تحقیق مقاله رایگان ماهِی تترا آب پاش Copeina arnoldi

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: word کد فایل: 4168
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: شیلات
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان ماهِی تترا آب پاش Copeina arnoldi

  ماهِی تترا آب پاش   Copeina arnoldi

   

  اندازه اِین ماهِی که بومی برزِیل است تا 7 سانتِیمتر می رسد .گاهِی ماهِی نر کمی بزرگتر است .در مقاِیسه با ساِیر انواع تتراها ، اِین ماهِی لاغرتر و کشِیده تر است .فلس ها نسبتا درشت و داراِی حاشِیه تِیره رنگ هستند .رنگ اِین ماهِی مخلوطِی از رنگهاِی قهوه اِی ، قرمز و زرد است که رنگهاِی تِیره در پشت و رنگ روشن در قسمت شکمی قرار دارند .باله هاِی مخرجِی و شکمی داراِی رنگ قرمز پراکنده بوده و لبه قسمت پایینِی باله دمی نِیز قرمز رنگ است .معمولا در پاِیه باله پشتِی ماهِی نر نقاط سفِید رنگ شفافِی وجود دارد که در ماهِی ماده برنگ قرمز دِیده می شوند .اِین ماهِی داراِی ویژگی تخم رِیزِی خاصِی است که آن را براِی نگهدارِی در آکوآریوم شهرت خاصِی بخشِیده است .تکثِیر آن در آکوآریوم نسبتا آسان و عملِی است .براِی اِین منظور ابتدا باید ِیک جفت ماهِی نر و ماده خوب و آماده تخم رِیزِی را جدا کرده و در آکوآریوم به حجم 40 لِیتر که عمق آب آن 16 تا 17 سانتِیمتر است قرار داد .درجه حرارت آب باید بِین 23 تا 24 درجه سانتِیگراد و پ – هاش آن در حد خنثِی باشد .در اِین موقع باید ماهی ها با غذاِی زنده مانند دافنِی ، آرتمیا و ِیا کرم خاکِی تکه تکه شده تغذِیه می شوند .در داخل آکوآریوم باید ِیک ورق شِیشه که به آن ماسه چسبِیده است طورِی قرار داده شود که با قسمت عقبِی آکوآریوم که به منبع نور نزدِیکتر است زاوِیه ملاِیمی بسازد .اِین ورقه شِیشه اِی باید حداقل 10 سانتِیمتر از سطح آب بالاتر باشد .تخم رِیزِی در فاصله 5 سانتِیمتر از سطح آن و بر روِی ورقه شِیشه اِی انجام می گِیرد .ماهِی ماده رسِیده نه تنها داراِی شکم متورم است بلکه با تاباندن نور بر روِی آن می توان تخمهاِی زرد رنگ را در داخل شکم آن مشاهده نمود .
  ماهِی نر ابتدا مکان مناسبِی را براِی تخم رِیزِی ماهِی ماده انتخاب کرده و ناگهان هر دو ماهِی در حالِیکه ِیکدِیگر را با باله هاِی خود نگه داشته اند به خارج از آب و در مجاورت نقطه انتخاب شده پرش می نماِیند .هر دو ماهِی با نوعِی عمل بادکش مانند باله ها حدود 10 ثانِیه در محل انتخاب شده مانده و توده اِی تخم ژله مانند که محتوِی حدود 10 عدد تخم است بوسِیله ماهِی ماده بر روِی ورقه شِیشه اِی گذاشته می شود .اِین کار چندِین بار و در مدت حدود ِیک ساعت انجام می شود .طبِیعتا در انجام اِین کار ، تخمها در هر بار تخم رِیزِی به وسِیله اسپرم ماهِی نر بارور می گردند .
  تخمها که در فاصله چند سانتِیمترِی سطح آب و در خارج آن و دور از دسترس ساِیر ماهی ها گذارده شده اند باید تا زمان خروج نوزادها همواره مرطوب نگهدارِی شوند .اِین کار وظِیفه ماهِی نر است که مراقبت کامل آنها را بعهده دارد .اِین حِیوان با ظرافت خاصِی هر 15 تا 20 دقِیقه ِیک بار زِیر تخمها آمده و با حرکات سرِیع باله دمی مقدارِی آب بر روِی تخمها می پاشد .بعد از 24 ساعت می توان جنِین را د ر داخل تخمها مشاهده نمود .لاروها 72 ساعت بعد از لقاح تخم از پوسته آن خارج شده و بلافاصله به داخل آکوآریوم افتاده و در کف آن و در پناهگاههایی که از تکه هاِی سنگ براِی آنها درست شده است پنهان می شوند .بعد از ِیک هفته می توان نوزادها را که به صورت گله اِی شنا می کنند در داخل آکوآریوم مشاهده کرد .باید بلافاصله پس از خروج نوزادها از پوسته تخم ، والدِین آنها از آکوآریوم خارج می شوند .تغذِیه نوزادها باید از کشت انفوزوئرها که در بخش غذا دهی به ماهیان درباره آن بحث شده، تامین گردد .بسته به شرایط غذایی 2 تا 5 هفته پس از تولد ، نوزادها شباهت کامل به والدِین خود را خواهند داشت .رشد ونمو آنها در صورت تامین غذاِی خوب نسبتا سرِیع است .
  از آنجا که اِین ماهِی عادت به بِیرون پرِیدن از آب دارد ، باید همواره بالاِی آکوآریوم پوشِیده باشد تا از بِیرون افتادن آن جلوگِیرِی شود .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان ماهِی تترا آب پاش Copeina arnoldi

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان ماهِی تترا آب پاش Copeina arnoldi, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان ماهِی تترا آب پاش Copeina arnoldi, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان ماهِی تترا آب پاش Copeina arnoldi, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان ماهِی تترا آب پاش Copeina arnoldi, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان ماهِی تترا آب پاش Copeina arnoldi, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان ماهِی تترا آب پاش Copeina arnoldi, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان ماهِی تترا آب پاش Copeina arnoldi, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان ماهِی تترا آب پاش Copeina arnoldi, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان ماهِی تترا آب پاش Copeina arnoldi
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت