تحقیق مقاله کارآفرینی

تعداد صفحات: 33 فرمت فایل: word کد فایل: 24969
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پروژه و طرح کارآفرینی
قیمت قدیم:۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله کارآفرینی

  مقدمه

  تغیر و تحولات دنیای پر شتاب کنونی در عرصه های علمی و فنی و چالش های پی در پی نظام قتصادی- اجتماعی، کاهش ذخایر زیرزمینی، افزایش فقر و بیکاری، موجبات توجه عمیق تر سیاستگذاران و اندیشمندان را به مفهوم کارآفرینی فراهم نموده است،  تا آنجا که آخرین الگوی  توسعه را، توسعه مبتنی بر کارآفرینی قلمدادکرده اند.

  کارآفرینی، فرایند ابتکار و نوآوری و ایجاد کسب وکارهای جدید در شرایط مخاطره آمیز از طریق کشف  فرصت ها و بهره گیری از منابع می باشد. کارآفرینی تبدیل ایده نو به محصول یا خدمات است که از نتایج آن می توان به افزایش بهره وری، ایجاد ثروت و اشتغال زایی اشاره نمود.

  دخالت عوامل اقتصادی _ سیاسی و اجتماعی_ فرهنگی در فرایند کارآفرینی و ویژگی های شخصیتی  خاص کارآفرینان از جمله موضوعاتی است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. نوآوری و خلاقیت، اعتماد به نفس، منبع کنترل درونی، ریسک پذیری، استقلال طلبی و انگیزش پیشرفت از مهم ترین ویژگی های کارآفرینان است.

  مبانی کارآفرینی

  وجود فاصله و شکاف بین منابع و امکانات از یک سو و نیازهای متنوع و فراگیر جامعه ی انسانی از سوی دیگر، دخالت و نقش آفرینی بشر را اقتضا می کند. وقتی مسیر حوادث، وقایع و روند فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جوامع را بررسی می کنیم، در می یابیم که انسان ها همواره به دنبال تغییر بوده اند و در این میان، افرادی بوده اند که از قوانین کلی جوامع تبعیت نکرده و باعث تغییر در جوامع خود و به طور کلی جوامع بشری شده اند. جوامع پیشرفته ی امروزی، توسعهی خود را مدیون انسان هایی است که قادر به تبدیل رویاها و ایده های خلاقانهی خود به حقیقت بوده اند، روحیه ی استقلال طلبی برای کاوش موقعیت های جدید را داشته اند و از جرئت کافی برای مبارزه با روش های متداول و جا افتاده برخوردار بوده اند. این عاملان تغییر، شخصیت و روحیه ای داشته اند که امروز اصطلاحاً (( کارآفرینی )) نامیده می شود.
  با آشکار شدن نقش و تأثیر کارآفرینی بر روند رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه یافته و اشتغال زایی، تلاش هایی در جهت آموزش و تعمیم دانش و روحیه ی کارآفرینی در بین مدیران، تجار، دانشجویان و دیگر افرادی که کارا،رینان بالقوه محسوب می شوند، شدت گرفت.
  ترکیب جمعیتی جوان کشور و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، لزوم رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به مواد خام اولیه و به ویژه نفت خام و همچنین خروج از وضعیت اقتصادی تک محصولی از یک طرف، و روندهای موجود در جامعه ی اطلاعاتی از طرف دیگر، عواملی اند که سیاستگذاران و تصمیم گیرندگانن کلان کشور را وا می دارد که به منبع قابل اتکایی به جز مواد اولیه بیندیشند و بدون شک با توجه به الزاماتی که جامعه ی اطلاعاتی دارد، این منبع حیاتی چیزی جز خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی نیست.
  نتایج تحقیقات نشان می دهد که کارآفرینی هم دارای بعد نظری ( تئوریک ) و هم دارای عملی ( کاربردی ) است که می توان با روش های مختلف آموزشی، به آموزش و پرورش کارآفرینان همت گماشت. با توجه به این که شخصیت و روحیه ی آدمی عمدتاً در دوران نوجوانی و جوانی شکل می گیرد، می توان در گام اول با یک برنامه ی صحیح آموزشی، ضمن پرورش ویژگی ها وروحیه ی گارآفرینی، دانشجویان را با روش های راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه آشنا ساخت.

  زمینه های تحقیقاتی مناسب در کارآفرینی

  کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا ، ایده ها ، محصولات ، و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد.از این رو در یک گسترده وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان ، تولید کنندگان ، سرمایه گذاران) باید به کارآفرینی بپردازند و به سهم خود کارآفرین باشند.
  آنچه دراین رابطه اهمیت دارد این است که علیرغم اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی کمتر به این موضوع پرداخته میشود. وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش مارا نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا ضرورت داشتن مدل ، الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش ، تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین بیشتر می شود.
  در این رابطه با استفاده از منابع موجود و تجربیات حاصله فهرستی از موضوعات قابل تحقیق در سطح کارشناسی ارشد( و بعضا " در سطح دکتری) بصورت پروژه تحقیقاتی یا پایان نامه یا هر گونه تحقیق دیگری بطور خاص و در سطح مشخصی باید مورد توجه قرار گیرد.

  اهم موضوعات قابل تحقیق در کارآفرینی:
  جنبه های اقتصادی کسب و کار
  ویژگی های روانشناختی و فردی
  عوامل اجتماعی ونقش دولت
  آموزش کارآفرینی
  نقش شرکتهای کوچک
  نقش استراتژی و عوامل سازمانی
  تکنولوژی اطلاعات
  1- جنبه های اقتصادی کسب و کار:
  بررسی علل و عوامل عدم موفقیت کارآفرینان در ایجاد کسب و کارهای جدید
  مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان د رصنایع مختلف
  بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات کارآفرینانه شرکتها بر اساس الگوی شومپیتر
  بررسی انواع کارآفرینان در ساختار اقتصادی (ارتباط نوع فرصتهای اقتصادی و نوع کارآفرینان)

  بررسی شیوه های تاُمین مالی برای حمایت از کارآفرینان
  نقش کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه تئوریهای اقتصاد
  رویه ها و روش های مالی در موسسسات کارآفرینی
  نقش کارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال
  نقش کارآفرینی و اشتغال زایی( بویژه جوانان)
  بررسی رابطه بین ارزشها و قوانین اسلامی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی کارآفرینی و موُسسات خیریه
  جهانی شدن (Globalization ) و کارآفرینی
  جایگاه کارافرینی در نظریات توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم
  کارآفرینی در بخش کشاورزی
  2- ویژگی های روانشناختی و فردی:
  بررسی علل خروج نیروهای کلیدی شرکت ها و تجزیه روند ادامه آینده شغلی آنها در بخش های صنعت و خدمات
  شناسایی کارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت و خدمات
  بررسی ویژگی های شخصیتی (Traits ) و روانشناسی کارآفرینان فردی( Entrepreneurs)
  بررسی ویژگی های شخصیتی - روانشناسی کارآفرینان سازمانی ( Intrapreneurs)
  بررسی متغیر های تسهیل کننده و نیازهای مختلف کارآفرینان در صنایع مختلف
  مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی بین ایران و امریکا
  مطالعه در خصوص ویژگی ها و انگیزه های کارآفرینان زن
  نقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در کارافرینان
  اخلاق کارآفرینی( Entrepreneurship ethics)
  تفاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران
  عوامل موُثر بر تصمیم گیری توسط کارآفرینان
  مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف ایران
  بررسی و تطبیق ویژگی های کارآفرینان در صنعت و خدمات
  3- عوامل اجتماعی ونقش دولت:
  بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کارآفرینان در صنایع مختلف
  بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه کارآفرینی
  بررسی ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان
  بررسی نقش سیاست های حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شرکت های جدید
  نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی
  بررسی جنبه های قانونی و حقوقی ایجاد یک فعالیت جدید در قالب یک شرکت
  نقش رسانه های گروهی در ترویج کارآفرینی در جامعه
  ارائه الگوی شبکه کارآفرینی و ارائه آن
  موانع کارآفرینی در کشورهای جهان سوم
  ارتباط قانون کار و مقررات مربوطه با فرهنگ کارآفرینی در ایران
  بررسی عوامل جامعه شناختی در کارآفرینی
  تأثیر هنر بر استعداد کارآفرینی
  4- آموزش کارآفرینی:
  طراحی دوره های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان در خصوص کارآفرینی
  طراحی دوره های آموزشی در سطوح دانشگاه
  مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینی
  ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی
  ارائه راهکارهای اجرایی آموزش کارآفرینی و ایجاد پرورشگاههای کارآفرین ( Incubator ) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی
  5- نقش شرکتهای کوچک:
  بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شکل گیری زنجیره های خدماتی - توزیعی فرانشیز (Franchise) در ایران
  نقش شرکتهای کوچک در توسعه اقتصاد
  بررسی و ارزیابی پروژه ها و فرصتهای کارآفرینی
  نقش فرانشیز در توسعه کارآفرینی
  ساختار سرمایه در مؤسسات کوچک و کارآفرین
  مدیریت استراتژیک در مؤسسات کوچک و نقش کارآفرین در تدوین استراتژی
  بررسی زمینه های کارآفرینی در صنایع کوچک ایران
  نقش فرانشیز در اشتغال زائی و توسعه اقتصادی
  6- نقش استراتژی و عوامل سازمانی:
  ساختارهای تأمین مالی پروژه های کارآفرینانه و Capital Venture
  بررسی استراتژی های کارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شرکتها رابطه مدیریت، رهبری و فرهنگ در مؤسسات کارآفرین
  نقش تیم مدیریت در کارآفرینی (سازمانی)
  ارتباط چرخه عمر سازمان با کارآفرینی
  اثربخشی در مؤسسات کارآفرین و مقایسه با مؤسسات غیر کارآفرین
  ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی
  دورنمای کارآفرینی در قرن 21 و پیامدهای آن برای ایران
  توسعه ساختارهای زیربنایی کارآفرینی در کشور
  نقش ساختار و استراتژی در مؤسسات کارآفرینی
  ایجاد تیمهای کارآفرینی جهت رشد مؤسسه
  چالشهای مؤسسات دارای رشد سریع و کارآفرینانه
  انحلال مؤسسات و شرکتها در بخشهای مختلف صنایع
  تبیین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر پرورش کارآفرین

  7- تکنولوژی اطلاعات :
  نقش تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصتهای کارآفرینی
  فرایند انتقال تکنولوژی و فرایند نوآوری در شرکتهای کارآفرین
  بررسی استفاده از تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی در ایران
  طراحی سیستم اطلاعات کارآفرینی در صنعت و خدمات
  طراحی سیستمهای پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات کارآفرینی

  کارآفرینی و روانشناسی

  سازمان های عصرحاضرباتحولات وتهدیدات گسترده بین المللی روبروهستند . تضمین وتداوم حیات وبقاء سازمان ها نیازمند راه حلها وروشهای جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری وابداع , خلق محصولات , فرآیندها وروشهای جدید بستگی زیادی دارد . یکی از نقشهای اصلی فاصله زیادمدیران نقش کارآفرینی آنها فاصله زیادست . کارآفرینان به عنوان موتورحرکت توسعه اقتصادی محسوب می شوند درواقع کارآفرین عامل اصلی ، ایجادخلاقیت ونوآوری است .
  ازآنجایی که خلاقیت ونوآوری وتوان کشف فرصت های جدید  رفتاری این-از بارزترین ویژگیهای کارآفرینان است وازآنجا که اصولاً خصوصیات روانی  گونه افراد ( ازقبیل استقلال طلبی ، نیاز به پیشرفت , ریسک پذیری و ... ) وماهیت طبیعی نوآوری ، شرایط خاص ومتفاوتی رامی طلبد , لذا شناخت ویژگی ها بستری مناسب برای جذب ورشد کارآفرینان است که اولین قدم واساسی ترین مساله است .
  باتوجه به ویژگیهای کارآفرینان که شامل توفیق طلبی ، مرکزکنترل,ریسک پذیری ، نیازبه استقلال , خلاقیت و تحمل ابهام است بطور مختصربه تعریف هرکدام ازآنها می پردازیم :
  1- نیازبه توفیق عبارت است ازتمایل به انجام کاردراستانداردهای عالی جهت موفقیت درموقعیتهای رقابتی .
  2- عقیده فرد نسبت  می نامند. به این که وی تحت کنترل وقایع خارجی می باشد را مرکزکنترل
  3-  عبارت است از مخاطره های معتدل که می توانندازطریق تلاشهای شخصی ریسک پذیری مهارشوند .
  4- نیازبه استقلال ازویژگیهایی است که به عنوان یک نیروی بسیاربرانگیزاننده مورد تأکید واقع شده است . تمایل به استقلال ، یک نیروی انگیزشی برای کارآفرینان معاصراست ، لذا آزادی عمل ، پاداش دیگرکارآفرینی است . درواقع نیازبه استقلال ، عاملی است که سبب می شود تا کارآفرینان به اهداف ورویاهای خوددست یابند.
  خلاقیت همانا توانایی خلق ایده های جدید است که این ایده ها ممکن 5-  است به محصولات یاخدمات جدید نیزمنجرشوند . درواقع خلاقیت نیرویی است که درپس نوآوری نهفته است .
  6- قدرت تحمل ابهام عبارت است ازپذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی اززندگی ، توانایی ادامه حیات با دانشی ناقص درباره محیط وتمایل به آغاز فعالیتی مستقل بی آنکه شخص بداند آیا موفق خواهدشد یاخیر.

  فراگیری رهبری در تویوتاسیستم تولید معروف تویوتا همراه با خودروهای باشکوه، مدیرانی بزرگ نیز تربیت می‌کند. در این مقاله بخوانید چگونه می‌توان دی.اِن.اِی تویوتا را تقلید کرد.

  تویوتا یکی از پرحکایت‌ترین شرکت‌های جهان است که توجه روزنامه‌نگاران، محققان و مدیرانی را جلب می‌کند که در جست‌وجوی بهینه‌کاوی سیستم تولید معروف آن هستند. دلیل روشن است: تویوتا از نظر کیفیت، اطمینان، بهره‌وری، کاهش هزینه، رشد سهم فروش و بازار و جمع‌آوری سرمایه بازار، همواره از رقبا پیش بوده است. تویوتا نه فقط از نظر فروش، بلکه از نظر میزان تولید نیز از اواخر سال گذشته به دایملرکرایسلر (سومین شرکت عظیم خودروسازی در امریکای‌شمالی) نزدیک شد. برحسب سهم بازار جهانی، اخیراً نیز از فورد (دومین شرکت بزرگ خودروسازی) سبقت گرفته است. درآمد خالص و جمع سرمایه بازار آن تا پایان سال 2003 بیش از تمام رقبا بوده است.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله کارآفرینی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  http://www.fara.ir

   

  http://www.karafariny.com/

   

  http://www.karafariny.com/

تحقیق در مورد تحقیق مقاله کارآفرینی, مقاله در مورد تحقیق مقاله کارآفرینی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کارآفرینی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کارآفرینی, تحقیق درباره تحقیق مقاله کارآفرینی, مقاله درباره تحقیق مقاله کارآفرینی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کارآفرینی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کارآفرینی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله کارآفرینی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت