تحقیق مقاله روش تدریس ایفای نقش

تعداد صفحات: 15 فرمت فایل: word کد فایل: 9717
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: روانپزشکی
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله روش تدریس ایفای نقش

  مقدمه

  « می شنوم فراموش می کنم، می بینم به خاطر می آورم. انجام می دهم درک می کنی»

  به نقل از :Mark Sutcliffe

  « یکی از روشهای خلافی که در فعالیتهای یا دادن برای یاد گرفتن به کار می رود، روش ایفای نقش یا وانمود سازی است. این روش علاوه بر این که یادگیری کودکان و نوجوانان را عمیق و پر بار می کند. بسیار دکش و ذوق آفرین نیز هست. روش وانمود سازی از زندگی واقعی انسان ها، به ویژه زندگی شعف انگییز کودکان و نوجوانان گرفته شده است. همه دوست دارند در قالب شخصیت های دیگر در آیند و به بازی نقش بپردازند. انسان ها در زندگی روز مره خود همواره از شخصیت هایی که دوست دارند یا از آنها خوششان می آید تقلید می کنند و می کوشند دفتار و منش آنها را به خود نسبت دهند، یا آرزو می کنند کاش می توانستند همچون آنان باشند. گاه آنان از روی تفریح یا طنز رفتار و کردار کسانی را تقلید می کنند که سبب خنده و شادمانی اطرافیان می شود. کودکان و نوجوانان بیشتر از  بزرگسالان این  گونه تقلید های صوری را دوست دارند آنان وقتی از کسی یا از  رفتار و گفتار کسی به واقع خوششان بیاید خود را در هیأت و سطوت او فرو می برند و خویش را همانند او می  پندارند،‌و نیز وقتی از کسی بدشان بیاید، یا از رفتار و گفتارش دلزده شوند فوری در نقش او ظاهر می شوند و ادا و اطواری در می آورند که سبب تحریک دیگران نیز می شود. گاه این « دیگر شدن» به قدری طبیعی و جدی ظاهر می شود که آنان حیرت بزرگسالان را بر می انگیزند. ماند گارترین یادگیری ها با شیوه   ایفای نقش صورت می پذیرند.چون ایفای نقش تنها شیوه ای است که یاد گیرندگان از خود مایه می گذارند. خود را در معرض مطالب یادگیری قرار می دهند. و همان طور که می خواهند و می توانند مطالب را دروی  می کنند و برونی ابزار می دارند.» علی رؤوف ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی. 1382 ص16.

  هدف اساسی

  « ایفای نقش به مثابه یک روش تدریس ریشه در دو بعد شخصی و اجتماعی فرد که مورد تأکید آموزش وم پرورش است دارد. در قالب روش تدریس حاضر تلاش می شود به یاد گیرندگان یاری گردد تا معنا و مفهوم خویش را در درون فضای اجتماعی که در آن زندگی می کنند، بیابند و نکات مبهم تصورات خود  را در باره وجود خویش با یاری گرفتن در گروههای اجتماعی روشن سازند. روش حاضر ایجاد می کند که در آن یادگیرندگان در تحلیل موقیعتهای اجتماعی به صورت همیار و مشترک فعالیت می کنند، به ویژه یادگیرندگان راه حل مسائل بین شخصی را در این روش می یابند و شیوه آزا د منشانه برای پرداختن به انواعی از موقعیتهای اجتماعی را به وجود می آورند.» محمد احدیان، راهنمای روش های نوین تدریس: 1378ص،256 . « این نوع یادگیری ها سبب می شود تا یادگیرندگان خود را همراه و همگام با موضوعات درسی، و در متن زندگی فردی و اجتماعی خویش ببینند و آن چه را در تفکر و پندار دارند به طرقی غییت ببخشند و با سازگاری هایی که از عهده شان بر می آید توانمندی های خویش را درک کنند، در تقویت آنها بکوشند یا تصمیم بگیرند تلاش های بیشتر و بیشتری را به ثمر برسانند.»  علی رؤوف،  ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی ، 1382ص،16.

  مفهوم نقش

  هر شخصی یک رسم خاصی در ارتباط با افراد،‌موقعیت ها ، و موارد دارد. فردی ممکن است اکثر مردم را متقلب و غیر قابل اعتماد بداند کسی دیگر ممکن است احساس کند که همه مردم جالبند و با آغوش باز به استقبال ملاقات با افراد جدید برور . افراد به همینسان به ارزشیابی و رفتار دیگران نسبت به خود، ملاحظه خود به عنوان فردی قوی و زیرک یا شالید ترسو و کودن عمل می کنند. اینگونه احساسات در باره مردم، موقعیت ها و درباره خود، بر رفتار افراد تأثیر می گذارد و نحوه تصمیم گیری آنان در موقعیت های گوناگون را تعیین می کند. بعضی از افراد با رفتاری پرخاشگر و خصومت آمیز برخورد می کنند و حالتی از قلدری نشان می دهند. برخی دیگر خود را کنار می کشند. در گوشه عزلت به سر می برند و حالتی از آدمی خجالتی و رنجور را نشان می دهند. بخش هایی را که افراد ایفا می کنند نقش می نامند. یک نقش طراحی از تداوم احساسات،  کلمات اقدامات و ..... رفتار خاص و عادت یافته در ارتباط با دیگران است. ممکن است افراد از نقشی که پذیرفته اند خوشحال نباشند. و ممکن است سوء تفاهم آنان نسبت به نگرش ها و احساسات دیگران به دلیل نشناختن نقش خود و نداشتن دلیل ایفای آن باشد. دو نفر  می توانند با احساسات همسان به روش های بسیار مختلفی رفتار کنند. آنان می توانند هدفهای مشابعی را مطلوب بدانند ولی به دلیل کج فهمی یکی از رفتار دیگری نتوانند به هدف خود برسند. بنابراین برای درک روشن فرد از خود و دیگران آگاهی او از نقش ها و نحوه ایفای آن بسیار مهم است.» محمد رضا بهرنگی، الگوهای تدریس 2000 سال 1382 ص،94.

  « افرادی که در روش ایفای نقش شرکت دارند. عبارتند از :

  1- معلم یا مسئول اجرا: برنامه ریزی، فراهم کردن امکانات، و مدیریت اجرایی عملیات و برنامهم نمایش به عهده معلم اسم و اوست که در حقیقت، کارگردان نمایش است.

  2- ایفا گران نقش :‌ایفاگران نقش شاگردانی هستند که به طور داوطلب یا انتخابی در برنامه شرکت می کنند. این افراد الزاماً نیازی به داشتن تجربه و ذوق هنری در زمینه نمایش ندارند.

  3- مشاهده کنندگان:‌سایر شاگردان جزء مشاهده کنندگان به حساب می آیند. این افراد در جریان یا پایان نمایش می توانند در باره عملیات نمایش اظهار نظر، سئوال یا بحث کنند.» حسن شعبانی، روش ها و فنون تدریس، 1382، ص268.

  مراحل اجرای روش تدریس ایفای نقش:

  « مرحله نخست: آمار کردن یا گرم کردن گروه

  مرحله نخست روش تدریس بازی دارای سه قسمت است: 1- آشنا سازی دانش آموزان با مسئله، 2- آماده کردن گروه با توصیف روشنی از مسئله با استفاده از مثالها،3-پرسیدن سئوالاتی برای برانگیختن تفکر دانش آموزان.

   

  برای مثال، فرض کنید معلمی در نظر داشته برای مفهوم کردن بحث گروه و همکاری گروهی، دانش آموزان را به گردش علمی ببرد. امروز روزی است که معلم موفق شده است برنامه گردش را هماهنگ کند. مطابق قرار و مشورت با دانش آموزان، محل گردش علمی، تعیین شده است. پیش از اقدام به حرکت و در حین برنامه ریزی برای گردش همه دانش آموزان قول مساعد برای همکاری می دادند. اکنون آنان در مرحله ای از کار قرار گرفته اند که هر کس به دنبال کار خود است و گروه انجام خود را از دست داده است معلم برای رفع تنش در بین دانش آموزان و وادار کردن آنان برای درک مفهوم عمل گروهی،  همه آنان را یکجا جمع می کند. او می گوید: روزی را به یاد آورید که همه شور و شوق انجام دادن کارهای زیادی را با یاری یکدیگر در نظر دارند، به یاد آورید که همه چه وعده هایی می دهند. گاه ما هم دچار چنین مشکلاتی می گردیم.
   ( قسمت اول) « به خاطر می آوریم که روز سه شنبه آقای حمیدی و پناهی چه شور و شوقی در کلاس نشان می دادند و الان هنوز در جمع ما نیستند. یا آقای قربانی که می گفتند اگر اجازه دهید من کنترل و هدایت گروه را به عهده می گیرم، بیشترین دشواریها را خودش به وجود می آورد. به هر صورت مجموعه ناهماهنگیها باعث شده است، مشکل عدم هماهنگی بین همه روی دهد و هیچ کس با اشتیاق مسئولیت نپذیرد. ( قسمت دوم)» « در هر حال باید مشکل پیش آمد را رفع کرد و نتیجه خوبی از این گردش به دست آورد. شما فکر می کنید با جریان نابسامانیهای فعلی در بین اعضای گروه به هدفی که در بیشتر در نظر بود خواهیم رسید، به نظر شما مؤثرترین عامل برای رسیدن به هدف چیست؟ ( قسمت سوم)

  مرحله ‌ دوم: انتخاب شرکت کنندگان بازی نقش

  معلم با توجه به آمادگی که به لحاظ ذهنی در دانش آموزان ایجاد شده است که همه احساس می کنند مسئله دشواری مربوط به آنهاست. سعی می کند از افراد داوطلب برای ایفای نقش هایی بهره گیرد.

  مثال: معلم با طرح سئوالاتی عده ای از دانش آموزان را در حل مشکل شرکت می دهد.

  سئوالات عبارتند از :‌چه کسی مسئولیت هدایت گروه را به عهده می گیرد؟ چه کسی به او کمک می کند؟ چه کسی  مسئول اتفاقات می شود و.... با توجه به روند همیاری و همکاری گروهی مطلوب، معلم بازیگران نقش ها را بر می انگیزد و در حین گزینش توضیحاتی درباره   نقش ها ارائه می کند. معلم از بازیگران انتخاب شده می خواهد تا نشستی با وی داشته باشند. معلم در این نشست اشاره شده درباره ‌نقش، گفته های ویژه نقش و وادار کردن حس به گفتار و نقش بحث می کند.

  مرحله سوم: صحنه سازی( صحنه آرایی)

  معلم در این مرحله تلاش می کند تا نقش هر فرد را به ایفا گر نقش بازگو کند و نحوه وارد شدن به کار نمایش را توضیح دهد. معلم، بخشی را که در آن زمین هموار است و امکان نشستن برای دانش آموزان وجود دارد انتخاب می کند. در مکانی که صافتر است و امکان اجرای برنامه تدارک شده است بازیگران قرار می گیرند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله روش تدریس ایفای نقش

  فهرست:

  مقدمه..........................................................................................................................

  هدف اساس................................................................................................................

  مضموم نقش...............................................................................................................

  افرادی که در روش ایفای نقش شرکت دارند..............................................................

  مراحل اجرای روش تدریس ایفای نقش.....................................................................

  محاسن و محدودیتهای روش ایفای نقش...................................................................

  منابع و مآخذ...............................................................................................................

  منبع:

  احدیان. محمد و آقازاده ‌ محترم ( 1378) راهنمای روش های نوین تدریس برای آموزش و کار آموزان . تهران: آییژ

  - جویس، بورس (1382) الگوهای تدریس 2000 ( ترجمه محمد رضا بهرنگی) تهران: نشر کمال تربیت

  - رؤوف، علی(82-1381) روش ایفای نقش، ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی

  - شعبانی ، حست(1382) مهارتهای آموزشی و پرورشی( روش ها و فنون تدریس) تهران: سمت

  -  Sutcliffe, M ark. using role  - play to teach   undergraduate   business   students.

   

تحقیق در مورد تحقیق مقاله روش تدریس ایفای نقش, مقاله در مورد تحقیق مقاله روش تدریس ایفای نقش, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله روش تدریس ایفای نقش, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله روش تدریس ایفای نقش, تحقیق درباره تحقیق مقاله روش تدریس ایفای نقش, مقاله درباره تحقیق مقاله روش تدریس ایفای نقش, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله روش تدریس ایفای نقش, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله روش تدریس ایفای نقش, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله روش تدریس ایفای نقش
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت