تحقیق مقاله رایگان انواع گیاه های اکواریومی

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: word کد فایل: 4181
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: شیلات
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان انواع گیاه های اکواریومی

  انواع گیاه های اکواریومی

  نام گیاه: هیگروفیلا (HIGROPHILA)
  درکشورما: به سیوی معروف هستند
  درجه حرارت: 18 تا 30 درجه سانتی گراد

  نور : روشن

  نوع آب : سبک تا نیمه سنگین

  نگهداری: بسیار آسان
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  نام گیاه: کابومبا (cabomba)

  در کشور ما به آن (شیویدی)گفته میشود

  درجه حرارت 18تا28 درجه سانتیگراد

  نور: خیلی روشن

  نگهداری: نسبتا آسان
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  نام کیاه :کریپتو کورین(CRYPTOCORYNE)

  درکشور ما به (کیریپتون )معروف است

  دجه حرارت 18: تا 30 درجه سانتی گراد

  نور: متوسط

  نوع آب :سبک

  نگهداری :نه چندان آسان
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
  نام گیاه: والیسنریا ( vallisneria)

  در کشور ما به ان(گندمی )گفته میشود

  درجه حرارت:10تا30 درجه سانتیگراد

  نور: روشن

  نوع آب :نیمه سنگین

  نگهداری: بسیار آسان

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان انواع گیاه های اکواریومی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع گیاه های اکواریومی, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع گیاه های اکواریومی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع گیاه های اکواریومی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع گیاه های اکواریومی, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان انواع گیاه های اکواریومی, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان انواع گیاه های اکواریومی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع گیاه های اکواریومی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع گیاه های اکواریومی ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع گیاه های اکواریومی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت