های سربار تولید که اطلاعاتی را درارتباط با سایر هزینه های تولید ارائه می دهد.
  4- بخش کالای در جریان ساخت.
  5- بخش کالای ساخته شده.
  ملاحظه می کنید برای تهیه اولین گزارش حسابداری صنعتی با مفاهیم و اصطلاحات جدیدی همچون مواد مستقیم ،دستمزد مستقیم ،سر بارو سایر موارد مواجه خواهید شدهر چند اصول حسابداری صنعتی با حسابداری مقدماتی وتکمیلی که فرا گرفتید یکسان می باشد ولیکن برای فراگیری حسابداری صنعتی لازم است ابتدا با مفاهیم حسابداری صنعتی و طبقه بندی هزینه ها در حسابداری صنعتی آشنا شوید که در ادامه آنها را بررسی خواهیم نمود و سپس مباحث حسابداری صنعتی را به صورت تخصصی تر مطرح خواهیم کرد.
  طبقه بندی هزینه ها  چگونه است ؟
  هرینه ها در حسابداری صنعتی از دیدگاههای متفاوتی طبقه بندی شده اند.به شکل زیر که خلاصه طبقه بندی هزینه ها را نشان میدهد توجه کنید تا در ادامه آنها را به صورت کلی تر بررسی نمائیم .
  هزینه ها به 3 طبقه تقسیم می شوندو هر طبقه بندی خود به گروههایی تقسیم خواهد شد.
  1- طبقه بندی طبیعی هزینه ها
  2- طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط آنها  با تولید محصول
  3- طبقه بندی هزینه ها  براساس ارتباط با حجم وتعداد تولید
  منظور از طبقه بندی طبیعی هزینه ها چیست؟
  در این طبقه بندی ابتدا هزینه ها به الف) هزینه ها ی ساخت (تولید )و ب ) هزینه های تجاری تفکیک خواهد شد
  الف-1) هزینه های ساخت
  هزینه هایی می باشند که در کارخانه ها جهت تولید کالا و محصول مصرف و ایجاد میشوند مانند مواد اولیه مصرفی ، هزینه دستمزد و سایر هزینه های تولید .
  ب -1) هزینه های تجاری
  هزینه هایی می باشند که برای ساخت محصول و در قسمت ساخت نشده بلکه در سایر بخشهامانند بخش اداری ، بخش توزیع و فروش ، سایر قسمتها ایجاد می شوند به طور معمول به هزینه های تجاری هزینه های تجاری هزینه های عملیاتی نیز گفته می شود .

  2- منظور از طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط آنها با تولید محصول چیست؟

  در حسابداری صنعتی ، هزینه ها بر اساس ارتباط با تولید به 2 گروه الف) مستقیم  ب) غیر مستقیم تقسیم می شوند.
  الف -2) هزینه های مستقیم
  همچنانکه مشخص می باشند که ارتباط مستقیم با تولید دارند و می توان آنها را در کالاهای تولید شده مشخص نمود یا به مرحله ای از ساخت یا سفارش تولید ارتباط داد. مشخص ترین این هزینه ها مواد اولیه و دستمزد مستقیم تولید می باشد . موادی که مستقیمادر تولید یک کالا نقش دارند مواد مستقیم تولید می باشند به عنوان مثال چوبی که در ساخت میز و صندلی ، چرمی که در ساخت کفش و یا شیری که در ساخت بستنی به کار می رود مواد مستقیم تولید می باشند و یا دستمزد کارگرانی که در خط تولید کار می کنند و در تولید کالا نقش دارند دستمزد مستقیم تولید محسوب می شود.
  ب – 2) هزینه های غیر مستقیم
  هزینه های غیر مستقیم هزینه هایی می باشند که در تولید محصول نقش اصلی رانداشته هر چند برای تولید محصول لازم اند و برای ساخت محصول ایجاد می شوند لیکن ارتباط مستقیمی با محصول ندارند این هزینه ها را به سادگی نمی توان به یک مرحله از ساخت و یا سفارش معین و مشخص ارتباط داد هر چند این هزینه ها در طی تولید صورت پذیرفته اند مانند هزینه های سوخت و برق مصرفی سالن و کارگاه تولید ، روغن مصرفی جهت ماشین آلات تولیدی و سایر موارد مشابه و یا حقوق و دستمزد غیر مستقیم پرداختی در جهت تولید مانند حقوق سر کارگران و یا نگهبانان که به عنوان هزینه های غیر مستقیم شناسایی می شوند و یا هزینه ی استهلاک ساختمان کارخانه ه نمی توان آن را به یک تولید مشخص مرتبط کرد نمونه های غیر مستقیم می باشند مواد غیر مستقیمی که در جهت تولید مصرف می شوند نیز می توانند به عنوان هزینه های غیر مستقیم تلقی می شوند موادی مانند چسب مصرفی در ساخت کفش و یا در ساخت میز و صندلی مواد غیر مستقیم تولید محسوب می شوند البته همچنانکه اشاره شد وجود این هزینه ها الزامی است ولی به دلیل نا چیز بودن و یا غیر الرامی بودن به یک محصول آنها را به عنوان غیر مستقیم شناسایی می کنند به هزینه ها ی غیر مسنقیم سربار ساخت یا سر بار تولید نیز گفته می شود .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله چرخه حسابداری

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  حسابداری مالی (صورتهای مالی تلفیقی)، یدالله تاریوردی

  اصول حسابداری - چارلز هورن گرن، مایکل رابینسون، والتر هریسون، ایرج نوروش (مترجم)، غلامرضا کرمی (مترجم)، فریما نوروش (ویراستار)

  حسابداری شرکت ها (1) - حسین شفیعی، غلامرضا صفارزاده، مهدی شهاب الدینی

  حسابداری شرکت ها (2) - مصطفی آقامحمدی، غلامرضا صفارزاده، تیمور جعفری نسب

  اصول حسابداری - فیلیپ فس، رولین نیس ونگر، مهدی تقوی (مترجم)، ایرج نیک نژاد (مترجم)

  حسابداری شرکتها - پرویز سعیدی، علی خامکی

  آزمونهای استخدامی تخصصی امور مالی، حسابداری و حسابرسی
  پدیدآورنده: هیات مولفان، جمشید واحدی (گردآورنده)
  ناشر: اسرار دانش - 19 خرداد، 1387

  مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای استانداردهای حسابرسی
  پدیدآورنده: کوروش امانی، احمد فاضلی
  ناشر: کیومرث - 16

  مرداد، 1387

  اصول حسابداری
  پدیدآورنده: فیلیپ فس، رولین نیس ونگر، مهدی تقوی (مترجم)، ایرج نیک نژاد مترجم
  ناشر: کتاب مهربان

  نشر - 22 آبان، 1386

  اصول حسابداری 3
  پدیدآورنده: سکینه غنیمی فرد
  ناشر: صابرین - 20

  مهر، 1384

  مروری جامع بر حسابداری مالی: براساس استانداردهای حسابداری ایران
  پدیدآورنده: ساسان مهرانی، محمد مرادی، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی
  ناشر: کتاب نو - 01 دی، 1387

  نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص
  پدیدآورنده: نظام الدین ملک آرایی (مترجم)، عباس ارباب سلیمانی (مترجم)
  ناشر: سازمان

  حسابرسی،

          I – حسابداری مالی سطح میانی

                    1- چستین ، لانی ، ریچارد ای فلاهرتی ، وملوین اوکانر؛ حسابداری میانه (1) ؛ترجمه
  ایرج نوروش وغلامرضا کرمی ؛ تهران , انتشارات کتاب نو , 1380 .           
  2- گودرزی ,مصطفی , وحبیب الله تیموری ؛ حسابداری وجوه نقد , سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ومطالبات ؛ نشریه شماره 70 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی , 1378 .

                    3- نظری , رضا ؛ حسابداری موجودی مواد وکالا ؛ نشریه شماره 80, تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1380 .

                    4- ملک آرایی , نظام الدین ؛ حسابداری اموال , ماشین آلات و تجهیزات ؛ نشیریه شماره 67 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1380.

                    5- اکبری , فضل الله , ومصطفی علی مدد ؛ حسابداری استهلاک ؛ نشریه شماره 90 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی , 1380 .

                    6- گودرزی , مصطفی , و حبیب الله تیموری ؛ حسابداری داراییهای نامشهود ومخارج انتقالی به دوره های آتی ؛ نشریه شماره 84 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی , 1380 .

                    7- تیموری , حبیب الله , ومصطفی گودرزی ؛ حسابداری بدهیهای جاری وبدهیهای احتمالی ؛ نشریه شماره 79 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1377 .

                    8- عالی ور , عزیز ؛ صورتهای مالی اساسی ؛ نشریه شماره 76 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1381.

                    9- نظری , رضا ؛ حسابداری شرکتهای سهامی ؛ نشریه شماره 94, تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1380.

                    10- نظری , رضا ؛ حسابداری سرمایه گذاری در سهام وسایر اوراق بهادار ؛نشریه شماره 117, تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی,1376 .

                    11- نویسی , فرشید , رضا نظری , وعزیز عالی ور ؛ تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات ؛ نشریه شماره 65, تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی,1381 .

                    12- ارباب سلیمانی , عباس , ونظام الدین ملک آرایی ؛ نحوه تهیه وتنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص ؛ نشریه شماره 66 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی,1381 .

                    13- عالی ور , عزیز ؛ صورت گردش وجوه نقد ؛ نشریه شماره 97 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1373 .

                    14- اکبری , فضل الله ؛ تجزیه وتحلیل صورتهای مالی ؛ نشریه شماره 129 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1378 .

                    15- کی سو ,دونالد ای , جری جی وی گانت ؛ حسابداری میانه ؛ ترجمه علی پارسائیان واحمد مدرس ؛ ج 1 ,تهران , انتشارات کتاب فرزانه , 1379 .

                    16-  کی سو ,دونالد ای , جری جی وی گانت ؛ پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری میانه ؛ ترجمه علی پارسائیان واحمد مدرس ؛ تهران , انتشارات ترمه , 1380 .

          II- حسابداری مالی سطح پیشرفته

                    1- همتی , حسن ؛ حسابداری پیشرفته ؛ ج 1 , تهران ,نشر بشارت,     13 .

                    2- همتی ,حسن ؛ حسابداری مالی پیشرفته ؛ ج 2 , تهران , نشر بشارت , 1382 .

                    3- شباهنگ , رضا ؛ حسابداری پیشرفته ؛ نشریه شماره 120 , ج 1 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1379 .

                    4- شباهنگ , رضا ؛ حسابداری پیشرفته ؛ نشریه شماره 144 , ج 2 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی,1380 .

                    5- حسابداری مالی پیشرفته ؛ ترجمه دکتر علی سعیدی ومجید عظیمی ؛بر اساس استانداردهای حسابداری- انتشارات کتاب نو- ایران- تهران 1386

          III- مباحث جاری حسابداری

                    1- علی مدد,مصطفی ,ونظام الدین ملک آرایی ؛ حسابداری قراردارهای پیمانکاری ؛ نشریه شماره 126 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1380 .

                    2- تیموری , حبیب الله ؛ حسابداری تغییر سطح قیمتها ؛ نشریه شماره 100 ,تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1377 .

                    3- همتی , حسن ؛ مباحث جاری در حسابداری ؛ تهران , انتشارات ترمه ,1382 .

          IV- منبع تکمیلی برای کلیه مباحث حسابداری مالی

  1-کمیته فنی سازمان حسابرسی ؛ اصول وضوابط حسابداری وحسابرسی :استانداردهای حسابداری ؛ نشریه شماره  , تهران , سازمان حسابرسی , 1385 .

  2-نوروش، ایرج، مروری جامع بر حسابداری مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، جلد اول، تهران , انتشارات نگاه دانش ,1385 .

  3- نوروش، ایرج، مروری جامع بر حسابداری مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، جلد دوم، تهران , انتشارات نگاه دانش ,1386 .

  ب – حسابداری صنعتی

          1-  عالی ور, عزیز ؛ حسابداری صنعتی ؛ نشریه شماره 158 ,ج 1 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1381 .

  2-  عالی ور, عزیز ؛ حسابداری صنعتی ؛ نشریه شماره 176 ,ج 2 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1381 .

          3- عالی ور, عزیز,ورضا شباهنگ  ؛ حسابداری صنعتی ,برنامه ریزی وکنترل ؛ نشریه شماره 82 ,ج 3 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1381 .

  ج – حسابرسی

          1- میگز , والتر بی , ودیگران ؛ اصول حسابرسی ؛ ترجمه عباس ارباب سلیمانی , ومحمود نفری ؛ نشریه شماره 87 , ج 1 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1381 .

          2- میگز , والتر بی , ودیگران ؛ اصول حسابرسی ؛ ترجمه عباس ارباب سلیمانی , ومحمود نفری ؛ نشریه شماره105 , ج 2 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1381 .

          3- کمیته فنی سازمان حسابرسی ؛ اصول وضوابط حسابداری وحسابرسی : استانداردهای حسابرسی ؛ نشریه شماره 124, تهران , کمیته فنی سازمان حسابرسی , 1377 .

  .

  د- ریاضیات

  1- رنجبران , هادی ؛ آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد , مدیریت و حسابداری :ریاضیات ؛ تهران , نشر کتاب دانشگاهی , 1380 .

  ه – آمار

          1- آذر , عادل , ومنصور مومنی ؛ آمار وکاربرد آن در مدیریت ؛ ج 1 ,تهران , انتشارات سمت , 1381 .

          2- آذر , عادل , ومنصور مومنی ؛ آمار وکاربرد آن در مدیریت ؛ ج 2  ,تهران , انتشارات سمت , 1381 .

          3- رنجبران , هادی ؛ آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد , مدیریت و حسابداری :آمار واحتمال  ؛ تهران , نشر کتاب دانشگاهی ,1382 .

  و – زبان تخصصی

  1- Kieso , Donald  E ,Jerry.Weygandt, Terry D.Warfield; Intermediate  Accounting ; Tenth Edition , Wiley ,2001.

  2- Baker , Richard E .,Valdean C . Lembke , Thomas E.King; Advanced Financial Accounting; Fifth Edition, Mc Graw Hill,2003.

  3- Arens, Alvin A.,James K. Loebbecke ; Auditing : An Integrated Approach ; Eighth Edition, Prentice Hall,2000.

  4-Barfield, Jesse T., Cecily A. Raiborn , Michael R. Kinney;Cost Accounting:Traditions and Innovations;Fourth Edition , South-Western,2001

  ز- منابع تکمیلی برای همه دروس

          1- نوروش , ایرج ,غلامرضا کرمی , و امیر محمودیان ؛ مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حسابداری همراه با پاسخهای تشریحی ؛ تهران , انتشارات نگاه دانش , 1381.

          2- نوروش, ایرج,غلامرضا کرمی, و امیرمحمودیان؛ مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی, حسابداری همراه با پاسخهای تشریحی؛ تهران , انتشارات کتاب نو, 1381.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله چرخه حسابداری, مقاله در مورد تحقیق مقاله چرخه حسابداری, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله چرخه حسابداری, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله چرخه حسابداری, تحقیق درباره تحقیق مقاله چرخه حسابداری, مقاله درباره تحقیق مقاله چرخه حسابداری, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله چرخه حسابداری, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله چرخه حسابداری, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله چرخه حسابداری
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت