تحقیق مقاله مزایای نشر الکترونیکی

تعداد صفحات: 22 فرمت فایل: word کد فایل: 7238
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: کتابداری
قیمت قدیم:۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مزایای نشر الکترونیکی

  بسیاری از امتیازاتی که برای نشر الکترونیکی بر می شمارند ، صرفاً با مقایسه آن با نشر چاپی قابل درک است . وجود این امتیازات ، کاملاً نسبی هستند و به عواملی چون نرم افزار ، قالبهای ذخیره اطلاعات ، زیر ساختهای اطلاعاتی  ‚ و مانند بستگی دارد .

  « واریان » مزایای نشر الکترونیکی را در زیر چهار عنوان اصلی ، این چنین بر می شمارد ؛

  الف : صرفه جویی در فضای کتابخانه ها : کتابهای قرن گذشته امروز به راحتی قابل خواندن هستند ؛ اما دیسکهای فلاپی که ده سال قبل تهیه شده اند ممکن است امروز قابل خواندن نباشند . س در آرشیوهای الکترونیکی ، نیاز به تهیه پشتیبان از اطلاعات آنها داریم تا بنا به ضرورت و با استفاده از ابزار رابط تبدیل ، به رسانه جدید و قالب نو تبدیل شوند . همه این فعالیتها هزینه بر هستند – البته کتابخانه های سنتی همه هزینه بر هستند ؛ اما د رمجموع ، تردیدی نیست که کتابخانه های الکترونیکی هزینه های کتابخانه های سنتی را کاهش می دهند ، این موضوع به ویژه از بعد معضلات مربوط به گسترش فضای کتابخانه برای  مجموعه سازی و ذخیره مدارک ، قابل توجه است .

  ب .نظارت : نظارت بر استفاده از رسانه الکترونیکی بسییار آسانتر است . فرمهای باز خورد ، توجه به علائق کاربران ، و صرفه اقتصادی استفاده از رسانه الکترونیکی ، در تصمیم های مربوط به تهیه منابع و سیاستگذاری نشر تاثیردارند . ویژگی نظارت د رنشر الکترونیکی ، نوع ارتباط بین استفاده کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ناشر را دچار تحول می کند .

  ج . جستجو : جستجو در  رسانه الکترونیکی آسانتر و سریعتر است ؛ منابع از طریق فرامتن به سهولت قابل نمایش هستند .

  د . پشتیبانی : هزینه ذخیره و انتقال اطلاعات در رسانه الکترونیکی کم است و به همین دلیل ، پشتیبانی نیز سهل تر و کم هزینه تر است . همین نکته می تواند بر کیفیت ارتباط علمی تاثصیر مثبت بگذارد .

  عناوینی که « واریان » بدانها اشاره می کند ، گر چه به نوعی نسبتاً جامع بیانگر مزایای نشر در محیط الکترونیکی هستند ، اما برای درک بهتر و برای ملموس کردن این مزایا ، نیازمند بسط آنها هستیم . در یک جمع بندی کلی ، مزایای نشر الکترونیکی را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد :

  پس از انتشار ، سرعت انتقال در محیط الکترونیکی بسیار زیاد است ؛

  هزینه انتشار متون کمتر است ؛

  سرعت باز خورد مطالب بیشتر است ؛

  فرایند انتشار مراحل کوتاهتر و کم هزینه  تر است ؛

  دسترسی کاربران از نقاط دور ، آسان و سریعتر است ؛

  امکان مقایسه متون مشابه با سرعت بیشتر ، زمان و هزینه کمتر میسر است؛

  امکان پرهیز از دوباره کاری تسهیل می شود ؛ 

  کاوش در متون الکترونیکی از سرعت بالاییی برخوردار است ؛‌

  امکان تدوین و طبقه بندی منابع الکترونیکی د رحوزه های گوناگون علوم در حجم بالا و مقیاس وسیع ، و با سرعت اندک فراهم می گردد ؛‌

   امکان مباحثه و مذاکره د رباره مطالب منتشر شده ، به صورت همزمان (فردی و گروهی ) فراهم می گردد ؛

  پدید آورندگان میتوانند مستقیماً اقدام به  انتشار مطالب خود کنند ؛

  اشتراک منابع اطلاعاتی مفهوم وسیعتر و واقعی تری می یابد ؛

  قالب بندی متون و تغییر شکل آن به تناسب سلیقه کاربر امکان پذیر است ؛

  دسترسی به مفاهیم و موضوع های مرتبط د رحوزه های گوناگون فراهم می گردد ؛

  محدودیتهای چاپ مطالب ، بویژه مقالات علمی – که انتشار آنها در مجلات بسیار دشوار و مستلزم فرایند طولانی بود – از میان می رود ؛

  انحصارات – هر چند نه در سطح وسیع – کمرنگ تر می شود ؛

  برخی محدودیت های دسترسی به منابع اطلاعات – که د رنشر سنتی وجود دارد – از جمله محدودیت های زمانی و مکانی و وجود شرایط خاص ، رنگ می بازند ؛

  بازبینی ،  ویرایش و اصلاح مطالب ، آسانتر و سریعتر است ؛

  امکان استفاده از سایررسانه ها مانند صدا ، تصویر و فیلم ، همراه متون فراهم می شود .

  معایب نشر الکترونیکی

  معایب نشر الکترونیکی ، برخی ذاتی هستند و برخی دیگر – مانند مسائل مربوط به شیوه دسترسی کاربران – عارضی . از این رو روشن است که که این عوارض را با تمهیدات و روشهای مناسب می توان کاهش داد یا از میان برداشت . اما تا زمانی که این عوارض ، گریبانگیر طیف قابل توجهی از کاربران باشد ، نمی توان از آنها چشم پوشید :

  رعایت نکردن حقوق پدید آورندگان ؛

   نا کار آمدی موتورهای کاوش اینترنتی در بازیابی کامل و دقیق اطلاعات ؛

  عدم تسلط و مهارت کاربران در بازیابی اطلاعات ؛

  جابهجایی یا حذف سایتهای اطلاعات ، و خارج از دسترس شدن آنها ؛

  لزوم تهیه خارجی چاپی به منظور مطالعه متون – بویژه کتون طولانی ؛

  عدم اعتبار استنادهایی کخ به منابع علمی اینترنتی می شود و عدم اعتماد کافی از سوی مجامع علمی به این منابع ‌؛

  لزوم تدارک شرایط و ابزار مناسب – رایانه ، خط ارتباطی ،‌و نرم افزار کاربردی – برای دسترسی به اطلاعات ؛

  فاقد پاداش بودن انتشار الکترونیکی مقامات علمی – بر خلاف مقالات چاپ شده د رنشریات علمی ؛

  عدم رعایت کامل استانداردهای نشر الکترونیکی – مانند استانداردهای زبانی و قالب بندی اطلاعات – از سوی همه ناشران ؛

  فراگیر نشدن استفاده از اینترنت – و بالطبع منابع الکترونیکی آن – در سراسر جهان بویژه در کشورهای توسعه نیافته ؛

  محدودیت و تناقص های موجود در بین نشر آزاد مقالات و متون د راینترنت ، توام با چاپ آنها در نشریات متعارف ؛‌

  تردید در ماندگاری مطالب در محیط الکترونیکی ؛

  آنچه از مقایسه و از کنار هم گذاردن مزایا و معایب نشر الکترونیکی حاصل می شود این است که نشر الکترونیکی یک جایگزین مستقل و تمام عیار برای چاپ به شیوه معمول معمول و سنتی نیست و گمان نمی رود که در آینده نیز چنین بشود ، بلکه محیط الکترونیکی را باید یک امکان کمکی ، برای تسهیل کننده و مکمل محسوب کرد و از هرگونه مطلق گرایی د راین زمینه پرهیز نمود .

   

  روش های نشر الکترونیکی

  «ویتایلو » چهار روش اساسی د رحوزه نشر الکترونیکی کتاب را چنین دسته بندی می کند :

  1 . کتابفروشی اینترنتی :‌حرکت اولیه د رایجاد فروشگاههای مجازی کتاب انجام شد . نمونه برجسته این نوع بازار فروش کتاب « پایگاه وب آمازون » است . این پایگاه تا 40 درصد از هزینه خرید کتاب برای کاربران را کاهش میدهد .

  البته هزینه ها ی پستی ، اثر تخفیف مذکوررا از بین می برد .

   2. کتابهای الکترونیکی : آینده کتاب الکترونیکی امید بخش است . تولید کنندگان کتاب الکترونیکی و فروشندگان ، یک استراتژی را دنبال می کنند ،  استانداردهای این حوزه با ابداع روشهای نوین ، د رآینده نزدیک بهبود خواهد یافت .

  3. نشر دیجیتالی در چاپ مبتنی بر نیاز : د راین نوع نشر دو رگه ، اطلاعات تا زمان چاپ ، بصورت مجازی باقی می ماند . چاپ مبتنی بر نیاز با دو فرآیند تولید وتوزیع مرتبط است . این نوع نشر ، یک راه حل برای چاپ شمارگان کم برای مطالبی که قبلاً به دلیل هزینه زیاد فن آوری چاپ ، منتشر نشده اند ، فراهم می کند . مدل توزیع د راین نوع نشر ، کم و بیش دچار تغییر و تحول می شود .

  4 . نشر مستقیم در شبکه :‌ ببیشتر ناشران منتظر رواج و توسعه نشر الکترونیکی هستند تا پس از آن و بر اساس شرایط جدید ، ساختار سازمانی خود را متحول سازند و با وضعیت جدید نشر و توزیع الکترونیکی سازگار کنند . به هر حال برخی استراتژیهای قانع کننده مانند « دائره المعارف بریتانیکا » ، در این حوزه تعریف شده اند . کار « بریتانیکا » شیه کار رادیو تلویزیون است تا نشر .

  استانداردها

  بنا بر تعریف استاندارد در آغاز این فصل ، بیشتر استانداردهای طراحی وب و نشر الکترونیکی ،  استانداردهای وضع شده و توسعه یافته توسط شرکت ها و مؤسسات هستند . این «  استانداردهای شرکتی » در مواردی از حمایت مراکز و مؤسسات تخصصی دیگر برخوردارند . بدین لحاظ کلیه  استانداردهای این شرکتها نه ممکن و نه ضرورری است .

  برای کمک به صنعت نشر الکترونیکی ، مدل های ساده ای در دسترس نیست . این مدلها بر اساس موقعیت هر کشور از نظر زیر ساخت ها ، نیروی انسانی ، میزان تولید اطلاعات ، نیازهای متخصصان و بخشهای ذینفع ، جایگاه پژوهش ، وحجم انتشاراطلاعات ، متفاوت اند . 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مزایای نشر الکترونیکی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله مزایای نشر الکترونیکی, مقاله در مورد تحقیق مقاله مزایای نشر الکترونیکی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مزایای نشر الکترونیکی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مزایای نشر الکترونیکی, تحقیق درباره تحقیق مقاله مزایای نشر الکترونیکی, مقاله درباره تحقیق مقاله مزایای نشر الکترونیکی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مزایای نشر الکترونیکی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مزایای نشر الکترونیکی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله مزایای نشر الکترونیکی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت