تحقیق مقاله رایگان استعاره های سازمان

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: word کد فایل: 13757
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مدیریت
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان استعاره های سازمان

   

  کلمات کلیدی  :  مورگان، ماشین، موجود زنده، مغز، فرهنگ، نظام سیاسی، زندان روح، جریان سیال، ابزار سلطه، مورگان، نظریه های سازمان، The Metaphors of Organization
   

  استعاره نوعی صنعت ادبی برای تشبیه و مقایسه است.[1] استعاره­ها، نگاره­ها و نقش­هایی هستند که از طریق آنها می­توان به ماهیت سازمانها پی برد.[2] استعاره این امکان را فراهم می­آورد تا یک چیز یا یک تجربه بر حسب شباهت با یک چیز یا تجربه دیگر(که به طور معمول به منزله معادل هم در نظر گرفته نمی­شوند)، شناسایی شوند؛ مانند زندگی که به یک جاده طولانی و پر پیچ و خم تشبیه شده است؛ یا انسان دلیر و شجاعی که به شیر تشبیه شده است .با شناخت هر استعاره­ای که برای سازمان اخذ می­شود، می­توان چیزی برای خود سازمان آموخت.[3]

  معمولا تصاویری که در ذهن ما از بیرون وجود دارد، چیزی است که ما به عنوان واقعیت می‌پذیریم. در واقع استعاره‌ای که دانشمندان برای مطالعه یک پدیده بکار می­گیرند؛ شکل‌دهنده تصورات و پندارهای ایشان است. به قول انیشتین، نظریه‌ای که توسط آن به هر موقعیت نگاه می‌کنیم، تعیین می­کند چه چیز هایی را می‌توانیم ببینیم.[4] 

  مورگان در کتاب سیمای سازمان(1986) بر نقش حایز اهمیت استعاره­ها در کمک به تحلیل و شناخت نظریه سازمان، تاکید می­کند و از استعاره­های ماشین، موجود زنده، مغز، فرهنگ، نظام سیاسی، زندان روح، جریان سیال، ابزار سلطه و پدیده کثیرالوجوه، برای توصیف سازمان استفاده می­کند. مورگان در کتاب دیگرش، تئوری خلاق سازمانی(1989) نیز به چگونگی استفاده عملی از استعاره­ها، می‌پردازد.[5] سایر استعاره­هایی که میان نظریه­پردازان سازمانی مقبولیت یافته­اند عبارتند از: صحنه، متن، گفتگو و هنر[6].

  مورگان معتقد است که سازمانها را نمی­توان فقط با نگرش از زاویه دید یک تئوری توصیف، درک کرد یا توضیح داد. او بر این باور است، که سازمانها با نگرش از چند دیدگاه یا استعاره­ها، قابل درک خواهند بود.[7] هر استعاره‌ی راهنما، راهی بنیادین و متمایز را برای دیدن، اندیشیدن و گفتگو کردن درباره موضوع ارائه می­کند. هر "استعاره بنیادین" یا راهنما، جوهره "نوعی تجربه"را با بنیانی محکم دربر دارد؛ به گونه‌ای که می­توان بر مبنای آن، یافته­ها و تجربه­های دیگر را، از دیدگاهی مجزا و انتزاعی و بر اساس چهارچوبی محکم و قدرتمند، سازماندهی کرد.

   

  مثالهایی از استعاره‌های سازمانی

  سازمان به مثابه ماشین و ابزار: در استعاره ماشین ، سازمان به مثابه یک ابزار برای مدیریت(با بحث­هایی در مورد بهترین روش‌های طراحی ماشین سازمانی، به مثابه ابزار انجام کار و تولید) مطرح می­شود و مدیران را به منزله مهندسان ماشین سازمانی در نظر می­گیرد؛ مهندسانی که کار آنها طراحی و اداره کارا و اثربخش فراگرد­های سازمانی است. استعاره سازمان به مثابه ماشین، مؤید دیدگاه کلاسیک به سازمان است.

  سازمان به مثابه فرهنگ: استعاره فرهنگ برای سازمان بر اهمیت نقش سنت­ها و آداب و رسوم، داستانها، افسانه­ها، مصنوعات و نمادهای سازمانی تأکید می­شود و به مدیر به منزله نماد سازمان توجه می­شود. استعاره سازمان به مثابه فرهنگ، مؤید دیدگاه تفسیری نمادین به سازمان است.

  سازمان به مثابه پرده نقاشی: در استعاره پرده نقاشی، سازمان مانند یک پرده نقاشی فرض می‌شود که توسط مدیران و نظریه‌پردازان طراحی شده و شکل می­گیرد، هنرمند، با پیش هم قراردادن تصاویر ناهمگون، تصورات و عواطف نیرومندی را در بیننده برمی­انگیزد و شیوه­ی مرسوم دیدن و تجربه کردن جهان را تغییر می­دهد و گاهی موجب تعجب بیننده شده و وی را به تحسین وامی­دارد. سازمان نیز مانند پرده نقاشی است و تناقض­ها، ابهام­ها، ترکیب اضداد، ماهیت قدرت و تغییر در آن به تناسب خاص، طراحان آن و امکانات موجود در محیط، شکل می­گیرد. در این استعاره مدیر به منزله یک نظریه‌پرداز در نظر گرفته می­شود؛ بدین معنی که در واقع مدیران و سایر اعضاء، سازمان را همانند یک نظریه، در قلوب و اذهان خود شکل می­دهند. استعاره سازمان به مثابه پرده نقاشی، مؤید دیدگاه فرانوگرا به سازمان می­باشد.[8]

  سازمان به مثابه موجود زنده: در استعاره زیستی)موجود زنده)، سازمان به مثابه پدیده­هایی نظیر درختان، حیوانات یا انسان که حیات و زندگی دارند، دیده می‌شود. برخی نظریه­پردازان اعتقاد دارند؛ که سازمانها(مانند موجودات زنده (متولد می­شوند، و طبق مراحل قابل پیش‌بینی، رشد کرده و برای بقای خود احتیاج به تغذیه مداوم دارند؛ اگرچه سازمانها مانند موجودات زنده نمی­میرند و مرگ برای سازمانها می‌تواند، اجتناب‌پذیر باشد؛ با این‌حال استعاره زیستی از این جهت که چارچوب مفهومی را برای درک مفهوم سازمانها ارائه می‌دهد، مورد توجه قرار گرفته است.[9] همان‌طور که ذکر شد در پرتو این استعاره، سازمان مانند موجود زنده برای تأمین منابع تداوم‌بخش حیاتش، به محیط خود وابسته است. محیطی که تأمین‌کننده مواد اولیه، دانش، نیروی کار و سرمایه برای سازمان است .استعاره موجود زنده با رهیافت نوگرایان به نظریه سازمان، هماهنگی دارد و در آن بر مسائلی، نظیر وابستگی به محیط، استفاده از فناوری در فراگرد تبدیل و انطباق ساختاری با توجه به راهبردهای سازمان برای تداوم حیات در محیط، تاکید می‌شود.[10] مورگان دیدگاههای متفاوت و متعددی مانند مکتب روابط انسانی، نظریه سیستم‌ها، تئوری اقتضائی و نظریه جمع­‌گرایی یا بوم‌شناسی سازمانی را زیر عنوان سازمانهای زنده، مطرح می­سازد.[11]

  سازمان به مثابه مغز: نگرش سازمان به مثابه مغز، بر فرایندهای خود­سازمان­یابندگی تاکید می­کند. در این نگرش سازمان یا اعضای آن به ترتیب، منشأ بازآفرینی حقیقت اجتماعی یا محیط‌ها هستند.

  سازمان به مثابه نظام سیاسی: در استعاره سازمان به عنوان نظام سیاسی، سازمان­ها پیکره‌های متحد نبوده، بلکه مجموعه­های چندگانه، متناقض و با زمینه­های نامتجانسی برای اعمال اجتماعی کم و بیش قوی هستند.

  سازمان به مثابه زندان روانی: تلقی روان‌کاوانه از سازمانها در استعاره سازمان به عنوان زندان روانی(روح) مورد بررسی قرار می­گیرد.

  سازمان به مثابه اتوپتیک: استعاره سازمان به عنوان نظام خودآفرین یا اتوپتیک(که ریشه در زیست‌شناسی نوین دارد)، نیز توجه اصلی خود را بر دو پدیده معطوف می­سازد: اول اینکه سازمانها را خودزا بشمار می­آورد؛ یعنی سازمانها عناصر خود را به وسیله اعضای خودساخته به وجود می­آورند و فرآیند خودزایی از یک برنامه سازمانی پیروی می­کند و دیگر اینکه نظام‌ها را، دائما در حال حرکت می­پندارد؛ یعنی سازمانها سیال و در حال تغییر شکل هستند .مورگان برای توصیف فرآیند­ها خودزایی و نظام‌های پرتحرک و ناآرام از واژه کلیدی دوار یا چرخنده استفاده می­کند.

  همچنین مورگان با اشاره به استثمار ناشی از اقتصاد چندملیتی به چهره کریه سازمانها، به عنوان ابزارهای سلطه اشاره می­کند. مورگان پس از مرور نقاط ضعف و قوت نگرش­های مختلف، نتیجه می­گیرد که هریک از دیدگاه­ها، بخشی از واقعیت را بیان می­کند و هیچ‌یک از دیدگاه­ها، به تنهایی واقعیت سازمان را به طور تمام و کمال آشکار نمی­سازند.[12]

   

  محدودیت­های استعاره­ها

  باید همواره در نظر داشت که دانش حاصل از بکارگیری استعاره­ها دانش کاملی نیست؛ زیرا استعاره‌ها فقط شباهت‌های میان دو چیز را آشکار می­سازند؛ ولی در مورد تفاوت آنها چیزی ارائه نمی­دهند؛ بنابراین اکتفا به کسب معرفت از طریق استعاره‌های گوناگون شناخت محدودی در مورد پدیده‌ها به ما می­دهد. هریک از استعاره­های ارائه شده در مورد سازمان، محدودیت­های ویژه خود را دارند؛ به موجب این محدودیت­ها، هر استعاره، شناخت محدودی در مورد سازمان ارائه می‌دهد؛ به طوریکه هیچ استعاره‌ای به تنهایی نمی­‌تواند ارائه‌دهنده شناخت و دانش کافی در مورد سازمان باشد.

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان استعاره های سازمان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان استعاره های سازمان, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان استعاره های سازمان, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان استعاره های سازمان, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان استعاره های سازمان, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان استعاره های سازمان, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان استعاره های سازمان, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان استعاره های سازمان, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان استعاره های سازمان, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان استعاره های سازمان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت