تحقیق مقاله معیار ها و ظوابط کلی طراحی کالبدی روستا

مشخص نشده
مشخص نشده
10
مشخص نشده
82 KB
24007
قیمت قدیم:۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله معیار ها و ظوابط کلی طراحی کالبدی روستا

  به حداقل رسانیدن تخریب در مرحله کنونی

  تداوم توسعه کالبدی در جهت انسجام و یکپارچه‌ای روستا

  رعایت استفاده از زمین‌های مناسب جهت توسعه روستا براساس مطالعات گذشته

  ممکن ساختن حداثر استفاده از شبکه عبئر و مرور فعلی

  محدود کردن روستا و جلوگیری از رشد و توسعه بیرویه با بهره گیری از عوامل محدود کننده موجود و استفاده از فضاهای خالی و پرت

  اهمیت دادن به محلات و خصوصا مرکز روستا

  تامین دسترسی به مناطق مختلف روستا

  حفظ باغات و زمینهای کشاورزی مرغوب به عنوان عناصر اصلی اقتصاد روستا

  توجه به شرایط محلی و جغرافیایی

   

   

  ارائه طرح‌هادی

  1-3 پیش بینی محل استقرار فضاهای خدماتی و تاسیساتی زیر بنای و تعین نحوه کاربری اراضی در 10 سال آینده

  جهت تامین نیاز توسعه در بخش مسکن روستای فونش‌آیاد علاوه بر اراضی بایر پراکنده موجود در سطح روستا از اراضی حاشیه جنوبی روستا طبق نقشه ارائه شده قابل استفاده می‌باشد . جهات توسعه نیز درجهت جنوب می‌باشد .

  فضای سبز پیشنهادی در مرکز روستا خواهد بود که بصورت پارک و فضای بازی کودکان نیز عمل خواهد کرد .

  تجاری‌های پیشنهادی در مراکز محله‌ای و مرکز روستا قرار خواهد گرفت .

  مرکز آموزش قبل از دبستان در زمینی در شمال روستا در کنار درمانگاه و فضای بازی پیشنهاد گردیده است . یک دبیرستان دخترانه نیز در شرق روستا در نظر گرفته شده است .

  پاینه ماسفربری پیشنهاد ی در شرق روستا پیشنهاد گردیده که تعمیر گاه نیز در آن پیش بینی شده است .

  یک مرکز اداری شامل دفتر شورا و سایر مراکز اداری مورد نیاز در روستا در مرکز روستا و نزدیک به پارک در نظر گرفته شده است . مکان ورزشی و سالیر کاربریها با رعایت حریم و تعریض‌ها در موقعیت خود باغی مانده ، فقط گورستان به خارج از بافت انتقال یافته است .

  2-3 – اصلاح تاسیسات زیربنایی و جمع آوری آبهای سطحی

  در وضع موجود دفع فاضلاب روستا از طریق چاههای جذبی و یا انتقال به مسیر قناتی که متروکه می‌باشد هدایت می‌گردد ، در صورت احداث یک شبکه اگو فاضلاب سنگین با توجه به مسیر حرکت مسیلها وشیب به جنوب غربی قابل هدایت است . مسلما نیاز به سیستم تصفیه فاضلای ضروری می‌باشد. آبهای سطحی نیز توسط کانالهای کانیو و نهری قابل هدایت می‌باشد در هر صورت لازم است شبکه فاضلاب سنگین روستا و مسایل‌های دفع آبهای سطحی کاملا مجزا عمل نمایند .

  منبع زیرزمینی موجود با توجه به نوسازس بودن آن جوابگوی روستا بوده ولی شبکه آب آشیمیدنی با توجه به قدامت آن لازم است اصلاح گردد .

   

   

  5-3 نحوه مدیریت اجرای طرح هادی :

  خلاء مدیریتی یکی از مشکلاتی است که در حال حاضر روستاها با آن مواجه می‌باشند .

  مهمترین و بهترین مدیریت با توجه به سیاست‌های تمرکز زدایی حظور موثر ، فعال و نظام مند اهالی روستا و خصوصا شورای اسلامی می‌باشد که با هدایت یک سازمان رسمی ( در کنار همکاری سایر سازمانها ) مانند بنیاد مسکن مسیر خواهد گردید . لذا ایجاد کمیته عمران ویا دهداری در روستا جهت پی گیری مشکلات و مسایل روستا ضروری می‌باشد . این تشکیلات لازم است توسط فردی مسئول و آگاه و تمام وقت اداره شود . هزینه تشکیلات مدیریتی روستا از طریق دریافت حق آبونمان که بر روی قبوض ( آب ، برق ، تلفن وغیره ) قابل تامین می‌باشد .

  این مدیریت می تواند در مراحل تصمیم گیری و اجرا و بعد از اجرا عمل نماید.

  (جداول در فایل اصلی موجود است)

  به حداقل رسانیدن تخریب در مرحله کنونی

  تداوم توسعه کالبدی در جهت انسجام و یکپارچه‌ای روستا

  رعایت استفاده از زمین‌های مناسب جهت توسعه روستا براساس مطالعات گذشته

  ممکن ساختن حداثر استفاده از شبکه عبئر و مرور فعلی

  محدود کردن روستا و جلوگیری از رشد و توسعه بیرویه با بهره گیری از عوامل محدود کننده موجود و استفاده از فضاهای خالی و پرت

  اهمیت دادن به محلات و خصوصا مرکز روستا

  تامین دسترسی به مناطق مختلف روستا

  حفظ باغات و زمینهای کشاورزی مرغوب به عنوان عناصر اصلی اقتصاد روستا

  توجه به شرایط محلی و جغرافیایی

   

   

  ارائه طرح‌هادی

  1-3 پیش بینی محل استقرار فضاهای خدماتی و تاسیساتی زیر بنای و تعین نحوه کاربری اراضی در 10 سال آینده

  جهت تامین نیاز توسعه در بخش مسکن روستای فونش‌آیاد علاوه بر اراضی بایر پراکنده موجود در سطح روستا از اراضی حاشیه جنوبی روستا طبق نقشه ارائه شده قابل استفاده می‌باشد . جهات توسعه نیز درجهت جنوب می‌باشد .

  فضای سبز پیشنهادی در مرکز روستا خواهد بود که بصورت پارک و فضای بازی کودکان نیز عمل خواهد کرد .

  تجاری‌های پیشنهادی در مراکز محله‌ای و مرکز روستا قرار خواهد گرفت .

  مرکز آموزش قبل از دبستان در زمینی در شمال روستا در کنار درمانگاه و فضای بازی پیشنهاد گردیده است . یک دبیرستان دخترانه نیز در شرق روستا در نظر گرفته شده است .

  پاینه ماسفربری پیشنهاد ی در شرق روستا پیشنهاد گردیده که تعمیر گاه نیز در آن پیش بینی شده است .

  یک مرکز اداری شامل دفتر شورا و سایر مراکز اداری مورد نیاز در روستا در مرکز روستا و نزدیک به پارک در نظر گرفته شده است . مکان ورزشی و سالیر کاربریها با رعایت حریم و تعریض‌ها در موقعیت خود باغی مانده ، فقط گورستان به خارج از بافت انتقال یافته است .

  2-3 – اصلاح تاسیسات زیربنایی و جمع آوری آبهای سطحی

  در وضع موجود دفع فاضلاب روستا از طریق چاههای جذبی و یا انتقال به مسیر قناتی که متروکه می‌باشد هدایت می‌گردد ، در صورت احداث یک شبکه اگو فاضلاب سنگین با توجه به مسیر حرکت مسیلها وشیب به جنوب غربی قابل هدایت است . مسلما نیاز به سیستم تصفیه فاضلای ضروری می‌باشد. آبهای سطحی نیز توسط کانالهای کانیو و نهری قابل هدایت می‌باشد در هر صورت لازم است شبکه فاضلاب سنگین روستا و مسایل‌های دفع آبهای سطحی کاملا مجزا عمل نمایند .

  منبع زیرزمینی موجود با توجه به نوسازس بودن آن جوابگوی روستا بوده ولی شبکه آب آشیمیدنی با توجه به قدامت آن لازم است اصلاح گردد .

   

   

  5-3 نحوه مدیریت اجرای طرح هادی :

  خلاء مدیریتی یکی از مشکلاتی است که در حال حاضر روستاها با آن مواجه می‌باشند .

  مهمترین و بهترین مدیریت با توجه به سیاست‌های تمرکز زدایی حظور موثر ، فعال و نظام مند اهالی روستا و خصوصا شورای اسلامی می‌باشد که با هدایت یک سازمان رسمی ( در کنار همکاری سایر سازمانها ) مانند بنیاد مسکن مسیر خواهد گردید . لذا ایجاد کمیته عمران ویا دهداری در روستا جهت پی گیری مشکلات و مسایل روستا ضروری می‌باشد . این تشکیلات لازم است توسط فردی مسئول و آگاه و تمام وقت اداره شود . هزینه تشکیلات مدیریتی روستا از طریق دریافت حق آبونمان که بر روی قبوض ( آب ، برق ، تلفن وغیره ) قابل تامین می‌باشد .

  این مدیریت می تواند در مراحل تصمیم گیری و اجرا و بعد از اجرا عمل نماید.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله معیار ها و ظوابط کلی طراحی کالبدی روستا

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله معیار ها و ظوابط کلی طراحی کالبدی روستا , مقاله در مورد تحقیق مقاله معیار ها و ظوابط کلی طراحی کالبدی روستا , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله معیار ها و ظوابط کلی طراحی کالبدی روستا , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله معیار ها و ظوابط کلی طراحی کالبدی روستا , تحقیق درباره تحقیق مقاله معیار ها و ظوابط کلی طراحی کالبدی روستا , مقاله درباره تحقیق مقاله معیار ها و ظوابط کلی طراحی کالبدی روستا , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله معیار ها و ظوابط کلی طراحی کالبدی روستا , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله معیار ها و ظوابط کلی طراحی کالبدی روستا

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول