تحقیق مقاله شارژ سیلندر

تعداد صفحات: 11 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 19187
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی برق
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله شارژ سیلندر

  دیگر فشار ها در موتور یک فشار روی شارژ سیلندر از سیستم های  پیرامون و  نهایتا" روی تمرکز آلودگی در گاز خروجی انجام می شود .

  مهمترین اندازه برای به حداقل رساندن آلو دگی ها در اینجا چرخش دوباره گاز خروجی می باشد . گاز خروجی دوباره می چرخد به طرف در ورودی چندگانه و افزایش می دهد اندازه گاز ورودی را ، پس باعث می شود دمای حریق پایین بیاید ، این اغلب تولید اکسید های نیتروژن را کاهش می دهد .

   

  گاز خروجی شارژ توربین :

  اگر چه شارژ توربین در ابتدا روی افزایش عملکرد متمرکز بود  این اغلب EGR   را در برنامه و نقشه به وسیله ی تولید یک شارژ بزرگتر در خزانه ، حریق را افزایش می دهد  . این برای مطبوع بودن دوره  NOx   در تجارت را باعث می شود .

  توربین ژئو متریک را نیز باعث می شود  توربین های شارژ غیر ضروری که که در فشار هوای شارژ متفاوت می باشند به وسیله ی ابزار در دسترس و تیغه های دو رین این کار را انجام می دهند .

  این تنوع این احتمال را برای استفاده از توربین های بزرگتر که فشار برگشتی گاز خروجی کمتری نسبت به توربین شارژ ائتلافی می سازد کاهش فشار و سرعت ، پیستون بزرگتر و افرادی که طول موتور آزاد را در محموله باری بیشتر و مناسب افزایش می دهد . در زمان مشابه فشار دما کمتر می باشد .

  اوج دما در طول کاهش حریق و این کمترین شکل NOx   می باشد .

   

   

   

  دمای حریق :

  تمام عوامل هوای در دسترس ، دمای حریق تأکیید مهمی روی شکل Nox  دارد . دماهای بالای هوای در دسترس ترویج می دهد شکل اکسید های نیتروژن را .

  در پخش ناهمگن و ناهمسان و نابرابر اشتغال مناطق موضعی متمایل اجتناب ناپذیری می باشد پس افزایش شکل دهی اکسید های نیتروژن را باعث می شود .

  هدف بهینه سازی فرآیند حریق پایین تر آوردن قله د ماهادر حریق می باشد به وسیله ی افزایش یا بالا بردن محتوی گاز درونی و بهینه سازی مخلوط و ترکیب شکل دهی در زمان مشابه به منظور کمتر کردن افزایش در تولید دوده کم می باشد .

  در شرایط حریق کم و در دماهای پایین متمایل به شعله ور شدن برای خاموش کردن

  زود رس می شود .

  این عموما" وقتی رخ  می دهد که موتور سرد و به سمت دمای پایین می رود و باعث افزایش شدیدی در  CO و  HC  می شود که حریق را  تامین می کند . 

  سرد کننده های   EGR  عمل می کنند وقتی موتور به سمت سرد شدن می رود . این سرد کننده ها به  ظرفیت خنک کنندگی بالایی احتیاج دارند برای کاهش انتشارات NOx وقتی موتور در دماهای عادی عمل می کند . اکسید های نیتروژن در دماهای بالا با هوای موجود شکل می گیرند .

  دماهای اوج محل یابی می شوند و عامل های هوای موجود کاهش می یابد . این فقط به وسیله ی شروع تزریق در سرعت های تزریقی در طول حریق ناهماهنگ در دسترس می باشد .

  حریق قبل از مرکز بی رنگ  شروع می شود . این اغلب از هر فشار   حریق تولید می شود که می تواند دما را افزایش دهد .

  سرعت بالای تزریق در روشن شدن سرعت نتیجه می شود با 50%  کسر از سوخت و سازگاری بالای  EGR  . دمای حریق بالا شکل NOx   را ترویج می دهند .

   

  دیگر تاثیرات روی انتشارات آلودگی :

  سرعت موتور :

  یک موتور با سرعت بالا یعنی کسر بیشتری در موتور کم شدن و یک قدرت بالاتر دادن به وسیله ی  تلمبه های کمکی است  .

  تاثیر موتور در کاهش های سرعت موتور می باشد . اگر یک اجراخاص در سرعت بالای موتور صورت گیرد این احتیاج به کیفیت بیشتر سوخت دارد اگر اجرای مشابه ای در سرعت پایین موتور صورت گیرد . این اغلب آلودگی های بیشتری تولید می کند .

   

  اکسید های نیتروژن  :

  همچنان که زمان در دسترس برای شکل دهی Nox    در حریق کوتاه تر می باشددر سرعت های بالا تر موتور ، انتشارات  Nox  کاهش می یابد و سرعت موتور افزایش می یابد . بعلاوه  ، محتوی گاز موجود در حریق باید لحاظ شوند و این باعث اوج دماهای پایین می شوند  . همچنان که محتوی گاز موجود با افزایش سرعت موتور می باشد این تاثیر برای آن و محتوی آن اجرا می شود .

   

  هیدروکربن ها ( HG ) و مونوکسیدهای کربن ( CO ) :

  وقتی سرعت موتور افزایش می یابد ، انتشارات  HC  و CO   افزایش می یابند در زمانی با ترکیب آماده سازی و کوتاه شدن حریق می شود .

  وقتی سرعت پیستون افزایش می یابد فشار حریق سریعتر می شود در قسمت گسترش . این در شرایط حریق کمتر صور ت می گیرد . مخصوصا" در بار گیری با سرعت پایین و صدمات حریق  .

  به عبارت دیگر ، حرکت شارژ و توربین افزایش می دهد در سرعت موتور . زمان حریق کوتاه تر می شود . در این محتویات در نهایت برای شرایط حداقل سوخت

   

  دوده :

  دوده در موتورهای با سرعت پایین تر افزایش می یابد و حرکت شارژ سریعتر می شود و شکل و ترکیب بهتر می شود .

   

  گشتاور :

  وقتی گشتاور افزایش یابد اما در حریق وجود نخواهد داشت واین شرایط حریق را تثبیت می کند ، انتشارات Nox   افزایش می یابد وقتی که حریق تکمیل نشده تولید می شود

  مثل   انتشارات   CO  و  HC  که ابتدائا" کاهش می یابند .

  همچنان که رویکردهای بار و  عامل های هوای موجود پایین بیاید ، دوده و انتشارات  CO  به واسطه تأ ثیر  اکسیژن افزایش می یابد .

   

  دوده :

  دوده به واسطه محل یابی اکسیژن رخ می دهد به واسطه دمایی ملکول های هیدروکربن در دما های محلی بالا ی 1/500 K  و بالا رفتن بار گیری هوا منتهی می شود به شکل گیری دوده کمتر یا این اجازه را می دهدبه تزریق سوخت با کیقیت های بیشتر و عملکردهای مشابه دوده را افزایش می دهد .

   

  سوخت :

  دیگر عامل برای افزایش ارزش های گاز خروجی و معرفی بهبود های کیفیت در سوخت می باشند .

   برای مثال انتشارات دی اکسید سولفور  در ارزش های نا چیز در ترافیک جاده از معرفی سولفور کم یا سوخت بدون سولفور می باشد  ، با محدود کردن حریق ، سوخت دیزل باید با احتمال بالاترین تعداد کتان باشد .

  کیفیت بهینه می شود ،  این کندی در حریق یک تأ ثیر زیاد روی صدای حریق دارد .

  سوخت اغلب باید روغنکاری شود و با آب کمتر  و محتوی تضمین شده برای ضمانت عملکرد سیستم تزریق سوخت در طول خدمات آن می باشد .

  تیازها در کیفیت سوخت جاری می شوند و اغلب به واسطه پایداری در عملکرد اجرای موتور افزایش می یابند .

  افزودنی های مختلف در تعداد کتان افزایش ایجاد می کند و افزایش روغنکاری و حمایت سیستم سوختی از زنگ زدگی می باشد .

   

  مصرف سوخت :

  کیفیت حذف CO2   برای مصرف سوخت مناسب است . هر کاهش در CO2  فقط به وسیله ی کاهش مصرف سوخت اتخاب می شود .

  اندازه گیری ها برای اندازه گیری انتشارات NOx    برای تکمیل با محدودیت های بیشتر است .

  برای مثال افزایش سرعت گاز مصرفی در حال چرخه ، نتیجه در سرعت کمتر حریق است . این حریق دوباره در بخش گسترش می یابد .

  نقطه بزرگی   50% کسر سوخت اغلب به سمت گسترش بخش در حال چرخش است . شرایط عمومی حریق کمتر به کاهش کیفیت در موتور منتهی می شود  بدون اندازه گیری ها برای مصرف سوخت کمتر .

  بهینه سازی کسر ، این مصرف سوخت افزایش می یابد در این مورد  EURO3  معرفی شده است .

   

  پیشرفت و بهبود در فرآیند های حریق ناهمسان و نا همگن :  

  فرآیند حریق همگن جدید تحت پیشرفت  با نگرش جدیدی برای محدودیت های NOxدر آینده ارائه می شود . آن ها نیروی پتانسیل بزرگی برای حداقل سازی انتشارات NOx2  در مقایسه با فرآیندهای حریق استاندارد دارا می باشند .

   

  هدف برای تزریق بهترین کیفیت احتمالی سوخت است یا کیفیت کل در طول فاصله حریق برای کاهش یا اجتناب کلی از بخش حریق می باشد .

  کشمکش برای همگن سازی در شارژ سیلندر و حداقل سازی محل یابی در عامل هوای در دسترس می باشد  .  این اغلب شکل گیریNOx  و دوده را متوقف می سازد و اولین مرحله همگن سازی قابل اجرا است در موتور  های دیزلی در محدود ه ای که یک محدودیت  سازی در سرعت موتورصورت می گیرد و در درجه بار گیری .

  این عموما" به وسیله ی سازگاری با رویکرد تزریق سوخت با سرعت های چرخه گاز مصرفی برای کنترل فاصله حریق و سرعت حریق به دست می آید . این به وسیله ی پیشرفت قسمت هایی که هدف آن ها سرعت رسیدن به گل حریق می باشد دنبال می شود ، حریق در فضاهایی با نقشه برنامه ریزی شده گسترش می یابد . این  احتیاج به بهینه سازی سیستم ها و محتویات دارد مثل شکل حریق و سر لوله های تزریق  .

  سود این فرآیند بیشتر از انتشارات  HC  و   CO  می باشد در مقایسه با فرآیندهای حریق استاندارد در طول حریق که در نتیجه قبل از ترکیب به وجود می آید . این فرآیند مشابه به موتور های گازوئیلی است .

  چرخه با سرعت بالای گاز مصرفی در خاموش کردن حجم آتش و برای افزایش در تولید است و حریق غیر ممکن می باشد .

  همگن سازی تدریجا"بیشتر با برنامه ریزی صورت می گیرد به عنوان افزایش در بارگیری ، کیفیت سوخت تزریقی ، دماهای حریق و فشارها

  تحت این شرایط تغییر برای تزریق استاندارد اجتناب پذیر می باشد با این نتیجه که این باید همیشه برای کنترل هر دو حالت عملیات متحمل باشد .

  حریق همگن احتیاج به پیشرفت بیشتر با کار کردن و کنترل وجوه برای حالت های عملیاتی و روشن کردن دوباره یا به کار اندازی دوباره ، ملموس برای نازک ترین نوسانات در سرعت چرخه گاز مصرفی با لحاظ صدای حریق و استحکام و افزایش انتشارات  HC و CO  می باشد . ازآنجایی که موتورهای دیزلی گازمصرفی دردمای پایین صورت می گیرد سردکردن چرخه گازمصرفی در سرعت های بالاتر احتیاج به انتشارات NOx که منتهی به حریق نا پایدار می شود .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله شارژ سیلندر

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله شارژ سیلندر , مقاله در مورد تحقیق مقاله شارژ سیلندر , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله شارژ سیلندر , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله شارژ سیلندر , تحقیق درباره تحقیق مقاله شارژ سیلندر , مقاله درباره تحقیق مقاله شارژ سیلندر , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله شارژ سیلندر , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله شارژ سیلندر , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله شارژ سیلندر
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت