تحقیق مقاله رایگان آسیب هاى گلوگاه انار

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: word کد فایل: 16211
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی کشاورزی زراعت
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان آسیب هاى گلوگاه انار

   

  سطح زیر کشت درختان بارور انار در سال گذشته، ۶۲۹۵ هکتار با تولید حدود ۷۶ هزار تن بود.
  احداث باغ انار از طریق قطع روانه هاى رشد کرده در روى تنه درخت در اسفندماه و ریشه دار نمودن آنها انجام مى شود (قلمه زدن) چنانچه میزان انار در هر هکتار را ۵۰ تن و قیمت هر کیلوگرم انار مرغوب را در هنگام برداشت ۲ هزار ریال در نظر بگیریم درآمد ناخالص از هر هکتار یکصدمیلیون ریال خواهد شد که پس از کسر هزینه ها مى تواند مبلغ قابل ملاحظه اى عاید باغدار کند. حداکثر تولید در هکتار توسط باغداران نمونه در کشور ۱۱۵ تن گزارش شده است. چهار استان عمده تولیدکننده انار مرکزى، فارس، یزد و اصفهان هستند.
  نظر به اینکه کرم گلوگاه آفت مهم انار درکشور است و هر ساله اقداماتى در جهت جمع آورى انارهاى باقى مانده در سر درختان انجام مى گرفته است نظر به این که انارهاى باقیمانده از سال قبل برروى درختان مى تواند درگسترش آفت کرم گلوگاه مؤثر باشد، جمع آورى میوه هاى آلوده ضرورت دارد.
  تعیین زمان ظاهر شدن پروانه ها که سبب به وجود آمدن کرمهایى براى تخمگذارى مى شوند ضرورت دارد. از قفس هاى تورى با شرایط باغ که محتواى تعدادى میوه هاى آلوده انار است مى توان زمان پرواز پروانه ها را مشخص کرد.
  متأسفانه در سال ۱۳۶۰ آفت کرم گلوگاه باعث شد بیش از نیمى از محصول تولیدى دچار آفت شود.
  مشخصات کرم گلوگاه انار:
  کرمى به طول ۲۱ میلیمتر که در پشت بدن آن موهاى کم رنگى قابل مشاهده است. سه جفت پا در حلقه هاى سینه و پنج جفت پا در حلقه هاى شکمى دارد که رنگ آنها تحت تأثیر تغذیه از انارهاى دانه قرمز یا دانه سفید تغییر مى کند.
  کرم ها فصل زمستان را در تاج و داخل میوه هاى باقیمانده از فصل قبل روى درخت سپرى مى کنند. این کرم ها در انارهاى ریخته شده در زیر درختان و انارهاى انبارى در فصل زمستان نیز ممکن است مشاهده شوند.کرم ها پس از گذران دوران شفیرگى در فروردین ماه ظاهر شده و اردیبهشت ماه که مصادف با ظهور گلهاى انار است پروانه ها به پرواز درمى آیند.
  توصیه مى شود باغداران با روشن نمودن یک چراغ در مجاورت قیفى که داراى شیشه اى محتوى سیانور است به جمع آورى پروانه ها و کاهش صدمات ناشى از تخم ریزى آنها اقدام نمایند. پروانه هاى ماده پس از تغذیه جفتگیرى نموده و تخم هاى خود را در داخل تاج انار و در لابه لاى پرچم ها و روى میله پرچم قرار مى دهند. تخم ها پس از چند روز تفریخ و لاروها خارج مى شوند. تغذیه لاروها از پوست انار سبب نازک شدن آن مى شود و موقعیتى مناسب براى نفوذ قارچها و کپکها فراهم مى شود.

   

   
  راههاى مبارزه با کرم گلوگاه:
  الف - مبارزه مکانیکى، جمع آورى انارهاى پوسیده و باقیمانده در باغها، منازل، پارکها و انبارها باید به طور کامل و هماهنگ صورت گیرد و در این رابطه نیاز به بسیج عمومى در استان هاى انارخیز است و چون این آفت برروى میوه درختان مختلفى زندگى مى کند این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
  ب - رعایت دور آبیارى منظم: نامنظم بودن آبیارى که منجر به ترکیدگى میوه ها مى شود در میزان خسارت وارده تأثیر کلى دارد.
  ج - مبارزه تلفیقى
  نظر به اینکه مبارزه مکانیکى، زراعى و یا بیولوژیکى به تنهایى مؤثر واقع نشده اند و مبارزه شیمیایى یعنى استفاده از سموم حشره کش به دلیل موقعیت ویژه تخمگذارى شب پره ماده موفقیت آمیز نیست بلکه سبب بر هم زدن تعادل طبیعى و از بین رفتن حشرات مفیدى که خود مى توانند کرم گلوگاه را پارازینه کنند خواهد شد. از این رو در مبارزه تلفیقى با آفت کرم گلوگاه انار مجموعه عوامل کنترل به شرح زیر توصیه مى شود:
  ۱- جمع آورى به موقع انارهاى باقیمانده از سال قبل و یا انارهاى موجود در زیر درخت و سوزانیدن آنها.
  ۲- انتخاب فاصله مناسب درختان انار در باغ.
  ۳- انجام شخم پاییزه، کرت بندى، کوددهى و هرس باغ.
  ۴- تنظیم و رعایت دور آبیارى مناسب به منظور جلوگیرى از ترکیدگى انار، میزان رطوبت کافى در زمان رهاسازى زنبورهاى تریکو گراما (زنبور پارازیت).
  ۵- کشت گیاهان یونجه و شبدر در بین درختان انار به منظور افزایش ازت زمین و تغذیه حشرات مفید.
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان آسیب هاى گلوگاه انار

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان آسیب هاى گلوگاه انار, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان آسیب هاى گلوگاه انار, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان آسیب هاى گلوگاه انار, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان آسیب هاى گلوگاه انار, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان آسیب هاى گلوگاه انار, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان آسیب هاى گلوگاه انار, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان آسیب هاى گلوگاه انار, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان آسیب هاى گلوگاه انار, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان آسیب هاى گلوگاه انار
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت