تحقیق مقاله دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات عایق بندی ساختمان

تعداد صفحات: 7 فرمت فایل: word کد فایل: 8831
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی تاسیسات
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات عایق بندی ساختمان

  مقدمه :

  تلاش برای بهینه سازی و مصرف سوخت در ساختمانها از اهداف عمده بخش ساختمان و مسکن می‌باشد تمامی فعالیتهائیکه می توانند به نوعی در بهینه سازی مصرف سوخت موثر باشند از قبیل : عایقکاری حرارتی ساختمان ، عایقکاری تاسیسات مکانیکی ، استفاده از تجهیزات با راندمان بالا ، مصالح مرغوب (مانند پنجره‌های دوجداره) و طراحی مناسب در راستای جلوگیری از اتلاف انرژی‌ از اهم فعالیتهای مدیریت ساختمان می باشد .

  ضوابط  و دستورالعمل ها :

  تعریف به منظور عملکرد و بهره‌برداری مطلوب از یک ساختمان رعایت اصول و بکارگیری سیستم‌های موثر در یک ساختمان یکی از شاخص های اصلی محسوب می شود

  الف ضوابط و دستوالعمل خاص منطقه

  در این رابطه کلیه دستور العمل های اجرائی و ضوابط و مقررات در صدور پروانه های ساختمانی با در نظر گرفتن موارد مشروحه ذیل به عنوان پیوست نیز بایستی مدنظر و رعایت قرار گیرند .

  ۱-۱- رعایت نماهای متناسب و همگون و هماهنگ با شرایط اقلیمی منطقه و زیباسازی هر محله در ناحیه شهری .

  ۱-۲- رعایت الگوهای معماری تعیین شده درخصوص سقفهای شیبدار در شهرکهای تعریف شده .

  ۱-۳- پوشش مشبک (دیوار حائل و مقاوم) و زیبا در مقابل کولرهائیکه در تراس نصب می شوند .

  ۱-۴- پوشش اطراف کانالهای کولر در بام ساختمانها با عایق حرارتی و مصالح ساختمانی ضرورت دارد .

  ۱-۵- اجراء‌سیستم ‌لوله ‌کشی دوگانه (جدا‌سازی آب ‌شرب ‌از آب غیرشرب) در سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه ها واحدهای ساختمانی به منظور صرفه جویی لازمه .

  ۱-۶- رعایت ضوابط و اجراء تونل های تاسیسات شهری براساس ضوابط تعریف شده به منظور استفاده بهینه و ایمنی از سیستم های : برق رسانی ، تلفن و ارتباطات ، آب خام (آتش‌نشانی و مصرف غیرشرب) و آب شرب به منظور ایمن سازی معبرهای ترددی شهرکها و محله ها و جلوگیری از تخریب خیابان می باشد .

  ۱-۷- اجراء لوله‌های فاضلاب (عدم استفاده از چاه‌های جذبی)و هدایت خطوط لوله‌های فاضلاب فرعی به خطوط اصلی دفع فاضلاب به تصفیه خانه مرکزی منطقه ضروری می باشد.

  ۱-۸- رعایت مقررات و ضوابط اصول ایمنی و حریم های تعریف شده شرکتهای : گاز ، آب و فاضلاب، برق و .. بایستی مدنظر قرار گیرند .

  ۱-۹- استفاده از آب غیرشرب جهت مصارف فضای سبز و سرویس های بهداشتی و تاسیساتی واحدهای ساختمانی و همچنین استفاده از مخازن آب خام ذخیره شده جهت آتش نشانی در موارد فوق الذکر به منظور جلوگیری از رکورد و غیرفعال شده سیستمهای آتش نشانی در هر محله از شهرکها مورد نظر است .

  ۱-۱۰- اجراء موتورخانه مرکزی جهت یک یا چند بلوک به منظور صرفه جوئی اقتصادی و فنی در مجموعه های ساختمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .

  ب ضوابط و دستوالعمل عمومی و کلی

  در این رابطه رعایت کلیه دستورالعملها و ضوابط کلی مندرج در کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان نشریه ۱۲۸ و آئین نامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در زمینه های تاسیساتی و ساختمانی و بالاخص مطالب مهم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام گردیده است بایستی به طور خاص و عام در کلیه طرحها و محاسبات تاسیساتی و ساختمان به عنوان پایه و اساس در نظر گرفته شوند.

  • با توجه به اهمیت موضوع فهرست راهنمای مباحث تاسیساتی ساختمان و همچنین دستورالعمل‌های طراحی و محاسباتی تاسیساتی ساختمان را همراه با شرح مختصری از نکات مبحث نوزدهم که صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمانی می باشد (مطروحه ذیل) بیان می گردد .

  ۱- دستورالعمل های طراحی و محاسباتی تاسیساتی ساختمان

  ۲- فهرست راهنمای مباحث تاسیساتی ساختمان

  ۳- رئوس‌مطالب‌مهم مبحث نوزدهم و شرح مختصری صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان

  ۴- نقطه نظرات فنی و اقتصادی و نتایج حاصل از اقدامات بهینه سازی .

  ۵- پایه و اساس کنترل و بررسی طرحها و نظارت بر اجراء طرح های تاسیساتی

   • فهرست راهنمای مباحث تاسیساتی ساختمان

  رعایت مقررات و مطالب مندرج در راهنمای مباحث تاسیساتی (مکانیکی و الکتریکی) در طرح و اجراء و نظارت ضروری و براساس مصوبات لازم الاجراء می باشد .

  - مبحث ۱۲ : ایمنی و حفاظت کار در حین اجراء

  - مبحث ۱۴ : تاسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع

  - مبحث ۱۶ : تاسیسات بهداشتی

  - مبحث ۱۸ : عایق بندی و تنظیم صدا

  - مبحث ۱۹ : صرفه جویی و مصرف انرژی در ساختمان 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات عایق بندی ساختمان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات عایق بندی ساختمان, مقاله در مورد تحقیق مقاله دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات عایق بندی ساختمان, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات عایق بندی ساختمان, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات عایق بندی ساختمان, تحقیق درباره تحقیق مقاله دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات عایق بندی ساختمان, مقاله درباره تحقیق مقاله دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات عایق بندی ساختمان, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات عایق بندی ساختمان, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات عایق بندی ساختمان, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات عایق بندی ساختمان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت