تحقیق مقاله رایگان روش مدرج کردن یک دماسنج جیوه ای ( یا الکلی)

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 17887
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: فیزیک
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان روش مدرج کردن یک دماسنج جیوه ای ( یا الکلی)

   برای مدرج کردن دماسنج به دو دمای ثابت و قابل دسترس مثلاً دماهای جوش و انجماد آب نیاز داریم. این نقاط را نقطه های ثابت دماسنجی می نامند. دمای کم را نقطه پایین و دمای زیاد را نقطه بالای دماسنجی می گویند. رایج ترین نحوه انتخاب اندازه دمای مربوط به هر ارتفاع از ستون مایع در دماسنج و تعیین نقاط ثابت دماسنجی، روش درجه بندی( یا مقیاس) سلسیوس است. در درجه بندی سلسیوس نقطه پایین برابر دمای یخ در حال ذوب است که آنرا برابر صفر و نقطه بالای دمای بخار آب جوش می باشد که آنرا برابر صد در نظر می گیرند. سپس بین تین دو نقطه را به صد درجه مساوی تقسیم می کنند و هر قسمت را «یک درجه سلسیوس» می نامند. درجه سلسیوس با نماد     نشان داده می شود.

  Eتذکر:1-  هنگام مشخص کردن نقطه پایین دماسنج، مخزن دماسنج باید کاملاً درون مخلوط یخ و آب قرار گیرد و نیز موقع مشخص کردن نقطه بالا، مخزن دماسنج باید در تماس کامل بخار آب باشد.

  2- لوله دماسنج باید خالی از هوا باشد، زیرا در صورت وجود هوا در لوله، جیوه داخل آن نمی تواند به راحتی بالا رود و در نهایت انبساط جیوه و هوا موجب شکستن لوله دماسنج خواهد شد.

  3- دماهای کمتر از صفر درجه سلسیوس را با علامت منفی نشان می دهند.

  س: نحوه استفاده از دماسنج چگونه است؟

  ج: برای اندازه گیری دما توسط دماسنج آن را در تماس با جسمی که می خواهیم دمای آنرا اندازه بگیریم، قرار می دهیم به گونه ای که مخزن دماسنج در تماس کامل با جسم مورد نظر باشد. مدتی( حدود دو الی سه دقیقه) صبر می کنیم تا ارتفاع مایع در لوله باریک دماسنج دیگر تغییر نکند. آنگاه عددی را که در مقابل سطح مایع در لوله ثبت شده است می خوانیم. این عدد دمای آن جسم را نشان می دهد.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان روش مدرج کردن یک دماسنج جیوه ای ( یا الکلی)

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان روش مدرج کردن یک دماسنج جیوه ای ( یا الکلی) , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان روش مدرج کردن یک دماسنج جیوه ای ( یا الکلی) , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش مدرج کردن یک دماسنج جیوه ای ( یا الکلی) , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش مدرج کردن یک دماسنج جیوه ای ( یا الکلی) , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان روش مدرج کردن یک دماسنج جیوه ای ( یا الکلی) , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان روش مدرج کردن یک دماسنج جیوه ای ( یا الکلی) , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش مدرج کردن یک دماسنج جیوه ای ( یا الکلی) , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان روش مدرج کردن یک دماسنج جیوه ای ( یا الکلی) , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان روش مدرج کردن یک دماسنج جیوه ای ( یا الکلی)
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت