تحقیق مقاله کارآفرینی

مشخص نشده
مشخص نشده
38
مشخص نشده
118 KB
24969
قیمت قدیم:۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله کارآفرینی

  مقدمه

  تغیر و تحولات دنیای پر شتاب کنونی در عرصه های علمی و فنی و چالش های پی در پی نظام قتصادی- اجتماعی، کاهش ذخایر زیرزمینی، افزایش فقر و بیکاری، موجبات توجه عمیق تر سیاستگذاران و اندیشمندان را به مفهوم کارآفرینی فراهم نموده است،  تا آنجا که آخرین الگوی  توسعه را، توسعه مبتنی بر کارآفرینی قلمدادکرده اند.

  کارآفرینی، فرایند ابتکار و نوآوری و ایجاد کسب وکارهای جدید در شرایط مخاطره آمیز از طریق کشف  فرصت ها و بهره گیری از منابع می باشد. کارآفرینی تبدیل ایده نو به محصول یا خدمات است که از نتایج آن می توان به افزایش بهره وری، ایجاد ثروت و اشتغال زایی اشاره نمود.

  دخالت عوامل اقتصادی _ سیاسی و اجتماعی_ فرهنگی در فرایند کارآفرینی و ویژگی های شخصیتی  خاص کارآفرینان از جمله موضوعاتی است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. نوآوری و خلاقیت، اعتماد به نفس، منبع کنترل درونی، ریسک پذیری، استقلال طلبی و انگیزش پیشرفت از مهم ترین ویژگی های کارآفرینان است.

  مبانی کارآفرینی

   

  وجود فاصله و شکاف بین منابع و امکانات از یک سو و نیازهای متنوع و فراگیر جامعه ی انسانی از سوی دیگر، دخالت و نقش آفرینی بشر را اقتضا می کند. وقتی مسیر حوادث، وقایع و روند فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جوامع را بررسی می کنیم، در می یابیم که انسان ها همواره به دنبال تغییر بوده اند و در این میان، افرادی بوده اند که از قوانین کلی جوامع تبعیت نکرده و باعث تغییر در جوامع خود و به طور کلی جوامع بشری شده اند. جوامع پیشرفته ی امروزی، توسعهی خود را مدیون انسان هایی است که قادر به تبدیل رویاها و ایده های خلاقانهی خود به حقیقت بوده اند، روحیه ی استقلال طلبی برای کاوش موقعیت های جدید را داشته اند و از جرئت کافی برای مبارزه با روش های متداول و جا افتاده برخوردار بوده اند. این عاملان تغییر، شخصیت و روحیه ای داشته اند که امروز اصطلاحاً (( کارآفرینی )) نامیده می شود.
  با آشکار شدن نقش و تأثیر کارآفرینی بر روند رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه یافته و اشتغال زایی، تلاش هایی در جهت آموزش و تعمیم دانش و روحیه ی کارآفرینی در بین مدیران، تجار، دانشجویان و دیگر افرادی که کارا،رینان بالقوه محسوب می شوند، شدت گرفت.
  ترکیب جمعیتی جوان کشور و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، لزوم رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به مواد خام اولیه و به ویژه نفت خام و همچنین خروج از وضعیت اقتصادی تک محصولی از یک طرف، و روندهای موجود در جامعه ی اطلاعاتی از طرف دیگر، عواملی اند که سیاستگذاران و تصمیم گیرندگانن کلان کشور را وا می دارد که به منبع قابل اتکایی به جز مواد اولیه بیندیشند و بدون شک با توجه به الزاماتی که جامعه ی اطلاعاتی دارد، این منبع حیاتی چیزی جز خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی نیست.
  نتایج تحقیقات نشان می دهد که کارآفرینی هم دارای بعد نظری ( تئوریک ) و هم دارای عملی ( کاربردی ) است که می توان با روش های مختلف آموزشی، به آموزش و پرورش کارآفرینان همت گماشت. با توجه به این که شخصیت و روحیه ی آدمی عمدتاً در دوران نوجوانی و جوانی شکل می گیرد، می توان در گام اول با یک برنامه ی صحیح آموزشی، ضمن پرورش ویژگی ها وروحیه ی گارآفرینی، دانشجویان را با روش های راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه آشنا ساخت.

   

  زمینه های تحقیقاتی مناسب در کارآفرینی

   

  کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا ، ایده ها ، محصولات ، و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد.از این رو در یک گسترده وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان ، تولید کنندگان ، سرمایه گذاران) باید به کارآفرینی بپردازند و به سهم خود کارآفرین باشند.
  آنچه دراین رابطه اهمیت دارد این است که علیرغم اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی کمتر به این موضوع پرداخته میشود. وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش مارا نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا ضرورت داشتن مدل ، الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش ، تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین بیشتر می شود.
  در این رابطه با استفاده از منابع موجود و تجربیات حاصله فهرستی از موضوعات قابل تحقیق در سطح کارشناسی ارشد( و بعضا " در سطح دکتری) بصورت پروژه تحقیقاتی یا پایان نامه یا هر گونه تحقیق دیگری بطور خاص و در سطح مشخصی باید مورد توجه قرار گیرد.
   

   

  اهم موضوعات قابل تحقیق در کارآفرینی:
  جنبه های اقتصادی کسب و کار
  ویژگی های روانشناختی و فردی
  عوامل اجتماعی ونقش دولت
  آموزش کارآفرینی
  نقش شرکتهای کوچک
  نقش استراتژی و عوامل سازمانی
  تکنولوژی اطلاعات
  1- جنبه های اقتصادی کسب و کار:
  بررسی علل و عوامل عدم موفقیت کارآفرینان در ایجاد کسب و کارهای جدید
  مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان د رصنایع مختلف
  بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات کارآفرینانه شرکتها بر اساس الگوی شومپیتر
  بررسی انواع کارآفرینان در ساختار اقتصادی (ارتباط نوع فرصتهای اقتصادی و نوع کارآفرینان)
   

   

   

  بررسی شیوه های تاُمین مالی برای حمایت از کارآفرینان
  نقش کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه تئوریهای اقتصاد
  رویه ها و روش های مالی در موسسسات کارآفرینی
  نقش کارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال
  نقش کارآفرینی و اشتغال زایی( بویژه جوانان)
  بررسی رابطه بین ارزشها و قوانین اسلامی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی کارآفرینی و موُسسات خیریه
  جهانی شدن (Globalization ) و کارآفرینی
  جایگاه کارافرینی در نظریات توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم
  کارآفرینی در بخش کشاورزی
  2- ویژگی های روانشناختی و فردی:
  بررسی علل خروج نیروهای کلیدی شرکت ها و تجزیه روند ادامه آینده شغلی آنها در بخش های صنعت و خدمات
  شناسایی کارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت و خدمات
  بررسی ویژگی های شخصیتی (Traits ) و روانشناسی کارآفرینان فردی( Entrepreneurs)
  بررسی ویژگی های شخصیتی - روانشناسی کارآفرینان سازمانی ( Intrapreneurs)
  بررسی متغیر های تسهیل کننده و نیازهای مختلف کارآفرینان در صنایع مختلف
  مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی بین ایران و امریکا
  مطالعه در خصوص ویژگی ها و انگیزه های کارآفرینان زن
  نقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در کارافرینان
  اخلاق کارآفرینی( Entrepreneurship ethics)
  تفاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران
  عوامل موُثر بر تصمیم گیری توسط کارآفرینان
  مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف ایران
  بررسی و تطبیق ویژگی های کارآفرینان در صنعت و خدمات
  3- عوامل اجتماعی ونقش دولت:
  بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کارآفرینان در صنایع مختلف
  بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه کارآفرینی
  بررسی ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان
  بررسی نقش سیاست های حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شرکت های جدید
  نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی
  بررسی جنبه های قانونی و حقوقی ایجاد یک فعالیت جدید در قالب یک شرکت
  نقش رسانه های گروهی در ترویج کارآفرینی در جامعه
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله کارآفرینی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  http://www.fara.ir

   

  http://www.karafariny.com/

   

  http://www.karafariny.com/

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله کارآفرینی, مقاله در مورد تحقیق مقاله کارآفرینی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کارآفرینی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کارآفرینی, تحقیق درباره تحقیق مقاله کارآفرینی, مقاله درباره تحقیق مقاله کارآفرینی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کارآفرینی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کارآفرینی

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول