تحقیق مقاله رایگان روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: word کد فایل: 4395
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی صنایع غذایی
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی

   

  روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی

   

   

  فهرست مطالب

   

  روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی

  مقدمه

  هدف

  تعریف

  اصول

  دستگاهها و وسایل لازم

  نمونه‏برداری

  روش کار

  بیان نتایج

  گزارش آزمون

   

   

  بسمه تعالی

  پیشگفتار

   استاندارد روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد و در ادویه و چاشنی که بوسیله کمیسیون فنی ادویه و چاشنی تهیه و تدوین شده در بیست و دومین کمیته ملی مواد خوراکی و فرآورده‏های کشاورزی مورخ 35/4/16 تصویب گردید . پس از تائید شورای عالی استاندارد و باستناد ماده یک ( قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه 1349) بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‏گردد .

   برای حفظ همگامی و همآهنگی با پیشرفت‏های ملی و جهانی صنایع و علوم استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

   بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود .

   در تهیه این استاندارد سعی بر آن بوده است که با توجه به نیازمندیهای خاص ایران حتی‏المقدور میان روشهای معمول در این کشور و استاندارد و روشهای متداول در کشورهای دیگر همآهنگی ایجاد شود .

   لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم استاندارد حاضر با استفاده از استاندارد زیر تهیه گردید .

  ISO recommendation R 941

  Spices and condiments

  Determination of cold water soluble extract

   

   

    روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی

    مقدمه :

   این استاندارد برای اکثر ادویه و چاشنی‏ها قابل استفاده است از لحاظ تعداد و تنوع این گونه محصولات در حالات خاص امکان دارد اصلاح این روش یا حتی انتخاب روش مناسب‏تری ضرورت پیدا کند .

   چنین اصلاحات در پیش نویس استاندارد مربوطه ذکر خواهد شد .

    1 هدف

   هدف از تدوین این استاندارد روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد برای ادویه و چاشنی می‏باشد .

    2 تعریف

   مقصود از عصاره محلول در آب سرد موادی است که بوسیله آب سرد تحت شرایط مشخصی استخراج می‏شود .

    3 اصول

   اساس کار مبتنی بر استخراج مواد بوسیله آب سرد , تصفیه , خشک کردن باقیمانده و وزن کردن آن است .

    4 دستگاهها و وسایل لازم

   وسائل معمولی آزمایشگاهی باضافه وسائل زیر :

   4 1 بالن ژوژه 100 میلی لیتری

   4 2 پیپت 50 میلی لیتری

   4 3 کپسول پهن پارسنگ شده

   4 4 گرمخانه تنظیم شده در 103±2 درجه سانتیگراد حرارت .

   4 5 حمام بخار

   4 6 کاغذ صافی با ظرافت متوسط

   4 7 ترازوی حساس آزمایشگاهی

    5 نمونه‏برداری

   نمونه‏برداری باید مطابق استاندارد شماره 512 ایران روشهای نمونه‏برداری از ادویه چاشنی انجام گیرد .

    6 روش کار

   6 1 آماده کردن نمونه : آماده کردن نمونه براساس استاندارد شماره 1727 خواهد بود .

   6 2 آزمونه : از نمونه تهیه شده مقدار 2 گرم را با تقریب 0/001 گرم وزن کنید .

   یادآوری 1 در این آزمون از آب مقطر یا آبی که به درجه خلوص آب مقطر نزدیک است استفاده کنید .

   6 3 تعیین مقدار : آزمونه را با مقدار کافی آب سرد به بالن ژوژه (4-1) منتقل کنید و تا حد نشانه با آب سرد پر کنید و در آنرا ببندید و آنرا تقریبا بمدت شش ساعت بفاصله هر 20 دقیقه بهم بزنید و آنگاه مدت 16 ساعت در جائی آرام و بدون هم زدن بماند .

   عصاره را از کاغذ صافی (4-6) عبور دهید و 50 میلی لیتر از محلول صاف شده را در کپسول کف پهن پارسنگ شده (4-3) بر روی حمام بخار (4-5) تبخیر کرده و سپس در گرمخانه (4-4) در حرارت 103±2 درجه سانتی گراد حرارت آنقدر قرار دهید تا بوزن ثابت برسد , وزن ثابت موقعی حاصل خواهد شد که با دو بار توزین متوالی هر دفعه پس از یک ساعت حرارت دیدن در گرمخانه تفاوت وزن حداکثر بیش از 0/002 گرم نشود .

    7 بیان نتایج

   درصد کل عصاره محلول در آب سرد در ادویه و چاشنی براساس ماده خشک از فرمول زیر محاسبه می‏شود .

    8 گزارش آزمون

   گزارش آزمون باید گویای روش بکار برده و نتیجه بدست آمده باشد و همچنین باید در آن از کلیه شرایط بکار رفته خارج از این استاندارد یاد شود و هر گونه شرایطی که احیانا در نتیجه آزمایش تاثیر داشته باشد بیان گردد .

   گزارش باید حاوی جزئیات مشخصات نمونه باشد .

   

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی

  فهرست:

   

  فهرست مطالب

   

  روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی

  مقدمه

  هدف

  تعریف

  اصول

  دستگاهها و وسایل لازم

  نمونه‏برداری

  روش کار

  بیان نتایج

  گزارش آزمون

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان روش اندازه‏گیری عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت