تحقیق مقاله رایگان چکیده درختان نرم چوب آمریکای شمالی

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22806
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی کشاورزی زراعت
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان چکیده درختان نرم چوب آمریکای شمالی

  این مقال 25 جدول حاوی اطلاعاتی از درختان نرم چوب آمریکای شمالی می باشد که به ترتیب حروف الفبا از روی جنس مرتب شده اند. توضیحات شامل اسم خاص، اسم تجاری، پراکندگی، ویژگی های درخت، خصوصیات چوب(برای مثال، کلی، وزن، ویژگیهای مکانیکی، خشکیدگی، چروک خوردگی(در هم کشیدگی)، ویژگی های عملی، دوام، حفاظت، کاربردها، و سمیت، و منابع دیگری از اطلاعات می باشد. داده ها از ادبیات موجود و غالبا از تحقیقاتی که در اداره کشاورزی آمریکا، خدمات جنگلی، آزمایشگاه، محصولات جنگلی، مادیسون، و سیکانسین گردآوری می شوند.

  واژه های کلیدی: درختان نرم چسب، ویژگیها، آمریکای شمالی، چوب

  قدردانی ها: سپاسگذاری صادقانه از کارمند خدمات جنگلی USDA، آزمایشگاه محصولات جنگلی، بخاطر کمک هایشان در آماده سازی این اثر.

  تشکرهای صادقانه از دیوید گرین، دیوید کرتچمن، و کنت مک دونالد از گرده کاری ویژگیهای مهندسی؛

  جان"راستی" درام از جنگل بانی ایالتی و خصوصی؛ اسکات لیون گود و جیمز ریب از دانشگاه ایالتی اورگون؛ و لیزا جانسون از اداره بازرسی کاج شمالی، که این نوشته را بازبینی کرده است. همچنین قدردانی از سوزان لوان، معاون رئیس آزمایشگاه فرآورده های جملگی بخاطر حمایتش و از تیم خدماتی اطلاعاتی آزمایشگاه فرآورده های جنگلی بخاطر ویرایش و ایجاد این گزارش.

  این کتاب به البرت لوتر لیتل جی ار(از سال 1907 تاکنون) بخاطر همکاری های مهم و زیاد او برای مجموعه اصطلاحات و توزیع های جغرافیایی هر دو درختان نرم چوب و سخت چوب آمریکای شمالی اختصاص داده شد(45، 76، 100 تا 139)، 197، 198).

  آبیس آمابیلیس دو گل. اکس فاربز پیناسه صنوبر اقیانوس آوام

  آبیس با لسامه(ال) میل. پیناسه صنوبر بالسام

  آبیبس کانکو کور(گورد. و گلند) لیندل. اکس هیلدبر. پیناسه صنوبر سفید

  آبیس گراندیس(دوگل. اکس دی. دان)

  لیندل. پیناسه صنوبر بزرگ

  آبیس لاسیوکراپا(هوک). نات. پیناسه صنوبر دامنه کوه آلپ آبیس مگنیفیکا. ای. مور. پیناسه صنوبر قرمز کالیفرنیا

  آلبیس پروکرا رد. پیناسه صنوبر برجسته

  چامه سیپاریس گونه اسپاچ سروهای کاپرساکن

  جامخ سیپارس لاوسونیانا(ای. نور) پارل. کاپرساسی پورت- اورنورد- سرو

  چامی سیپارس نوتکاتنسیس(دی. دان) اسپچ کاپرساسی سرو آلاسکا

  چامیه سیپاریس سیودیس(ال) بی. اس. پی سرو سفید آتلانتیک

  جونی پروس گونه ال. سرو کوهستانی

  جونی پروس و پی نا استود کاپرساسه سرو سوسماری

  جونی پروس اکسیدنتال هوک. سرو غربی

  جونی پروس سیلسی کولا(کوچک) بایلی سرو قرمز جنوبی

  جونی پروس ویرژینیانا سرو قرمز شرقی

  لاریکس گونه. میل. پیناسه سیاه کاج ها

  لاریکس لاریسینا(دوریو) کی. کوچ پیناسه سیاه کاج

  لاریکس اکسید نتالیس نات. پیناسه سیاه کاج غربی

  لیبوسدروس گونه اندل. سرو آتش گیر

  لیبو سدروس دکورنس مقرر، سرو آزاد آتش گیر

  پیسه 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان چکیده درختان نرم چوب آمریکای شمالی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده درختان نرم چوب آمریکای شمالی, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده درختان نرم چوب آمریکای شمالی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده درختان نرم چوب آمریکای شمالی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده درختان نرم چوب آمریکای شمالی, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان چکیده درختان نرم چوب آمریکای شمالی, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان چکیده درختان نرم چوب آمریکای شمالی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده درختان نرم چوب آمریکای شمالی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده درختان نرم چوب آمریکای شمالی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده درختان نرم چوب آمریکای شمالی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت