تحقیق مقاله رایگان نمونه گیری وارون

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: word کد فایل: 23806
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: آمار
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان نمونه گیری وارون

  نمونه گیری وارون

  اگر نسبت P در جامعه خیلی کوچک باشد ( که غالبا چنین است ) صفت تحت بررسی طبیعتاً صفتی کمیاب خواهد بود . در این موارد روش برآورد P به طریق معمول چندان رضایت بخش نیست . مثلاً تصور کنید که بخواهیم نسبت مران بالغی را که در یک ناحیه مبتلا به هوفیلی هستند بدانیم . اگر تصمیم بگیریم از N واحد جامعه نمونه ای تصادفی به حجم n انتخاب کنیم و به کمک آن نسبت مورد نظر را برآورد نماییم . چون بیماری هموفیلی بیماری شایعی نیست چه بسا که در نمونه n واحدی اصلاً فردی مبتلا نیابیم و نتیجه بگیریم که برآورد نسبت بیماران صفر است در حالی که احتمال دارد از نمونه n واحدی دیگری چنین برآوردی به دست نیاید . در چنین مواری می توان از روشی که به نمونه گیری وارون موسوم است استفاده کرد . در این روش که منسوب به فینی است . حجم ننمونه را ازر قبل تثبیت نمی کنند . بر عکس از قبل تصمیم می گیرند که نمونه گیری را تا ظاهر شدن m واحد دارای صفت کمیاب ادامه می دهند . وقتی m واحد ظاهر شدند تعداد واحد هایی که تا این زمان برای یافتن واحدهای با صفت کمیاب بررسی کرده اند برابر با n بوده و معرف حجم نمونه است که بالقوه یک متغیر تصادفی است . اگر P نسبت واقعی صفت در جامعه به حجم N باشد تعداد واحدهای واج صفت کمیاب در جامعه برابر NP است هدف تعیین برآورد P و برآورد NP است . ثابت      می کنند که برآورد نا اریب P به صورت زیر است:

  برآورد نا اریب واریانس برآورد کننده بالا نیز به صورت زیر به دست           می آید:

  اگر N بزرگ باشد می توان ثابت کرد که :

   نمونه گیری صید و بازصید  

  نمونه گیری صید و بازصید برای برآورد کردن تعداد کل افراد یک جامعه به کار می رود . در این نمونه گیری ابتدا نمونه ای از جامعه به تصادف انتخاب می کنند و سپس واحدهای این نمونه را علامت گذاری کرده و به جامعه بر  می گردانند . در مرحله دوم نمونه ای به تصادف از جامعه استخراج می کنند . این نمونه مستقل از نمونه اول است . در این نمونه دوم تعداد واحدهایی را که علامت گذاری شده اند مشخص می نمایند . اگر نمونه دوم نماینده ای از کل جامع باشد نسبت نمونه ای واحدهای علامت گذاری شده در این نمونه برآوردی است  از نسبت واحدهای علامت گذاری شده در کل جامعه .

  از این بستگی می توان استفاده و تعدا کل واحدهای جامعه را برآورد کرد . در این نمونه گیری نمونه اولرا صید و نمونه دوم را که شامل برخی از واحدهای نمون اول است بازصید می گویند .

  نمونه گیری صید و باز صید برای برآورد فراوانی جامعه های حیوانات ، پرندگان ، ماهی ها و خزندگان و ... و همچنین برای برآورد پارامترهای بقا به کار می رود . گاهی در جامعه های انسانی برای برآورد تعداد بی مسکنها ، بیکارها و تعداد پیشمادهایی نظیر تعداد تصادفها از این نمونه گیری استفاده می شود .  در نمونه گیری از جامعه حیوانات معمولاً واحدهای نمونه اول را به طریقی صید می کنند و آنها را علامت گذاری یا به دستگاه فرستنده مجهز می کنند . در جامعه های انسانی دو نمونه در واقع دو فهرست از اسمها هستند. مثلاً فهرست اول داده هایی است که از سرشماری انتخاب شده اند و فهرست دوم داده هایی از نمونه گیری مقطعی بعد از سر شماری است . یا فهرست اول فهرست ثبت حوادث بخش سوانح یک بیمارستان و فهرست دئوم ثبتهای مربوط به شرکت بیمه است . در زمینه این نمونه گیری کورماک          ( 1979 ) وایت و اندرسن ( 1978 ) پولوک ( 1981 و 1991 ) برونی ( 1990 ) مراجع مفیدی هستند .  اخیراً روشهایی برای به کار گیری صید و باز صید در جامعه های انسانی در مقاله هایی از کوان و مالک (1986 ) فریدمن ( 1991 ) سودمن ، سیرکن و کوان ( 1988 ) و ولتر ( 1991 ) عرضه شده اند .   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان نمونه گیری وارون

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان نمونه گیری وارون , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان نمونه گیری وارون , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان نمونه گیری وارون , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان نمونه گیری وارون , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان نمونه گیری وارون , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان نمونه گیری وارون , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان نمونه گیری وارون , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان نمونه گیری وارون , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان نمونه گیری وارون
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت